Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 81 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ny ansökningsperiod för §37a-medel i Skåne 2022

Länsstyrelsen Skåne kan fördela ytterligare cirka 3,6 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 29 september 2022. Ansökan ska göras via länsstyrelsens e-tjänst, se nedanstående ruta.

Informationsbrev Pdf, 203.6 kB.

Stöd vid ansökan Word, 55.9 kB.

Delrapportsmall Word, 49.3 kB.

Slutrapportsmall Word, 78.5 kB.

Intyg samverkanspart Word, 42.1 kB.

Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan Pdf, 139.9 kB.

Framsida broschyr

Aktuellt i Skåne

Idag finns det cirka 30 projekt igång i Skåne med insatser som ökar kapaciteten i kommunernas flyktingmottagande med fokus på etablering i samhällsliv - och arbetsliv för nyanlända flyktingar. I nedanstående projektkatalog kan du läsa om de olika projekten.

Utlysningsmöte för statsbidragen 2022 - se i efterhand

Den 11 februari arrangerade vi utlysningsmöte för statsbidragen 2022. Nu har du möjlighet att se en inspelad version av mötet.

Till filmen Utlysningsmöte för statsbidrag 2022 Länk till annan webbplats.

Kontakt