Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområden

Vissa åtgärder är förbjuda i ett vattenskyddsområde. Du kan söka dispens för att utföra åtgärderna. Andra åtgärder kan du behöva anmäla eller söka tillstånd för.

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och regler kring hur till exempel kemiska produkter och avfall får hanteras. Ett vattenskydds­område kan ha olika skyddszoner där reglerna skiljer sig åt i de olika zonerna.

Ta reda på om du behöver dispens, anmäla eller ansöka om tillstånd

I områdets föreskrifter står det vilka åtgärder som är förbjudna. För dessa behöver du ansöka om dispens. Du kan bara få dispens när det finns särskilda skäl och syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas. Andra åtgärder behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för att utföra.

I områdets föreskrifter står var du ska lämna in din anmälan eller ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du vattenskyddsområden och föreskrifter för respektive område.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

När du är inne i Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats klickar på fliken "Sök". Skriv in det vattenskyddsområdet som du letar efter och klicka på motsvarande namn. I rutan som dyker upp klickar du på fliken "Dokumentation.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen, om tillsynen inte är överlåten till kommunen. Kommunen har tillsynsansvar för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Ansök om dispens

Du skickar in din ansökan om tillstånd via mejl till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Beskriv i din ansökan vilken åtgärd du planerar, vilka risker som finns och vilka skyddsåtgärder du föreslår.

Det framgår av föreskrifterna för respektive vattenskyddsområde om du ansöker om dispens via kommunen eller oss på Länsstyrelsen. Du får inte påbörja verksamheten eller åtgärden innan du har blivit meddelad om eventuell dispens. För att ansöka om tillstånd eller anmäla åtgärd i vattenskyddsområden, vänd dig till kommunen.

Vattenskyddsområden i Västra Götaland

Det finns cirka 200 vattenskyddsområden i Västra Götalands län. De flesta skyddar grundvattentäkter.

Nyligen inrättade skyddsområden av Länsstyrelsen

  • Rådasjön och Norra Långevattnets vattenskyddsområde beslutades i december 2022. Beslutet överklagades till regeringen i januari 2023, men Länsstyrelsens föreskrifter gäller även under tiden överklagandet pågår.
  • Vänersborgsviken och Göta Älvs vattenskyddsområde beslutades i maj 2022. Beslutet överklagades till regeringen i juni 2022, men Länsstyrelsens föreskrifter gäller även under tiden överklagandet pågår.

Det kan finnas fler nya vattenskyddsområden i länet som kommuner har inrättat.

Föreskrifter för de vattenskyddsområden som Länsstyrelsen har inrättat hittar du i Länsstyrelsens författningssamling.

Länsstyrelsens författningssamling

Folder om Rådasjön och Norra Långevattnets vattenskyddsområde (pdf-fil) Pdf, 937.8 kB.

Upphävande av beslut

Beslut om upphävande av vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt (pdf) Pdf, 90.1 kB.

Kontakt vid frågor om vattenskyddsområden

Liselotte Lindgren, telefon 010-224 42 53

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss