Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande och följer upp organisering och genomförande av insatser på regional och lokal nivå.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Informationsverige.se

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats med samhällsinformation för nyanlända. Den fungerar också som ett verktyg för dig som arbetar med asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Bild på ett brev

Nyhetsbrev från Enheten för samhällsetablering och integration

Välkommen att börja prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om de områden som vi på Enheten för samhällsetablering och integration arbetar med. Det handlar bland annat om mottagande och etablering av nyanlända, ensamkommande barn, samhällsorientering och mycket mer.

Anmäl dig och börja prenumerera på vårt nyhetsbrev:


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken

Arena Etablering i Skåne - seminarieserie

Arena Etablering i Skåne

Syftet med seminarieserien Arena Etablering i Skåne är att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll. Arena Etablering i Skåne är tänkt att vara ett forum för kunskapsdelning och samverkan inom integrations- och etableringsområdet.

Vill du ha mer information om Arena Etablering i Skåne och presentationer från seminarierna, kontakta Sofia Pehrsson.

Tidigare sändningar av Arena Etablering

Har du missat tidigare sändningar av Arena Etablering? Här kan du titta på tidigare sändningar.

Ensamstående mammor och deras barn - hur stärker vi mottagande och etablering för dem?
(2024 04 10)

Medverkande: Tove Samzelius, forskare vid Malmö universitet och Frida Bengtsson från Rädda Barnen

Trygga bostäder för alla - om flyktingmottagandet och hemlöshet
(2023 11 09)

Medverkande: Marcus Knutagård och Ingrid Sahlin, Lunds universitet och Emina Mehmedovic, Helsingborgs stad

Mottagande och etablering för personer med funktionsnedsättning - hur överbrygger vi glappen? (2023 10 19)

Medverkande: Josefina Streling, Myndigheten för delaktighet och Cesar Vargas, Medborgarskolan Syd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss