Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utlysning av §37-medel för Skåne 2022

Länsstyrelsen Skåne kan fördela cirka 5 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 16 maj 2022. I årets utlysning kan ansökan göras antingen via länsstyrelsens e-tjänst, se nedanstående ruta, eller genom nedanstående ansökningshandlingar.

Informationsbrev Pdf, 189.9 kB.

Ansökningshandlingar (gulmarkerat fungerar som instruktioner till e-tjänsten) Word, 59.2 kB.

Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan Pdf, 139.9 kB.

Intyg samverkanspart Word, 40.5 kB.

Aktuellt i Skåne

Framsida broschyr

Idag finns det cirka 30 projekt igång i Skåne med insatser som ökar kapaciteten i kommunernas flyktingmottagande med fokus på etablering i samhällsliv - och arbetsliv för nyanlända flyktingar. I denna projektkatalog kan du läsa om de olika projekten.

Utveckling pågår - Insatser finansierade genom Länsstyrelsen Skånes utvecklingsmedel kring insatser för nyanlända 2020 - 2021 Pdf, 894.9 kB.

Utlysningsmöte för statsbidragen 2022 - se i efterhand

Den 11 februari arrangerade vi utlysningsmöte för statsbidragen 2022. Nu har du möjlighet att se en inspelad version av mötet.

Till filmen Utlysningsmöte för statsbidrag 2022 Länk till annan webbplats.

Kontakt