Brand och brandbevakning

Länsstyrelsen har ansvaret för skogsbrandbevakning med flyg och beslutar inom ramarna för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) riktlinjer om en sådan verksamhet ska genomföras i Värmlands län.

I Värmland som räknas till skogslänen organiserar Länsstyrelsen sen flera år tillbaka skogsbrandbevakning med flyg.

Brandriskprognos för gräs- och skogsbrand

Hos SMHI finns aktuella prognoser för gräsbrands- och skogsbrandrisk (antändning och spridning). SMHI uppdaterar kontinuerligt sin brandriskkarta under våren och sommaren.

SMHI brandriskprognoser 5-dygnlänk till annan webbplats

Appen "BRANDRISK Ute"

Ett bra sätt att hålla reda på hur stor brandrisken är finns via appen ”Brandrisk Ute”. Appen lär dig också att elda säkert utomhus och bidrar på så sätt att minska risken för gräs- och skogsbrand.

Appen och information om appen finns på webbplatsen DinSäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är en webbplats om risker och säkerhet som vänder sig till privatpersoner och drivs av MSB.

Skogsbrandbevakning med flyg

Entreprenören har schemalagd jourverksamhet och kan utföra bevakningsflygning varje dag under perioden 25 maj till och med 6 september. På dagar utanför denna jourperiod kan entreprenören utföra bevakning om denne för dagen har resurser i form av tillgängliga flygplan och besättningar.

Bevakningsområdet kontrolleras från två flygslingor, södra och norra (se karta nedan). I södra slingan ingår norra delen av Västra Götalands län på samma sätt som norra delen av Torsbys kommun ingår i Dalarnas läns bevakningsområde.

Beslut om flygning eller inte tas dagligen av vakthavande befäl vid Räddningsregion Bergslagen.

Länsplan för skogsbrandsbevakning med flyg. Värmlands län 2020 (PDF) PDF

Kontakt