Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Utlysning av §37-medel för Skåne 2023

Länsstyrelsen Skåne kan fördela cirka 4,5 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 5 maj 2023. I årets utlysning ska ansökan göras via länsstyrelsens e-tjänst, se nedanstående ruta.

Informationsbrev Pdf, 221.6 kB.

Stöddokument inför ansökan §37-medel Pdf, 246 kB.

Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan Pdf, 139.9 kB.

Intyg samverkanspart Word, 40.5 kB.

Delrapportsmall §37 Word, 49.5 kB.

Slutrapportsmall §37 Word, 80.5 kB.

Aktuellt i Skåne

Framsida broschyr

Idag finns det cirka 30 projekt igång i Skåne med insatser som ökar kapaciteten i kommunernas flyktingmottagande med fokus på etablering i samhällsliv - och arbetsliv för nyanlända flyktingar. I denna projektkatalog kan du läsa om de olika projekten.

Utveckling pågår - Insatser finansierade genom Länsstyrelsen Skånes utvecklingsmedel kring insatser för nyanlända 2021 - 2022 Pdf, 890.9 kB.

Kontakt