Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 31 miljoner för fördelning.

Prioriteringar

Under 2024 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Särskilt fokus ligger på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Länsstyrelsen prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansökningsperiod i Skåne län

2024 års utlysning öppnar den 15 februari och sista dag för inlämning av ansökan är den 19 april. Länsstyrelsen i Skåne kan fördela ca. 3,5 mnkr för insatser i länet. Medel kan i första hand beviljas för 2024 och 2025. Insatser avseende 2026 kan beviljas om det bedöms särskilt angeläget.

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om fördelningen den 13 juni.

Utlysningsträffar

Inför vårens utlysningar av statsbidrag arrangerar vi två utlysningsträffar med viktig information om att ansöka om statsbidrag inom integration genom Länsstyrelsen. Missade du utlysningsträffen kan du se den här i efterhand.

Var pågår det insatser i Skåne?

Information om pågående insatser som finansierats med statsbidrag genom Länsstyrelsen Skåne finns publicerade i en GIS-karta. Använd länken nedan för att ta del av kartbilden över dessa integrationsinsatser;

Länk till kartbild över insatser i Skåne Länk till annan webbplats.

Du kan sedan filtrera i lagerlistan om du är intresserad av pågående TIA-insatser eller insatser med finansiering med §37-medel. Insatserna är kategoriserade utifrån sitt primära syfte och teckenförklaring finns i pilmenyn vid respektive insatstyp.

Antal inskrivna hos Migrationsverket per kommun

För en uppdaterad förteckning över antalet inskrivna hos Migrationsverket, klicka härLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Klicka på den aktuella kommunen för att läsa mer.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss