Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här kan du skåda fågel i Västerbotten

Svanar.

Sångsvanar.

Ta del av flyttfåglarnas skådespel när de anländer i tusental. Här listar vi platser i skyddad natur för vårens fågelskådning.

Flera av områdena är naturreservat med fågeltorn och plattformar där du kan spana på fåglarna.

Generellt är sjöar och deltalandskap mer lätttillgängliga för fågelskådning. För kustområden rekommenderas tubkikare och mer erfarenhet.

Platser för fågelskådning

Nordmaling

Kronören. Ett naturskönt område för dig som vill skåda fågel vid havet. Långroudden är en bra plats för att spana på sträckande sjöfåglar. I vikarna brukar det vara gott om rastande sjöfågel.

Örefjärden-Snöanskärgården. Järnäs udde är en utmärkt plats för att se sträckande fågel. Här passerar bland annat sjöfåglar, lommar och rovfåglar.

Norsjö

Vajsjön. Bara en kilometer från samhället Norsjö ligger Vajsjön. Det rika fågellivet är unikt för en sjö så långt norrut och in i landet. Bästa tiden för ett besök är under vårens högvatten från islossning tills det sjunker undan i början av juni. Här finns ett nytt fågeltorn Länk till annan webbplats..

Skellefteå

Innerviksfjärdarna. Vid de grunda fjärdarna vid Skellefteälvens utlopp finns goda möjligheter att skåda fågel. Fågeltorn finns vid södra Innerviksfjärden och vid Åvikskärret. Från Öberget har du en centralt belägen naturlig utsiktspunkt.

Ostträsket. Norra Västerbottens främsta rastplats för sädgäss och tranor under våren. Dagtid kan hundratals gäss beta på åkrarna väster om sjön, för att till natten ta sin tillflykt till den närbelägna sjöisen. Från fågeltornet kan du spana ut över sjön. Bästa tiden för fågelskådning vid Ostträsket är oftast kring 1 maj.

Gärdefjärden. En viktig rastplats för fåglar under vår- och höstflyttningen. Det finns flera fågelskådningsanläggningar i reservatet: fågeltorn, gömsle och plattform, alla med utsikt över fjärden.

I Gärdefjärdens tidigt öppna vakar rastar hundratals sångsvanar, simänder och dykänder. På åkrarna intill sjön betar ofta många gäss och tranor. Ljungpipare, brushane, rödbena och storspov finns det också mycket av i reservatet. Brun kärrhök och fiskgjuse jagar regelbundet över fjärden. Gräsand, knipa, kricka och vigg häckar i Gärdefjärden, liksom ovanligare arter som dvärgmås, gråhakedopping och jorduggla.

Bjuröklubb. Fyrplatsen erbjuder mycket bra sträckfågelskådning. Främst under april passerar stora mängder rovfåglar, tranor, svanar, gäss och småfåglar på sin väg norrut. Bra dagar kan 10 000-tals till 100 000-tals tättingar (småfåglar) passera vid fyren. Bäst läge för tättingar är mulet väder och svaga nordvindar. För rovfåglar och tranor är det bäst med soligt väder och svaga sydvästvindar.

Från början av maj flyttas skådningsfokus till udden Grundskatan. Här kan det passera flera tusen lommar, sjöorrar, alfåglar och andra sjöfåglar.

Sorsele

Ammarnäsdeltat, Vindelfjällen, Länk till annan webbplats. nära Ammarnäs samhälle. Rastområde för många av fjällens våtmarksfåglar, inklusive den akut hotade fjällgåsen som rastar här varje år i månadsskiftet maj-juni. Ett fågeltorn finns.

Fågeltornet i Lessejaure fågelskyddsområde Länk till annan webbplats.. Våtmarksområde med rikt fågelliv av vadare och änder så som svartsnäppa, stjärtand och dvärgbeckasin.

Storuman

Skarvsjömyrarna. Rikt fågelliv av vadare och änder, exempelvis dvärgbeckasin, svartsnäppa och myrsnäppa. Spångad stig till Mejvansjön där det kan finnas många rastande arter tidigt på säsongen. Vid sjön finns en eldplats.

Umeå

Umeälvens delta. En av norra Europas viktigaste rastplatser för våtmarksfåglar. I april kan du se svanar, gäss och tranor. I maj kommer mängder med änder och vadare. Sträckande fåglar kan du spana på från Bergön, där finns även chans att se rovfågel.

På flera platser i Umeälvens delta finns fågeltorn och andra anläggningar för fågelskådning. Rastande fåglar kan du bland annat se från plattformar och torn vid S Berga, Degernäsbäcken, Stora Tuvan, Holmen och Villanäs. På Stora Tuvan finns även många arter knutna till gamla lövskogar så som hackspettar, grönsångare, härmsångare och stjärtmes.

Södra Degernässlätten-Sundet. Under mars och april pumpas vatten ut på åkrarna för att ge flyttande fåglar bra mat- och rastplatser. Här kan du se rastande svanar, tranor, gäss och rovfåglar. Vid reservatets huvudentré i norr finns en bilparkering vid "limpan" Länk till annan webbplats., en lång kulle som ger bra utsikt över området.

I södra delen av reservatet finns två plattformar. En med utsikt över Västerfjärden och en med utsikt över Sundshålet. Efter den 15 maj går det att promenera in till Skärberget mitt på Degernässlätten. Här kan du se flera olika sjöfåglar, vadare och dvärgmåsar.

Storavan. En liten restaurerad fågelsjö vid Stöcke och en bra plats för nybörjare och för familjeskådning med barn. Väster och söder om sjön finns plattformar för skådning. Här finns möjlighet att se fåglarna på närmare håll än på många andra platser kring Umeå.

Holmöarna. För den mer erfarne fågelskådaren. Här kan du se både havsfåglar och sträckande fåglar. Bra platser för skådning är Lillhällan (udden vid Byvikens hamn), Bergudden, Trappudden, Rössgrundet, Holmögadd och Stora Fjäderägg. På Stora Fjäderägg finns en bemannad fågelstation.

Vännäs

Brånsjön. Från mitten av april till mitten av maj är Brånsjön full av rastande flyttfåglar. Många fåglar häckar också vid Brånsjön under försommaren. Från fågeltornen har du bra utsikt över sjön.

Tips till dig som är nyfiken på fågelskådning

  • Artportalen Länk till annan webbplats. kan du se var det finns fåglar just nu. Under "Dagens fynd", klicka på ett område i kartan för att se inrapporterade arter.
  • Om du har fågelbok, ta med den ut. Det finns även flera appar som hjälper dig att identifiera fågelarter.
  • Lär dig fåglarnas läten, träna på några i taget. På Artfakta Länk till annan webbplats. finns ljudinspelningar av många arter. Sök på en fågelart för att hitta ljuden.
  • Klä dig varmt, det blir fort kallt att stå stilla.

Håll koll på beträdnadsförbud

I flera av naturreservaten får du inte får gå in i hela eller delar av området efter 1 april. Men reservaten är fortfarande tillgängliga för fågelskådning då stigar och anläggningar hålls öppna även under tiden för beträdnadsförbudet.

Fågelskyddsområden i Västerbotten

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss