Dispens för vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden måste du ansöka om dispens.

  • Att gräva och schakta.
  • Att anlägga bergvärme eller jordvärme.
  • Att hantera kemikalier.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Länsstyrelsen kan överlåta tillsynen till kommunen även för vattenskyddsområden som Länsstyrelsen har beslutat.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vattenskyddsområden i Västra Götaland

Det finns cirka 200 vattenskyddsområden i Västra Götalands län. De flesta skyddar grundvattentäkter.

Nyligen inrättade skyddsområden av Länsstyrelsen

  • Rådasjön och Norra Långevattnets vattenskyddsområde, beslutades i december 2022. Beslutet kungjordes i början av januari och har skickats till fastighetsägare i området. Föreskrifterna träder i kraft 2023-02-15 och finns tillgängliga i Länsstyrelsens författningssamling.
  • Vänersborgsviken och Göta Älvs vattenskyddsområde beslutades i maj 2022. Beslutet överklagades till regeringen i juni 2022, men Länsstyrelsens föreskrifter gäller även under tiden överklagandet pågår.

Det kan finnas fler nya vattenskyddsområden i länet som kommuner har inrättat.

Föreskrifter för de vattenskyddsområden som Länsstyrelsen har inrättat hittar du i Länsstyrelsens författningssamling.

Länsstyrelsens författningssamling

Folder om Rådasjön och Norra Långevattnets attenskyddsområde (pdf) Pdf, 937.8 kB.

Kontakt

Roger Rudolfsson, telefon 010-224 48 59

Anna Vickman, telefon 010-224 55 38

Kontakt