Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utbetalning av stöd du sökt 2015-2023

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015–2023.

Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning hos Jordbruksverket. Det gäller följande stöd:

 • Startstöd
 • Stöd till rovdjursavvisande stängsel
 • Investeringsstöd till biogasproduktion
 • Stöd till energieffektivisering och energigrödor
 • Investeringsstöd till förnybar energi
 • Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Investeringsstöd ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård
 • Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
 • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
 • Stöd inom vattenåtgärder -miljöinvestering
 • Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar
 • Investeringar i kommersiell och offentlig service
 • Investeringar i rekreation och turism
 • Investeringar i småskalig infrastruktur
 • Stöd till bredband
 • Stöd till hembygdsgårdar

Ansök om utbetalning

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Där laddar du även upp dina underlag.

För Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar samt Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar ansöker du om utbetalning i SAM Internet.

Registrera utgifter

Jordbruksverket har en guide om hur du registrerar dina utgifter och ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Guide för ansökan om utbetalning, pdf Länk till annan webbplats.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Har du övrig privat finansiering eller övrigt offentligt stöd ska du:

 • Redovisa den finansiering som hittills är inbetald till din insats.
 • Bifoga inbetalningsbevis från bank.
 • Om du får in mer eller mindre finansiering än det som finns i ditt beslut om stöd kan det bli en omprövning av ditt beslut, vilket innebär att ditt stöd kan komma att minskas.

Utbetalningshjälp

Att tänka på under genomförandet av insatsen som du sökt stöd för:

Ansök om förskottsbetalning

 • Du kan ansöka om förskott med högst hälften av ditt beviljade stödbelopp, men det finns en begränsning på 250 000 kronor.
 • Du kan bara ansöka om förskott för faktiska utgifter. Ha du blivit beviljat stöd med enhetskostnad kan du inte söka förskott. Jordbruksverkets systemet känner inte av om du har blivit beviljad stöd med faktiska utgifter eller enhetskostnader.
 • Förskott kan inte lämnas till myndigheter, regioner och kommuner.

Delutbetalning/slututbetalning

De utgifter som har uppstått under den period som du ansöker om utbetalning för registrerar du i e-tjänsten och laddar samtidigt upp tillhörande underlag till respektive utgift. Du ska även bifoga utdrag ur bokföringen som visar att din investering är separat redovisad. Alla utgifter som du söker stöd för ska finnas med i bokföringen.

Underlag som kan vara aktuella att skicka in är fakturor, betalningsbevis, tillstånd m.m.

Läs på Jordbruksverkets webbsida Länk till annan webbplats. om hur du ska redovisa dina utgifter, vilka underlag du ska skicka in och vilken information underlaget ska innehålla.

Det finns en film på hur man ansöker om utbetalning i e-tjänsten, som vi rekommenderar att du tittar på. Sök "Instruktionsfilmer". Länk till annan webbplats.

Under tiden du arbetar med din ansökan om utbetalning i e-tjänsten ska du spara den som utkast. Skicka in den först när du är helt färdig med redovisningen, inte innan. Var uppmärksam på att en inskickad ansökan om utbetalning inte går att ändra.

Ansöker du om en delutbetalning kan du få upp till 80 % av stödbeloppet, resterande 20 % när du söker slututbetalning.

När du är helt klar med din insats och alla utgifter är betalda och bokförda kan du ansöka om slututbetalning.

Fakturor och betalningsbevis

Kopior på fakturor som du skickar in måste vara ställda till dig som stödmottagare. De ska vara läsliga, de ska ha en klar koppling till insatsen och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Underlag som fakturan hänvisar till ska också bifogas. Om du inte söker för hela beloppet på fakturan ska du markera så att det tydligt framgår vilket belopp som du söker utbetalning för. Det måste framgå av betalningsbeviset att betalningen är genomförd, man ska kunna se när pengatransaktionen har gjorts, beloppet ska stämma med fakturan och vilket konto som pengarna har dragits ifrån. Fakturadatum och betaldatum får vara tidigast det datum som framgår av ditt beslut om stöd.

Slutdatum

Det är viktigt att du ansöker om slututbetalning i tid. Vilket slutdatum du har ser du i ditt beslut om stöd. Har du inte möjlighet att ansöka om utbetalning innan ditt slutdatum ska du, innan dess, ansöka om att ändra slutdatum på blankett

"Ansökan – ändring av beslut om stöd 2014-2020". Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommer ansökan om slututbetalning in efter slutdatumet leder det till stora avdrag.

Informera om projektet/investeringen på din webbplats

Om du som stödmottagare har en webbplats ska du där ha en kort beskrivning av projektet/investeringen och ha med EU:s logotyp för europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling. Informationen ska finnas kvar tills du har fått din slututbetalning. Handlar insatsen om produktiva investeringar eller investeringar inom infrastruktur ska informationen finnas kvar på webbplatsen tills det har gått fem år efter att du har fått slututbetalningen av stödet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Utbetalningshandläggare Landsbygdsprogrammet och Strategisk plan

Ingalill Niklasson
E-post till Ingalill Niklasson
Telefon 010-224 15 07

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss