Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Sju olika investeringsstöd

 • Djurstallar eller inhysningssystem
 • Energiskog
 • Täckdikning
 • Växthus och odlingstunnlar
 • Torkning och lagring efter skörd
 • Ny teknik
 • Minskad ammoniakavgång

Utlysning

1 april 2024 – 30 september 2024. Tillgänglig budget 9 600 000 kronor.

Kommande utlysningar

Inga ytterligare utlysningar planerade.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom samtliga urvalskriterier.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

 • Ökad lönsamhet 360 poäng.
 • Lönsamt företag 180 poäng.
 • Lönsam investering 135 poäng.
 • Behov av stöd 125 poäng.
 • Minskad sårbarhet 100 poäng.
 • Ökad marknadsanpassning 100 poäng.
 • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

1 oktober – 30 november 2024. Tillgänglig budget 600 000 kr.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom samtliga urvalskriterier.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

 • Ökad lönsamhet 360 poäng.
 • Lönsamt företag 180 poäng.
 • Lönsam investering 135 poäng.
 • Behov av stöd 125 poäng.
 • Minskad sårbarhet 100 poäng.
 • Ökad marknadsanpassning 100 poäng.
 • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Utlysning

1 januari 2024 – 31 mars 2024. Tillgänglig budget 2 000 000 kr.

Kommande utlysningar

Inga ytterligare utlysningar planerade.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom samtliga urvalskriterier.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

 • Ökad lönsamhet 360 poäng.
 • Lönsamt företag 180 poäng.
 • Lönsam investering 135 poäng.
 • Behov av stöd 125 poäng.
 • Minskad sårbarhet 100 poäng.
 • Ökad marknadsanpassning 100 poäng.
 • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Kommande utlysningar

1 oktober – 30 november 2024. Tillgänglig budget 1 800 000 kr.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom samtliga urvalskriterier.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

 • Ökad lönsamhet 360 poäng.
 • Lönsamt företag 180 poäng.
 • Lönsam investering 135 poäng.
 • Behov av stöd 125 poäng.
 • Minskad sårbarhet 100 poäng.
 • Ökad marknadsanpassning 100 poäng.
 • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Utlysning

Inga ytterligare utlysningar planerade.

Kommande utlysningar

1 april – 30 september 2024. Tillgänglig budget 2 000 000 kr.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom samtliga urvalskriterier.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

 • Ökad lönsamhet 360 poäng.
 • Lönsamt företag 180 poäng.
 • Lönsam investering 135 poäng.
 • Behov av stöd 125 poäng.
 • Minskad sårbarhet 100 poäng.
 • Ökad marknadsanpassning 100 poäng.
 • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Utlysning

Inga ytterligare utlysningar planerade.

Kommande utlysningar

1 maj 2024 – 31 juli 2024. Tillgänglig budget 1 500 000 kr.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom samtliga urvalskriterier.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

 • Ökad lönsamhet 360 poäng.
 • Lönsamt företag 180 poäng.
 • Lönsam investering 135 poäng.
 • Behov av stöd 125 poäng.
 • Minskad sårbarhet 100 poäng.
 • Ökad marknadsanpassning 100 poäng.
 • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Kommande utlysningar

1 maj 2024 – 31 juli 2024. Tillgänglig budget 750 000 kr.

Regionala prioriteringar

Det finns inga regionala prioriteringar för stödet för minskad ammoniakavgång.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

 • Investeringsalternativ 250 poäng.
 • Minskad ammoniakavgång 750 poäng.
 • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Stödspecifika bilagor

 • Ifylld budgetmall för företagsstöd. Ladda ner budgetmallen på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.
 • Minst två jämförbara offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • De två senaste avslutade årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital. Om du inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas, behöver du skicka in både årsbokslut för ditt eget företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten. Om du tagit över eller startat nytt företag behöver du skicka in tidigare ägares bokslut samt ditt företags öppningsbalansräkning.
 • I de fall investeringen avser djurstall med enhetskostnad behöver du fylla i beräkningsmall för enhetskostnad. Ladda ner beräkningsmall för enhetskostnader på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.
 • Ifylld beräkningsmall av investeringens lönsamhet. Ladda ner mallen på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.
 • Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.
 • Underlag som styrker att en ung jordbrukare helt eller delvis ansvarar för företaget. Gäller ej om stödsökande är en enskild firma.
 • Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.

Angående torkanläggning och annat med panna och förbrännare

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft lämnas inte för utgifter och kostnader som avser nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen eller för inköp av pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om investeringsstöd för jordbruk och landsbygd i den strategiska planen 2023-2027.

Det är viktigt att du läser mer om den sortens stöd som du vill ansöka om på vår webbsida. De frågor vi lyfter upp här är av mer allmän karaktär.

Det skiljer sig mellan olika stöd när du kan ansöka. Vissa stöd kan du ansöka hela tiden medan andra stöd har ansöknings/utlysningsomgångar. Om stödet är i en ansöknings/utlysningsomgång kan du bara söka under vissa tidsintervall.

Läs vad som gäller för det stöd du vill söka

Du kan läsa mer om stöd och den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik på Jordbruksverkets webbplats

Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik 2023‑2027 Länk till annan webbplats.

Du ansöker om stöd genom Jordbruksverkets e-tjänst.

E-tjänst för projektstöd, investerings­stöd och företagsstöd Länk till annan webbplats.

För att söka stöd behöver du vara firmatecknare eller ha en fullmakt från behörig firmatecknare. Du ansöker om fullmakt från Jordbruksverket, och då ska du använda deras mall för fullmakt.

Fullmakt - för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar Länk till annan webbplats.

Om det stöd du söker har ansöknings/utlysningsomgångar och du söker när det inte är en omgång kommer vi att avvisa din ansökan.

Du kan påbörja investeringen ”på egen risk” när du skickat in en ansökan om stöd. Om du får ett avslag och har påbörjat investeringen kan du inte ansöka om samma sak igen.

Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut är det viktigt att du följer de villkor som gäller för stödet. Du ska till exempel särredovisa projektets kostnader. Det är också viktigt att du har de tillstånd som behövs.

Om du ansöker om stöd för vattenåtgärder (som våtmarker, vattenvård, kalkfilterdiken eller bevattningsdammar) behöver du ett beslut om stöd av oss innan du kan påbörja investeringen.

Läs mer om när du kan påbörja din investering på Jordbruksverkets webbsida under rubriken ”När du har skickat in din ansökan om stöd

När du har skickat in din ansökan om stöd Länk till annan webbplats.

Om du ansöker om ett stöd som har ansöknings/utlysningsomgångar och du får avslag på din ansökan på grund av medelsbrist kan du ansöka igen i nästa eller kommande ansöknings/utlysningsomgångar. Observera att du inte kan ansöka i nästa eller kommande ansöknings/utlysningsomgångar för samma investering om du redan har påbörjat investeringen!

Om du får avslag på din ansökan för att den inte kommer upp minimipoäng i urvalskriterierna kommer du få avslag igen om du skickar in en likadan ansökan i nästa ansöknings/utlysningsomgång.

Ja. När vi handlägger din ansökan om stöd kommer vi bedöma om de kostnader du ansökt om är rimliga. Det snabbaste sättet för oss att göra det är att du visar två jämförande offerter. Vi behöver offerter eller skriftliga prisjämförelser på samtliga kostnader i projektet. Offerterna måste vara jämförbara, det vill säga svara mot samma utgiftsposter.

När du fått ditt beslut om stöd kan du ansöka om utbetalning för de utgifter du upparbetat. Du gör detta via samma e-tjänst som vid ansökan om stöd.

Du måste alltid bifoga underlag för utgifterna, underlag på betalningen av utgifterna samt underlag på särredovisning när du ansöker om utbetalning. Fler underlag kan behövas vid ansökan slututbetalning i enlighet med ditt beslut.

Det framgår i ditt beslut om du har rätt att ansöka om förskott på stödbeloppet. Du ansöker om förskottsutbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst och det kan endast göras innan du ansökt om någon annan form av utbetalning. Du kan få utbetalt högst hälften av det stöd som vi har beviljat i förskott, upp till högst 250 000 kronor.

Du kan läsa mer om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats:

E-tjänst för att söka projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd, Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss