Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

En film om grunda havsvikar

Grön infrastruktur i praktiken – Grunda havsvikar, Youtube Länk till annan webbplats.

Filmen handlar om arbetet med att skydda och restaurera miljön i och runtom grunda havsvikar i Stockholms län.

En film om artrika gräsmarker

Grön infrastruktur i praktiken – Fältgentiana projekt om livskraftiga gräsmarker, Youtube Länk till annan webbplats.

Filmen handlar om arbetet med skötsel av artrika gräsmarker i Stockholms län, där den sällsynta fältgentianan växer.

Goda exempel för andra delar av Sverige

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss