Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Uppgift om vilka generella urvalsmoduler som gäller per stöd inklusive de valbara moduler som respektive handläggande myndighet valt i fall stödet har valbara moduler.

Ansökningsomgång

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 21 000 000kr.

Kommande ansökningsomgång

Preliminärt 1 april 2023 – 31 juli 2023.

Regionala prioriteringar

Uppgift om vilka generella urvalsmoduler som gäller per stöd inklusive de valbara moduler som respektive handläggande myndighet valt i fall stödet har valbara moduler.

Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företag

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

200

Minskad sårbarhet

180

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

400 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 1 500 000kr.

Kommande ansökningsomgång: Preliminärt 1 april 2023 – 31 juli 2023.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företagande

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

220

Minskad sårbarhet

120

Ökad marknadsanpassning

120

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 3 006 667kr.

Kommande ansökningsomgång: Preliminärt 1 april 2023 – 31 juli 2023.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företagande

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

200

Minskad sårbarhet

180

Ökad marknadsanpassning

120

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 3 266 667kr.

Kommande ansökningsomgång: Preliminärt 1 april 2023 – 31 juli 2023.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företagande

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

300

Minskad sårbarhet

80

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 229 691 kr.

Kommande ansökningsomgång: Preliminärt 1 april 2023 – 31 juli 2023.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

480

Lönsamt företagande

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

100

Minskad sårbarhet

80

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 1 133 333kr.

Kommande ansökningsomgång: Preliminärt 1 april 2023 – 31 juli 2023.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

investeringsalternativ

250

Minskad ammoniakavgång

750

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Utlysning

1 augusti 2023 - 30 november 2023 med tillgänglig budget 4 815 556kr.

Kommande utlysningar

1 augusti 2024 - 30 november 2024.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

480

Lönsamt företagande

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

100

Minskad sårbarhet

80

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Stödspecifika bilagor

En ansökan om investeringsstöd för ökad konkurrenskraft ska, beroende på vad ansökan avser, innehålla följande bilagor:

 1. De två senaste avslutade årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital. Om du inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas behöver vi årsbokslut för både ditt företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten. Om du tagit över eller startat nytt företag så kan du skicka in tidigare ägares bokslut alternativt ditt företags öppningsbalansräkning.

 2. Beräkning av investeringens lönsamhet. Fyll i mallen som du hittar på Jordbruksverkets webbsida "Beräkningsmall för ökad konkurrenskraft" Länk till annan webbplats..

 3. Minst två jämförbara offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.

 4. Budgetmall ifylld. Ladda ner budgetmallen på Jordbruksverkets webbsida. Länk till annan webbplats.

 5. Beräkningsmall för enhetskostnad eller motsvarande uppgifter, i de fall investeringen avser djurstall med enhetskostnad. Länk till annan webbplats.

 6. Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.

 7. Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad samt en situationsplan.

 8. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.

 9. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.

 10. Underlag som styrker att en ung jordbrukare helt eller delvis ansvarar för företaget.

 11. Investering gödsellagring bifoga ifylld formulär " Gödselmedelsberäkning och lagringskapacitet, framtaget av Greppa näringen. Finns även på deras webbplats www.greppa.nu/ditt-lan/skane Länk till annan webbplats.

Angående torkanläggning och annat med panna och förbrännare:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft lämnas inte för utgifter och kostnader som avser nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen eller för inköp av pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling i Skåne