Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Startstöd

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena:

 • Arbetsledande ställning
 • Ta över befintlig verksamhet
 • Heltidsarbete.

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsamt företagande
 • Inkomst från företaget
 • Utbildning inom de gröna näringarna
 • Utbildning utanför de gröna näringarna
 • Erfarenhet inom de gröna.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

 • Effektiva arbetsmetoder 60 poäng.
 • Lönsamt företagande 210 poäng.
 • Inkomst från företaget 85 poäng.
 • Utbildning inom de gröna näringarna 250 poäng.
 • Utbildning utanför de gröna näringarna 60 poäng.
 • Erfarenhet inom de gröna näringarna 130 poäng.
 • Erfarenhet utanför de gröna näringarna 40 poäng.
 • Plan för fortbildning 40 poäng.
 • Arbetsledande ställning 25 poäng.
 • Ta över befintlig verksamhet 50 poäng.
 • Heltidsarbete 50 poäng.
 • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss