Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringar 2023

Under 2023 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn, med särskilt fokus på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Vi prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utlysning av §37a-medel i Skåne 2023

Länsstyrelsen Skåne kan fördela cirka 3,5 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 18 april 2023. Ansökan ska göras via länsstyrelsens e-tjänst, se nedanstående ruta.

Informationsbrev Pdf, 203.1 kB.

Stöddokument inför ansökan §37a Pdf, 262.8 kB.

Intyg samverkanspart Word, 42.1 kB.

Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan Pdf, 139.9 kB.

Stöddokument för e-tjänsten

Förbered gärna del- och slutrapporteringen med hjälp av stöddokumenten nedan.

Sammanställning av frågor Delrapport §37a Pdf, 227.8 kB.

Sammanställning av frågor Slutrapport §37a Pdf, 216.3 kB.

Framsida broschyr

Aktuellt i Skåne

Idag finns det cirka 30 projekt igång i Skåne med insatser som ökar kapaciteten i kommunernas flyktingmottagande med fokus på etablering i samhällsliv - och arbetsliv för nyanlända flyktingar. I denna projektkatalog kan du läsa om de olika projekten.

Föräldraskapsstöd i Skåne

Nu kan du läsa en kartläggning av genomförandet av statsbidragsfinansierade insatser med fokus på föräldraskapsstöd till utrikesfödda föräldrar.

Till rapporten Föräldraskapsstöd i Skåne Pdf, 825 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss