Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Ansökningsomgångar

  • 1 januari – 31 mars 2024. Tillgänglig budget 299 245 kr.
  • 1 april – 30 juni 2024. Tillgänglig budget 299 245 kr.
  • 1 juli – 30 september 2024. Tillgänglig budget 299 245 kr.
  • 1 oktober – 31 december 2024. Tillgänglig budget 299 245 kr.

Kommande utlysningar

Inga ytterligare utlysningar planerade.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

  • Åtgärdsbehov fosfor.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

  • Hög lerhalt 200 poäng.
  • Åtgärdsbehov fosfor 800 poäng.
  • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om investeringsstöd för jordbruk och landsbygd i den strategiska planen 2023-2027.

Det är viktigt att du läser mer om den sortens stöd som du vill ansöka om på vår webbsida. De frågor vi lyfter upp här är av mer allmän karaktär.

Det skiljer sig mellan olika stöd när du kan ansöka. Vissa stöd kan du ansöka hela tiden medan andra stöd har ansöknings/utlysningsomgångar. Om stödet är i en ansöknings/utlysningsomgång kan du bara söka under vissa tidsintervall.

Läs vad som gäller för det stöd du vill söka

Du kan läsa mer om stöd och den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik på Jordbruksverkets webbplats

Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik 2023‑2027 Länk till annan webbplats.

Du ansöker om stöd genom Jordbruksverkets e-tjänst.

E-tjänst för projektstöd, investerings­stöd och företagsstöd Länk till annan webbplats.

För att söka stöd behöver du vara firmatecknare eller ha en fullmakt från behörig firmatecknare. Du ansöker om fullmakt från Jordbruksverket, och då ska du använda deras mall för fullmakt.

Fullmakt - för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar Länk till annan webbplats.

Om det stöd du söker har ansöknings/utlysningsomgångar och du söker när det inte är en omgång kommer vi att avvisa din ansökan.

Du kan påbörja investeringen ”på egen risk” när du skickat in en ansökan om stöd. Om du får ett avslag och har påbörjat investeringen kan du inte ansöka om samma sak igen.

Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut är det viktigt att du följer de villkor som gäller för stödet. Du ska till exempel särredovisa projektets kostnader. Det är också viktigt att du har de tillstånd som behövs.

Om du ansöker om stöd för vattenåtgärder (som våtmarker, vattenvård, kalkfilterdiken eller bevattningsdammar) behöver du ett beslut om stöd av oss innan du kan påbörja investeringen.

Läs mer om när du kan påbörja din investering på Jordbruksverkets webbsida under rubriken ”När du har skickat in din ansökan om stöd

När du har skickat in din ansökan om stöd Länk till annan webbplats.

Om du ansöker om ett stöd som har ansöknings/utlysningsomgångar och du får avslag på din ansökan på grund av medelsbrist kan du ansöka igen i nästa eller kommande ansöknings/utlysningsomgångar. Observera att du inte kan ansöka i nästa eller kommande ansöknings/utlysningsomgångar för samma investering om du redan har påbörjat investeringen!

Om du får avslag på din ansökan för att den inte kommer upp minimipoäng i urvalskriterierna kommer du få avslag igen om du skickar in en likadan ansökan i nästa ansöknings/utlysningsomgång.

Ja. När vi handlägger din ansökan om stöd kommer vi bedöma om de kostnader du ansökt om är rimliga. Det snabbaste sättet för oss att göra det är att du visar två jämförande offerter. Vi behöver offerter eller skriftliga prisjämförelser på samtliga kostnader i projektet. Offerterna måste vara jämförbara, det vill säga svara mot samma utgiftsposter.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss