Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Utlysning

1 augusti 2023 - 30 november 2023 med tillgänglig budget 2 000 000kr.

Kommande utlysningar

Preliminärt 1 augusti 2024 - 30 november 2024, med tillgänglig budget 1 500 000 kr.

Regionala prioriteringar

Tabellen visar vilka uvalskriterier som finns samt vad de ger för poäng av totalt 1000 poäng.

Urvalskriterier

Maximal poäng

Hög lerhalt

200

Åtgärdsbehov fosfor

600

Prioriterat område

200

Summa

1000

 

Minimipoäng för stöd

300 poäng.
Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt