Trygga och goda uppväxtvillkor

Genom att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga främjas trygga och goda uppväxtvillkor. Länsstyrelsen Skåne har slagit ihop sina olika uppdrag inom social hållbarhet för att ge kommuner ett samlat stöd i sitt förebyggande och främjande arbete.

Ungdomar som sitter på en bänk

Trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga

Länsstyrelsen Skåne har flera uppdrag inom arbetet för social hållbarhet, här kan du se vilka. För att kunna erbjuda Skånes kommuner ett mer samlat stöd har enheten för social hållbarhet kopplat ihop uppdrag inom olika områden i ett gemensamt arbete med fokus på trygga och goda uppväxtvillkor.

Stöd till kommunerna i främjande och förebyggande arbete

Syftet med Länsstyrelsen Skånes arbete med barns och ungas uppväxtvillkor är att motivera och stötta kommunerna i att arbeta systematiskt, främjande och förebyggande med målet att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Lägesbilder för varje kommun - kommunblad

Vi har gjort en kartläggning över barns och ungas uppväxtvillkor i Skåne. Kartläggningen har sammanfattats i en lägesbild för varje skånsk kommun, ett kommunblad.

I varje kommunblad presenteras 14 uppväxtvillkor som har ett evidensbaserat samband med barns och ungas risk för:

  • Missbruk
  • Psykisk och fysisk ohälsa
  • Kriminalitet och våld
  • Ofullständig skolgång
Lägesbild barn och unga

Frågor och mer information om kommunbladen

Har ni frågor eller vill ha mer information om kommunbladen? Eller vill ni ha en presentation av er kommuns kommunblad samt få information om hur ett vidare arbete med barns och ungas uppväxtvillkor kan se ut? Vi skräddarsyr gärna en presentation utifrån ert önskemål om målgrupp och omfattning.

Vid frågor eller funderingar, kontakta erika.hjelm@lansstyrelsen.se

Utbildningsfilmer om hälsofrämjande och förebyggande arbete

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram fyra korta utbildningsfilmer där man besvarar några av de vanligaste frågorna vi får kring hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Till filmerna Länk till annan webbplats.

Kontakt