Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar
 • Inköp av utrustning
 • Förbättring av idrottsanläggningar
 • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader
 • Drift och underhåll av fordon
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
 • Investeringar som redan är genomförda

Bygdemedel i Uppsala län

I Uppsala län kan du få bygdemedel för verksamhet som kommer bygden tillgodo i Älvkarleby kommun eller Söderfors. Den största delen av medlen som betalas in till Uppsala län är avsedd för Älvkarleby kommun. En mindre del är avsedd för Söderfors i Tierps kommun. Du som bor eller är verksam i Söderfors kan även söka stödet i Gävleborgs län, som hanterar den större andelen av de bygdemedel som rör Söderfors. För mer information om detta, kontakta Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Anmälan för bygdemedel 2019 är öppen mellan 1 mars -7 april (förlängd tid). Du ansöker om bygdemedel genom e-tjänsten nedan.


Hur ansöker du om bygdemedel?

E-tjänst för ansökan om bygdemedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


När du ansöker genom e-tjänsten behöver du behöva lämna in:

 • Mötesprotokoll som stärker att ni ansöker om bygdemedel
 • Bestyrkt protokollsunderlag med uppgift om behörig firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Kort historik om föreningen
 • Detaljerad kostnadsberäkning för projektet

Dokument relaterade till bygdemedel

Information om att söka bygdemedel inkusive checklistaPDF.

Egen risk

Du kan påbörja ditt projekt eller investering efter att du skickat in en ansökan om bygdemedel, men då är det på egen risk. Du kan riskera att få ett avslag och får då stå för kostnaderna du lagt ut själv. Om vi beviljar din ansökan kan du ta med kostnader som du haft från det datum då vi fick in din ansökan om bygdemedel. Pengarna betalas alltid ut efter projektets slut, när du har redovisat betalda utgifter med fakturor och betalningsbevis.

 

Kontakt