Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd inom vattenvårdsåtgärder.

 • Ökad biologisk mångfald
 • Retention av kväve och fosfor
 • Övriga vattenvårdsåtgärder

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Gynnsam utformning
 • Åtgärdsbehov övergödning.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

 • Gynnsam utformning 300 poäng.
 • Arter och naturtyper 150 poäng.
 • Naturlig utformning 150 poäng.
 • Metod 125 poäng.
 • Tillgänglig för allmänheten 75 poäng.
 • Åtgärdsbehov övergödning 200 poäng.
 • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Arter och naturtyper

Du som anlägger eller restaurerar en våtmark som kan gynna hotade arter och naturtyper får poäng för det i bedömningen av din ansökan. De arter och naturtyper som är aktuella i Uppsala län hittar du i listan över arter och naturtyper.

Lista över arter och naturtyper (Excell fil) Excel, 43.4 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Näringsrenande.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

 • Åtgärdsbehov övergödning 400 poäng.
 • Näringsbelastning 200 poäng.
 • Näringsrenande 400 poäng.
 • Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

800 poäng.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

 • Vattenkvalitet.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng:

Åtgärdsbehov övergödning 200 poäng.

Vattenkvalitet 800 poäng.

Summa 1000 poäng.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om investeringsstöd för jordbruk och landsbygd i den strategiska planen 2023-2027.

Det är viktigt att du läser mer om den sortens stöd som du vill ansöka om på vår webbsida. De frågor vi lyfter upp här är av mer allmän karaktär.

Du kan söka stödet om du har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring.

Du som söker ska äga marken där investeringen genomförs, eller ha tillstånd av markägaren att genomföra investeringen.

Det skiljer sig mellan olika stöd när du kan ansöka. Vissa stöd kan du ansöka hela tiden medan andra stöd har ansöknings/utlysningsomgångar. Om stödet är i en ansöknings/utlysningsomgång kan du bara söka under vissa tidsintervall.

Läs vad som gäller för det stöd du vill söka

Du kan läsa mer om stöd och den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik på Jordbruksverkets webbplats

Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik 2023‑2027 Länk till annan webbplats.

Du ansöker om stöd genom Jordbruksverkets e-tjänst.

E-tjänst för projektstöd, investerings­stöd och företagsstöd Länk till annan webbplats.

För att söka stöd behöver du vara firmatecknare eller ha en fullmakt från behörig firmatecknare. Du ansöker om fullmakt från Jordbruksverket, och då ska du använda deras mall för fullmakt.

Fullmakt - för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar Länk till annan webbplats.

Om det stöd du söker har ansöknings/utlysningsomgångar och du söker när det inte är en omgång kommer vi att avvisa din ansökan.

Du kan påbörja investeringen ”på egen risk” när du skickat in en ansökan om stöd. Om du får ett avslag och har påbörjat investeringen kan du inte ansöka om samma sak igen.

Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut är det viktigt att du följer de villkor som gäller för stödet. Du ska till exempel särredovisa projektets kostnader. Det är också viktigt att du har de tillstånd som behövs.

Om du ansöker om stöd för vattenåtgärder (som våtmarker, vattenvård, kalkfilterdiken eller bevattningsdammar) behöver du ett beslut om stöd av oss innan du kan påbörja investeringen.

Läs mer om när du kan påbörja din investering på Jordbruksverkets webbsida under rubriken ”När du har skickat in din ansökan om stöd

När du har skickat in din ansökan om stöd Länk till annan webbplats.

Om du ansöker om ett stöd som har ansöknings/utlysningsomgångar och du får avslag på din ansökan på grund av medelsbrist kan du ansöka igen i nästa eller kommande ansöknings/utlysningsomgångar. Observera att du inte kan ansöka i nästa eller kommande ansöknings/utlysningsomgångar för samma investering om du redan har påbörjat investeringen!

Om du får avslag på din ansökan för att den inte kommer upp minimipoäng i urvalskriterierna kommer du få avslag igen om du skickar in en likadan ansökan i nästa ansöknings/utlysningsomgång.

Ja. När vi handlägger din ansökan om stöd kommer vi bedöma om de kostnader du ansökt om är rimliga. Det snabbaste sättet för oss att göra det är att du visar två jämförande offerter. Vi behöver offerter eller skriftliga prisjämförelser på samtliga kostnader i projektet. Offerterna måste vara jämförbara, det vill säga svara mot samma utgiftsposter.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss