Jakt på björn

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Regler, tider och tillstånd för jakt

Alla vilda djur är i grunden fredade. Jakt på stora rovdjur björn, varg, järv, lodjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt och ska alltid ske under kontrollerade former.

Vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får man vidta åtgärder för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjuret får även dödas i samband med detta under vissa specifika omständigheter som regleras i Jaktförordning (1987:905) paragraf 28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Den som har dödat ett rovdjur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska sedan anmäla händelsen till Polisen, om det finns misstanke om brott.

Licensjakt efter björn i Värmlands län 2024

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter högst tre (3) björnar, varav högst en (1) hona, i Värmlands län 2024. Om björnhona fälls avlyses jakten oavsett hur många björnar som fällts totalt.

Utdrag ur beslut om licensjakt efter björn

Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti 2024 till dess att jakten avlyses, dock längst till och med den 15 oktober 2024. Björn får enligt 9 § jaktförordningen (1987:905) endast jagas från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som följs av en eller flera ungar eller ungar som följer björnhona oavsett ungarnas antal och ålder.

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren i detta beslut. Villkoren är till för att säkerställa att jakten bedrivs selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

Kontakta Länsstyrelsen Värmland om du vill ta del av det fullständiga beslutet om licensjakt på björn för år 2024.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt.

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2024 Word, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren som anges i beslutet.

Du som tänker jaga björn behöver känna till och följa de villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Observera, det är alltid villkor och regler som anges i det aktuella licensjaktbeslutet som gäller.

  • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
  • Vid jakt på björn får halvautomatiska vapen användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge, om inte annat anges i det enskilda beslutet. För andra kulvapen finns ingen sådan begränsning.
  • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är tillåtet.
  • Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid björnjakt. Högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade björnen.
  • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas tillgänglig inom två timmar.

Björn får efter beslut jagas från och med den 21 augusti till och med senast den 15 oktober eller tills beslutat antal björnar inrapporterats är fällda.

Aktuell information om tilldelning (knappval 1) samt för anmälan om fälld eller påskjuten björn (knappval 2) ring 010-224 71 60

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst (aktiveras först om beslut om jakt föreligger). Se i det gällande beslutet om licensjakt om hur du registrerar dig för SMS-tjänsten.

Mer information om fällda björnar på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats. (SVA) eller på databasen Rovbase Länk till annan webbplats..

För media
Mediatelefon: 010-224 76 01 (kommer att öppna några dagar innan jaktstart)

Jaktledaren ska se till att den fällda björnen finns tillgänglig för besiktning. Vidare ska jaktledaren eller skytten fylla i relevanta uppgifter som framgår av blanketten ”Registrering av fälld/död björn” (bilaga B1) i licensjaktbeslutet. Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss