Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Det finns flera sätt att skydda värdefull natur. Under varje skyddstyp får du mer information om var de finns, vad de innebär och hur de förvaltas. Det är vanligtvis Länsstyrelsen som ansvarar för att sköta skyddad natur.

Kartor över skyddad natur

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur finns kartor över områden med skyddad natur. Där hittar du även beslut, skötselplaner och bevarandeplaner för skyddade områden.

Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp med att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

I Skåne har vi 300 statliga naturreservat och två kulturreservat. Vi har dessutom ca 60 kommunala. Tillsammans blir det över 350 skyddade naturområden med mycket varierad natur.

Här på webben presenterar vi varje reservat på en egen sida. Genom texter, bilder och kartor får du en försmak av områdets natur, vilka föreskrifter som gäller just här och vilka friluftsanordningar som finns. I flera reservat finns även information om hur man hittar dit och tillgängligheten där.

Naturreservat i Skåne

Karta med föreslagna och överklagade naturreservat Länk till annan webbplats. - svarta respektive röda områden på Naturvårdsverkets karta "Skyddad natur"

Föreslagna och överklagade naturreservat (långt ned på sidan Så bildas naturreservat).

 Bilder från skånska naturreservat

Nationalparker

Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.

Webbplatsen Sveriges nationalparker Länk till annan webbplats.

Nationalparker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I Skåne har vi tre nationalparker. I två av dem, Söderåsen och Stenshuvud, finns dessutom naturum (Visitor centre). Här kan du ta del av utställningar och aktiviteter. Eller bara hämta kartor och få tips av personalen på vandringar och sevärdheter i områdena.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och jordbrukare.

För de områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som bland annat beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot samt vilka bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Du kan också se förslag till förändringar och nya Natura 2000-områden och aktuella remisser.

Här hittar du samtliga bevarandeplaner, uppdelade per kommun. Här finns även kungörelser och fastställanden samt förslag till förändringar och nya Natura 2000-områden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Snogeholm uppdaterad bevarandeplan 2024_remiss.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-04-23 09.48
Verkeåns dalgång_bevarandeplan 2024_remissversion.pdf Pdf, 15 MB. 15 MB 2024-04-15 11.26

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utpeka_nya_Natura2000_omraden.pdf Pdf, 19.9 MB. 19.9 MB 2023-02-16 15.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hallabäckens dalgång bevarandeplan.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2023-02-16 15.05

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Drögsperyd uppdaterad bevarandeplan 2023.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-11-23 15.59
Edenryd bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.05
Gruarna SPA.pdf Pdf, 802.4 kB. 802.4 kB 2023-02-16 15.05
Holjeån uppdaterad bevarandeplan 2023.pdf Pdf, 6.7 MB. 6.7 MB 2023-11-23 15.59
Ivösjön-Oppmannasjön bevarandeplan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.05
Levrasjön.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.05
Näsum bevarandeplan.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-02-16 15.05
Siesjöområdet.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.05
Tostebergakusten_bevarandeplan.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2023-02-16 15.05
Tostebergakusten_uppdatering.pdf Pdf, 10.3 MB. 10.3 MB 2023-02-16 15.05
Tosteberga-Ängholmarna SPA.pdf Pdf, 882 kB. 882 kB 2023-02-16 15.05
Östafors-Ljungryda uppdaterad bevarandeplan 2023.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-11-23 15.59

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lommabukten_bevarandeplan.pdf Pdf, 984.5 kB. 984.5 kB 2023-02-16 15.05
Lommabukten_uppdatering.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.05
Lommaområdet_SPA bevarandeplan.pdf Pdf, 663.2 kB. 663.2 kB 2023-02-16 15.05

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bevarandeplan_Nordvästra Skånes havsområde_20221212.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2023-11-16 12.04
Bjärekusten_bevarandeplan.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2023-02-16 15.05
Bjärekusten_uppdatering.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2023-02-16 15.05
Hallands väderö bevarandeplan.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2023-02-16 15.05
Hallandsås_nordsluttning_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.05
Hallandsås_nordsluttning_uppdatering.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2023-02-16 15.05
Korup bevarandeplan.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-02-16 15.05
Ledtorpet_bevarandeplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.05
Lyabäcken_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.05
Lyabäcken_uppdatering.pdf Pdf, 432.7 kB. 432.7 kB 2023-02-16 15.05
Lya ljunghed och Älemossen bevarandeplan.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-02-16 15.05
Slottet.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.05
Stora Hults fälad bevarandeplan och skötselplan.pdf Pdf, 13.3 MB. 13.3 MB 2023-02-16 15.05
Älemossen-Hulrugered bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.05

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Abullahagen.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-02-16 15.05
Billingemölla bevarandeplan 2021.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2023-02-16 15.05
Borstbacken_bevarandeplan.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2023-02-16 15.05
Borstbacken_uppdatering.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2023-02-16 15.05

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bevarandeplan_Nordvästra Skånes havsområde_20221212.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2023-11-16 12.05
Borgen bevarandeplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.05
Bältebergaravinen_bevarandeplan.pdf Pdf, 770.5 kB. 770.5 kB 2023-02-16 15.05
Christinelund_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.05
Christinelund_uppdatering.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-02-16 15.05
Domsten_Viken_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.05
Domsten_Viken_uppdatering.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-02-16 15.05
Fjärestad_Gantofta_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.05
Fjärestad_Gantofta_uppdatering.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2023-02-16 15.05
Jonstorp-Vegeåns mynning bevarandeplan.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2023-02-16 15.05
Rååns dalgång bevarandeplan.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2023-02-16 15.05
Skälderviken SPA bevarandeplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.05

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Angsholmasjön.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-02-16 15.05
Bjarnum_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.05
Fäjemyr bevarandeplan.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-02-16 15.05
Hörlinge ängar bevarandeplan.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2023-02-16 15.05
Maglö ekar.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.05
Mölleröd.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.05
Skeingeborg.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.05
Skeingesjön_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-02-16 15.05
Stensmyr_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-02-16 15.05
Store mosse.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.05
Ubbalt bevarandeplan.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-02-16 15.05
Vejshulta myr bevarandeplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-02-16 15.05
Verum.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-02-16 15.05
Vramsån_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.05
Vramsån_uppdatering_bilaga_1A.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2023-02-16 15.05
Vramsån_uppdatering_bilaga_1B.pdf Pdf, 13.6 MB. 13.6 MB 2023-02-16 15.05
Vramsån_uppdatering_bilaga_1C.pdf Pdf, 13.9 MB. 13.9 MB 2023-02-16 15.05
Vramsån_uppdatering_bilaga_1D.pdf Pdf, 13.9 MB. 13.9 MB 2023-02-16 15.05
Vramsån_uppdatering_bilaga_1E.pdf Pdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2023-02-16 15.05
Vramsån_uppdatering_bilaga_1F.pdf Pdf, 16.3 MB. 16.3 MB 2023-02-16 15.05
Vramsån_uppdatering.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.05
Värsjön bevarandeplan.pdf Pdf, 828.8 kB. 828.8 kB 2023-02-16 15.05
Västra Malshult bevarandeplan.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2023-02-16 15.05
Åraslövs mosse bevarandeplan och skötselplan.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2023-02-16 15.05

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bevarandeplan_Nordvästra Skånes havsområde_20221212.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2023-11-16 12.05
Jonstorp-Vegeåns mynning bevarandeplan.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2023-02-16 15.05
Kullaberg_bevarandeplan.pdf Pdf, 10.1 MB. 10.1 MB 2023-02-16 15.05
Möllehässle_Kullens_havsbad_bev.plan.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.05
Möllehässle_Kullens_havsbad_uppdatering.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2023-02-16 15.05
Skälderviken SPA bevarandeplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.05
Skäldervikens östra klippkust bevarandeplan.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.05
Zackows mosse_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.05

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borstbäcken_bevarandeplan.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2023-02-16 15.05
Borstbäcken_uppdatering.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2023-02-16 15.05
Fjällmossen_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-02-16 15.05
Fjällmossen_uppdatering.pdf Pdf, 470 kB. 470 kB 2023-02-16 15.05
Fulltofta_Ringsjon_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.05
Fulltofta_Ringsjon_uppdatering.pdf Pdf, 37.9 kB. 37.9 kB 2023-02-16 15.05
Fulltofta_Ringsjön_SPA_Bevarandeplan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.05
Fulltofta_SCI_bevarandeplan.pdf Pdf, 691.2 kB. 691.2 kB 2023-02-16 15.05
Sniberups fälad bevarandeplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-02-16 15.05
Timan_bevarandeplan.pdf Pdf, 958.4 kB. 958.4 kB 2023-02-16 15.05
Östra Fulltoftaområdet bevarandeplan.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allarps Bjär_bevarandeplan.pdf Pdf, 908.3 kB. 908.3 kB 2023-02-16 15.06
Bjäret_bevarandeplan.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-02-16 15.06
Klintaskogen_bevarandeplaner.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.06
Klintaskogen_uppdatering.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.06
Rövarekulan uppdaterad bevarandeplan 2024.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-03-21 18.13

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bonnarps hed bevarandeplan.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.06
Brandeborg_uppdaterad_bevarandeplan.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2023-02-16 15.06
Herrevadskloster bevarandeplan.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-02-16 15.06
Herrevadskloster-Broröd bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Klövahallar_uppdaterad_bevarandeplan.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-02-16 15.06
Linnerod_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Linnerod_uppdatering.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2023-02-16 15.06
Söderåsen uppdaterad bevarandeplan.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2023-02-16 15.06
Traneröds_mosse_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.06
Varshultamyren bevarandeplan och skötselplan.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Araslövssjön_bevarandeplan.pdf Pdf, 547.3 kB. 547.3 kB 2023-02-16 15.06
Araslövssjön_uppdatering.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2023-02-16 15.06
Araslövssjöområdet_bevarandeplan.pdf Pdf, 851.7 kB. 851.7 kB 2023-02-16 15.06
Araslövssjöområdet_SPA bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Balsberget_bevarandeplan.pdf Pdf, 991.2 kB. 991.2 kB 2023-02-16 15.06
Balsbergsgrottan bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Björkhäll bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Boarps_hed_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.06
Boarps_hed_uppdatering.pdf Pdf, 361 kB. 361 kB 2023-02-16 15.06
Dunderbäcken_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.06
Egeside_Pulken_Yngsjön_bevarandeplan_SPA.pdf Pdf, 881 kB. 881 kB 2023-02-16 15.06
Egeside uppdaterad bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Everöds utmark.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.06
Fjällmossen_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-02-16 15.06
Fjällmossen_uppdatering.pdf Pdf, 470 kB. 470 kB 2023-02-16 15.06
Forsakar-Borråkra bevarandeplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-02-16 15.06
Friseboda_bevarandeplan.pdf Pdf, 590.7 kB. 590.7 kB 2023-02-16 15.06
Gamlegården bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.06
Gropahålet.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Hammarsjön bevarandeplan.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-02-16 15.06
Hammarsjöområdet_bevarandeplan.pdf Pdf, 906.8 kB. 906.8 kB 2023-02-16 15.06
Helge å_bevarandeplan.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2023-02-16 15.06
Hercules bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.06
Håslöv bevarandeplan.pdf Pdf, 804 kB. 804 kB 2023-02-16 15.06
Hörröds utmark bevarandeplan.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-02-16 15.06
Ivö klack_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.06
Ivösjön-Oppmannasjön bevarandeplan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.06
Jären_Bevarandeplan.pdf Pdf, 533.1 kB. 533.1 kB 2023-02-16 15.06
Kjugekull_bevarandeplan.pdf Pdf, 585.4 kB. 585.4 kB 2023-02-16 15.06
Klintabäcken_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-02-16 15.06
Lingenäset bevarandeplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-02-16 15.06
Lyngby bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Lyngsjön_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2023-02-16 15.06
Maltesholm bevarandeplan.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.06
Mjöåns dalgång_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.06
Möllegården bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.06
Norra Mosslunda_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.06
Prästängen bevarandeplan.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-02-16 15.06
Pulken bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.06
Raslången västra bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.06
Rinkaby skjutfält bevarandeplan.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2023-02-16 15.06
Stackedala_bevarandeplan.pdf Pdf, 580.1 kB. 580.1 kB 2023-02-16 15.06
Södra Äspet bevarandeplan.pdf Pdf, 815.8 kB. 815.8 kB 2023-02-16 15.06
Söndreklack bevarandeplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.06
Torsebroparken bevarandeplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.06
Tostebergakusten_bevarandeplan.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2023-02-16 15.06
Tostebergakusten_uppdatering.pdf Pdf, 10.3 MB. 10.3 MB 2023-02-16 15.06
Tosteberga-Ängholmarna SPA.pdf Pdf, 882 kB. 882 kB 2023-02-16 15.06
Verkeans_dalgang_bevarandeplan.pdf Pdf, 20.5 MB. 20.5 MB 2023-02-16 15.06
Verkeans_dalgang_uppdatering.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2023-02-16 15.06
Vittskövle driva_bevarandeplan.pdf Pdf, 900 kB. 900 kB 2023-02-16 15.06
Vramsån bevarandeplan.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-02-16 15.06
Vramsån Bilaga 2 Kartor med naturtyper enligt Natura 2000.pdf Pdf, 22.4 MB. 22.4 MB 2023-02-16 15.06
Vramsåns mynning bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Vramsåns mynning bevarandeplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-02-16 15.06
Västra fäladen bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Åsumallet bevarandeplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.06
Äspet_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-02-16 15.06
Äspet_uppdatering.pdf Pdf, 7.4 MB. 7.4 MB 2023-02-16 15.06
Östra Hammaren-Käringören bevarandeplan.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagstorps_mosse_bevarandeplan.pdf Pdf, 584.6 kB. 584.6 kB 2023-02-16 15.06
Dagstorps_mosse_uppdatering.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.06
Fågelsjön bevarandeplan.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-02-16 15.06
Karaby backar_bevarandeplan.pdf Pdf, 701.1 kB. 701.1 kB 2023-02-16 15.06
Lundåkrabukten.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.06
Löddeåns mynning uppdaterad bevarandeplan.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.06
Saxåns mynning-Järavallen_20171205.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.06
Stora Harrie mosse bevarandeplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Havet kring Ven_bevarandeplan.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-02-16 15.07
Lundåkrabukten.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.06
Rustningshamn_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2023-02-16 15.06
Rustningshamn_uppdatering.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-02-16 15.06
Saxåns mynning-Järavallen.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.06
Ven bevarandeplan.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lommabukten_bevarandeplan.pdf Pdf, 984.5 kB. 984.5 kB 2023-02-16 15.06
Lommabukten_uppdatering.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.06
Lommaområdet_SPA bevarandeplan.pdf Pdf, 663.2 kB. 663.2 kB 2023-02-16 15.06
Löddeåns mynning uppdaterad bevarandeplan.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Billebjer bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Dalby_Norreskog_uppdatering.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.06
Dalby norreskog bevarandeplan.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.06
Dalby Söderskog bevarandeplan.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-02-16 15.06
Fågelsångsdalen_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.06
Fågelsångsdalen_uppdatering.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-02-16 15.06
Humlamaden_Enelyckan_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.06
Häckeberga-Degebergahus bevarandeplan.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.06
Häckeberga-Husarahagen bevarandeplan.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-02-16 15.06
Häckeberga-Skoggård bevarandeplan.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-02-16 15.06
Klingavalsan_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Klingavälsån_Karup_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Klingavälsån SPA bevarandeplan.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-02-16 15.06
Knivsås bevarandeplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.06
Krankesjön_bevarandeplan.pdf Pdf, 898 kB. 898 kB 2023-02-16 15.06
Kungsmarken bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.06
Linnebjer_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.06
Linnebjer_uppdatering.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-02-16 15.06
Måryd-Hällestad bevarandeplan.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-02-16 15.06
Revingefältet bevarandeplan.pdf Pdf, 6.7 MB. 6.7 MB 2023-02-16 15.06
Stadsparken i Lund.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2023-02-16 15.06
Stångby mosse bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Sularpskärret bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Vombs_Norregård_bevarandeplan.pdf Pdf, 968.2 kB. 968.2 kB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Falsterbo_Foteviken_bevarandeplan.pdf Pdf, 709.7 kB. 709.7 kB 2023-02-16 15.06
Limhamns kalkbrott_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.06
Tygelsjö-Gessie bevarandeplan.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gråshult bevarandeplan.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-02-16 15.06
Nedraryd_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-02-16 15.06
Nedraryd_uppdatering.pdf Pdf, 973.6 kB. 973.6 kB 2023-02-16 15.06
Nytebodaskogen_bevarandeplan.pdf Pdf, 701.9 kB. 701.9 kB 2023-02-16 15.06
Osby skansar uppdaterad bevarandeplan.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-02-16 15.06
Skeingesjön_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-02-16 15.06
Tyringemossen bevarandeplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-02-16 15.06
Vysslemyr_bevarandeplan.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-02-16 15.06
Vysslemyr_uppdatering.pdf Pdf, 9.2 MB. 9.2 MB 2023-02-16 15.06
Västermyr_bevarandeplan.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-02-16 15.06
Västermyr_uppdatering.pdf Pdf, 8.7 MB. 8.7 MB 2023-02-16 15.06
Västra Malshult bevarandeplan.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Uggleskogen bevarandeplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.06
Varshultamyren bevarandeplan och skötselplan.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Backhalladalen_kombiplan_2021.pdf Pdf, 12.2 MB. 12.2 MB 2023-02-16 15.06
Gladsaxhallar och Tobisviksheden bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Gyllebo_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-02-16 15.06
Gyllebosjön bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Impan bevarandeplan.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-02-16 15.06
Klammersbäck bevarandeplan.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.06
Klammersbäck-Torup_bevarandeplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.06
Marknadsplatsen bevarandeplan.pdf Pdf, 1001.7 kB. 1001.7 kB 2023-02-16 15.06
Ravlunda skjutfält bevarandeplan.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2023-02-16 15.06
Simris strandängar bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Stenshuvud bevarandeplan.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-02-16 15.06
Sträntemölla_bevarandeplan.pdf Pdf, 808.1 kB. 808.1 kB 2023-02-16 15.06
Svabesholm bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.06
Torups ängar.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-02-16 15.06
Verkeans_dalgang_bevarandeplan.pdf Pdf, 20.5 MB. 20.5 MB 2023-02-16 15.06
Verkeans_dalgang_uppdatering.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bellinga bevarandeplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.06
Borstbäcken_bevarandeplan.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2023-02-16 15.06
Borstbäcken_uppdatering.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2023-02-16 15.06
Djurrödsbäckens dalgång bevarandeplan och skötselplan.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2023-02-16 15.06
Ellestadssjön.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.06
Fyledalen_bevarandeplan.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2023-02-16 15.06
Fyledalen_uppdatering.pdf Pdf, 730.6 kB. 730.6 kB 2023-02-16 15.06
Humlarödshus bevarandeplan.pdf Pdf, 769.6 kB. 769.6 kB 2023-02-16 15.06
Jordbodhällorna bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.06
Klingavälsån_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Klingavälsån_Karup_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Klingavälsån SPA bevarandeplan.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-02-16 15.06
Lövestads åsar_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Norra_Fyledalen_bevarandeplan_SPA.pdf Pdf, 886.8 kB. 886.8 kB 2023-02-16 15.06
Skoghusets_enefälad_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-02-16 15.06
Skoghusets_enefälad_uppdatering.pdf Pdf, 369 kB. 369 kB 2023-02-16 15.06
Snogeholm bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.06
Sövdeborg bevarandeplan.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.06
Sövdesjön SPA bevarandeplan.pdf Pdf, 862.4 kB. 862.4 kB 2023-02-16 15.06
Tannhuset bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Vitabäckskällan bevarandeplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-16 15.06
Övedskloster_bevarandeplan.pdf Pdf, 1016.9 kB. 1016.9 kB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hästhagen_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.06
Hästhagen_uppdatering.pdf Pdf, 311.9 kB. 311.9 kB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ekeshögarna bevarandeplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.06
Gällabjär_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-02-16 15.06
Gällabjär_uppdatering.pdf Pdf, 425.2 kB. 425.2 kB 2023-02-16 15.06
Hallabäckens dalgång bevarandeplan.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2023-02-16 15.06
Klövabäcken_uppdaterad_bevarandeplan.pdf Pdf, 5.9 MB. 5.9 MB 2023-02-16 15.06
Liaängen bevarandeplan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.06
Smedjebacken_bevarandeplan.pdf Pdf, 992.7 kB. 992.7 kB 2023-02-16 15.06
Söderåsen uppdaterad bevarandeplan.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2023-02-16 15.06
Traneröds_mosse_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Eksholm bevarandeplan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.06
Hunneröds mosse bevarandeplan.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-02-16 15.06
Lemmeströtorp bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.06
Torup_bevarandeplan.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-02-16 15.06
Yddingen bevarandeplan.pdf Pdf, 905.8 kB. 905.8 kB 2023-02-16 15.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Benestads_backar_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.06
Benestads_backar_uppdatering.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.06
Breabäck-Rugeröd bevarandeplan.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2023-02-16 15.06
Djurrödsbäckens dalgång bevarandeplan och skötselplan.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2023-02-16 15.06
Fyledalen_bevarandeplan.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2023-02-16 15.06
Fyledalen_uppdatering.pdf Pdf, 730.6 kB. 730.6 kB 2023-02-16 15.06
Kronovall bevarandeplan.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-02-16 15.07
Listarumsåsens NR bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.07
Ludaröds fälad.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-16 15.07
Ullstorpskärret.pdf Pdf, 958.8 kB. 958.8 kB 2023-02-16 15.07
Verkeåns dalgång_bevarandeplan.pdf Pdf, 20.5 MB. 20.5 MB 2023-02-16 15.07
Verkeåns dalgång_uppdatering.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2023-02-16 15.07
Örupskärret_bevarandeplan.pdf Pdf, 925.5 kB. 925.5 kB 2023-02-16 15.07
Örupskärret_uppdatering.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ugglarps_mosse.pdf Pdf, 1013.1 kB. 1013.1 kB 2023-02-16 15.07
Bevarandeplan_Sydvästskånes utsjövatten_20221212.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-11-16 12.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bevarandeplan_Sydvästskånes utsjövatten_20221212.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-11-16 12.07
Falsterbo-Foteviken SPA bevarandeplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.07
Falsterbohalvön uppdaterad bevarandeplan.pdf Pdf, 15.8 MB. 15.8 MB 2023-02-16 15.07
Falsterbo skjutfält.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.07
Tygelsjö-Gessie bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.07
Vellinge ängar bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bellinga bevarandeplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.07
Bjersjöholms ädellövskog bevarandeplan.pdf Pdf, 800.6 kB. 800.6 kB 2023-02-16 15.07
Ellestadssjön.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.07
Fredriksbergs mosse bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.07
Fyledalen_bevarandeplan.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2023-02-16 15.07
Fyledalen_uppdatering.pdf Pdf, 730.6 kB. 730.6 kB 2023-02-16 15.07
Högestads_mosse_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.07
Högestads_mosse_uppdatering.pdf Pdf, 323.6 kB. 323.6 kB 2023-02-16 15.07
Kabusa bevarandeplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-16 15.07
Krageholmssjon_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-02-16 15.07
Krageholmssjon_uppdatering.pdf Pdf, 593.8 kB. 593.8 kB 2023-02-16 15.07
Ljungatorpskärret bevarandeplan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-02-16 15.07
Nyvangsskogen_bevarandeplan.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-02-16 15.07
Sandhammaren_SPA_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-16 15.07
Sandhammaren-Kåseberga bevarandeplan.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2023-02-16 15.07
Skoghejdan bevarandeplan.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-02-16 15.07
Skoghusets_enefalad_bevarandeplan.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-02-16 15.07
Skoghusets_enefalad_uppdatering.pdf Pdf, 369 kB. 369 kB 2023-02-16 15.07
Ystad_sandskog_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-02-16 15.07
Ystad_sandskog_uppdatering.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-02-16 15.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Klövahallar_uppdaterad_bevarandeplan.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-02-16 15.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bevarandeplan_Nordvästra Skånes havsområde_20221212.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2023-11-16 12.04
Djurholmamossen_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2023-02-16 15.07
Jonstorp_Vegeans_mynning_bev.plan.pdf Pdf, 680.9 kB. 680.9 kB 2023-02-16 15.07
Jonstorp_Vegeans_mynning_uppdatering.pdf Pdf, 9.7 MB. 9.7 MB 2023-02-16 15.07
Skälderviken SPA bevarandeplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-16 15.07
Århultsbäcken_uppdaterad bevarandeplan.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2023-02-16 15.07
Ängelholms kronopark bevarandeplan.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-16 15.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lärkesholmssjön_uppdaterad_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-02-16 15.07
Stensmyr_bevarandeplan.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-02-16 15.07
Stensmyr_uppdatering.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2023-02-16 15.07
Värsjön bevarandeplan.pdf Pdf, 828.8 kB. 828.8 kB 2023-02-16 15.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mannagården.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.07
Matsalycke bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.07
Sporrakulla_bevarandeplan.pdf Pdf, 609.4 kB. 609.4 kB 2023-02-16 15.07
Vanås bevarandeplan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-02-16 15.07

Viktiga arter och naturtyper i Skåne

Det finns några arter som vi i Skåne är ensamma i Sverige om att skydda i Natura 2000-nätverket. Dessa är till exempel

 • klockgroda
 • större grynsnäcka
 • sandnejlika

Vi har dessutom ett särskilt stort ansvar att bevara Skånes högmossar, då många av de kvarvarande högmossar som finns i resten av Europa är mer eller mindre förstörda av exploatering. Skåne har också områden med sandstäpp, som är en av de mest hotade naturtyperna i Sverige och Europa. Av landets cirka 4 000 skyddade Natura 2000-områden ligger 240 i Skåne.

Regional broschyr om Natura 2000 (.pdf) Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ordlista med Natura 2000-termer (.pdf) Pdf, 122.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Natura 2000, Naturvårdsverket (öppnar nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Natura 2000, Europakommissionen (öppnar nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilder från skånska Natura 2000-områden

Vad innebär Natura 2000 för mig som markägare och brukare?

Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Du behöver tillstånd för intrång som "på ett betydande sätt påverkar miljön" i ett Natura 2000-område.

Exempel på intrång som kan kräva tillstånd:

 • skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till ett Natura 2000-område
 • väsentlig ändring av skötsel i en utpekad ängsmark
 • åtgärder som kan påverka vattenmiljön inom ett område.

Det kan vara svårt att bedöma när ett tillstånd krävs. Samråd därför med din länsstyrelse om du är osäker.

Vissa områden behöver skötsel - andra inte

Alla Natura 2000-områden bevaras inte på samma sätt. En del behöver aktiv skötsel eller restaurering. Andra områden behöver mindre förändringar eller lämnas helt orörda. Varje Natura 2000-område har därför en unik bevarandeplan som beskriver hur området ska skötas och vad det är som ska skyddas. Behovet av åtgärder bestäms av:

 • vad som ska skyddas
 • hur känsligt området är
 • vilket skydd som redan finns.

Vem ansvarar för vad?

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000. Länsstyrelserna ansvarar för skötsel, skydd och tillsyn. Länsstyrelserna tar även fram förslag på nya områden. Det ska vara de områden som har de högsta naturvärdena och som på bästa sätt bidrar till nätverket. Under processen har länsstyrelsen samråd med markägare och berörda myndigheter. Därefter granskar Naturvårdsverket urvalet och föreslår områden till regeringen. Tillsyn gällande skogliga åtgärder svarar Skogsstyrelsen för medan kommunerna ansvarar för sina reservat och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) för åtgärder som berör försvaret.

Biotopskydd

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för:

 • hotade djur- och växtarter
 • särskilt skyddsvärda djur- och växtarter.

Inom ett biotopskyddsområde får det inte förekomma verksamheter eller åtgärder som kan skada naturmiljön.

Många småbiotoper i odlingslandskapet har höga natur- och kulturvärden. De utgör livsmiljöer för många arter och underlättar spridningen av växter och djur mellan större naturområden. Många av dessa arter var förr vanliga, men har genom jordbrukets rationalisering allt svårare att klara sig ute i odlingslandskapet. Det finns två olika former av biotopskydd:

 • generellt biotopskydd 
 • biotopskydd beslutat i det enskilda fallet.

Generellt biotopskydd

Regeringen har beslutat att vissa typer av biotoper är så värdefulla att de ska ha ett generellt biotopskydd. Det betyder att de har ett skydd per automatik och får inte skadas.

Exempel på biotoper som skyddas av det generella biotopskyddet:

 • alléer
 • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • odlingsrösen i jordbruksmark
 • pilevallar
 • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • stenmurar i jordbruksmark
 • åkerholmar.

Med jordbruksmark menas här mark som används som åker, äng eller betesmark. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl.

Särskilt biotopskydd

Förutom de biotoper som är generellt skyddade kan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fatta beslut om biotopskydd i det enskilda fallet. Exempel på naturmiljöer som kan få skydd genom ett enskilt beslut är små skogsmarksområden, rikkärr, naturbetesmarker eller naturliga bäckfåror. Biotopskyddsområden bildade på detta sätt är alltid markerade i terrängen.

Särskilda biotopskyddsområden i Skåne

I Skåne är det framför allt Skogsstyrelsen som bildar biotopskyddsområden. I nuläget har de bildat ca 500 stycken. Länsstyrelsen har hittills bildat ca 10. Det är främst rikkärr, en mycket blomrik och ovanlig naturtyp. Den speciella miljön beror på att markvattnet innehåller mycket kalk.

Karta med särskilda biotopskyddsområden i Skåne Länk till annan webbplats. - röda områden på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”.

Alléer har ett generellt biotopskydd. Foto: Carina Zätterström


Majviva i ett rikkärr. De särskilda biotopskyddsområdena i Skåne är rikkärr. Foto: Björn Olsson

Djurskyddsområden i Skåne

I Skåne har vi ett tjugotal djurskyddsområden. Flera djurskydd i Skåne finns för att fåglar som fiskgjuse och storlom ska få lugn och ro vid sina boplatser, men det finns också för kronhjort (i Vombs fure och Lemmeströtorp) och Immeln-öring (i Edre ström). Mellan Smygehuks hamn och Böste by finns dessutom ett långt djurskyddsområde för huggorm.

Rapporten Djurskyddsområden i Skåne Länk till annan webbplats.

Karta med djur- och växtskyddsområden i Skåne Länk till annan webbplats. - gula områden på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd finns till för att skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen av ett landskap. Skyddet reglerar till exempel bebyggelse och vägar. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden i dessa områden.

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte finns i miljöbalken. Den håller successivt på att ersättas med andra skyddsformer.

För varje område finns ett beslut med föreskrifter. Här står vilka åtgärder som kräver tillstånd från länsstyrelsen. De vanligaste åtgärderna som kräver tillstånd är att uppföra ny byggnad, göra en tillbyggnad, förändra marknivån, odla barrskog eller att plantera skog på tidigare öppen mark. Det finns ca 50 områden med landskapsbildskydd i Skåne.

Här ansöker du om tillstånd inom landskapsbildsskydd.

Karta med landskapsbildskydd (Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södra Bjärekusten. Foto: Mats Sjöberg.

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne. Naturminnen är antingen punktobjekt eller har en yta mindre än ett hektar. Men det finns även större områden, vissa på tiotals hektar, som berörs av äldre beslut före 1965.

I Skåne finns drygt 50 naturminnen. Många naturminnen är gamla träd ofta ekjättar som är fridlysta. Två naturminnen är alléer och några är stenblock. Det har hänt att naturminnen har upphävts. Det hände med den stora eken i Torsebro år 2015. Den hade så allvarliga svampskador att man fällde den av säkerhetsskäl. Stammen och de grova grenarna placerades vid Torsebro krutbruk. Här blev den kanske mat och bostad åt den sällsynta läderbaggen.

Rapporten Naturminnen i Skåne Länk till annan webbplats.

Karta med naturminnen i Skåne, punktobjekt Länk till annan webbplats. - svarta på Naturvårdsverkets karta "Skyddad natur".

Karta med naturminnen i Skåne, områden Länk till annan webbplats. - lila på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”. 

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är frivilliga avtal som kan tecknas mellan Länsstyrelse och markägare. Ambitionen ska vara att områdets naturvärden ska bevaras och utvecklas på lång sikt. Markägaren kan själv bestämma hur lång avtalstiden ska vara. Den får vara som mest 50 år. Även Skogsstyrelsen kan teckna naturvårdsavtal med markägare.

Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer, som till exempel skog, limniska och marina miljöer, odlingslandskap och våtmarker. Dessutom kan naturvårdsavtal användas för att bevara hotade arter.

Naturvårdsavtal är ett flexibelt skyddsinstrument som syftar till ökad delaktighet och engagemang. Den huvudsakliga inriktningen och prioriteringen för naturvårdsavtal ska syfta till att bevara biologisk mångfald. Kulturmiljövärden och värden för rekreation är också av vikt.

Grunderna till naturvårdsavtalet finns främst i jordabalken. Ett avtal innebär att fastighetsägaren avstår från viss användning av ett område för att bevara de naturvärden som finns.

Det finns en stor möjlighet till flexibilitet i användandet av naturvårdsavtal vad gäller bland annat syfte och tid. Både kortare och längre avtal kan förekomma beroende på fastighetsägarens och myndighetens önskemål, men som längst kan ett avtal tecknas för 50 år. Avtalet kan ses som ett komplement till övriga befintliga skyddsinstrument.

Naturvårdsavtal ska användas så att myndigheten tillsammans med fastighetsägaren verkar för att ett områdes naturvärden utvecklas och bevaras långsiktigt.

Ersättningen för naturvårdsavtal i skogsmark beräknas på områdets virkesvärde, minus avverkningskostnader (det så kallade rotnettot) och tiden som avtalet tecknas för (1,2 procent av rotnettot per år).

Det innebär till exempel att för ett 50-årigt avtal får du som markägare ungefär 60 procent av rotnettot i ersättning. Dessutom tillkommer en engångsersättning på 8000 kr vid tecknandet av avtalet. Det finns också möjlighet att ingå skötselavtal för åtgärder som ska utföras för att nå syftet med skyddet.

Ramsarområde

Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden.

Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda havsområden, Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan.

Våtmarkskonventionen (Ramsarområden), Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I Skåne finns fem Ramsarområden: Skälderviken, Lundåkrabukten, Helgeå (med delar av Kristianstad vattenrike), Klingavälsån och Falsterbo (med Foteviken).

Karta med ramsarområden i Skåne Länk till annan webbplats. - rosa områden på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”.

Klingavälsån. Foto: Jörgen Nilsson

Klingavälsån, ett av Skånes Ramsarområden. Foto: Jörgen Nilsson

Riksintresse för naturvård

Riksintressen är ett verktyg i samhällsplaneringen för hur olika områden ska bevaras eller användas. Ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö har ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Karta med riksintressen för naturvård i Skåne Länk till annan webbplats. - gröna områden på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, vid insjöar och vattendrag i hela landet. Strandskyddet finns till för att allmänheten ska ha tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller minska det.

Om du vill bygga eller ändra något inom strandskyddat område, behöver du söka dispens. I de flesta fall gör du det hos kommunen.

Inom ett strandskyddsområde får du inte:

 1. uppföra nya byggnader
 2. ändra byggnader eller ändra byggnaders användning eller utföra anläggningar och anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
 3. utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i första och andra punkten
 4. vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Exempel på förbjudna åtgärder är att:

 • uppföra nya byggnader eller tillbyggnader
 • ändra byggnaders användning från till exempel förråd till gäststuga
 • sätta ut trädgårdsmöbler, anordna grillplatser eller uteplatser utanför tomtplats/hemfridszon
 • anlägga bryggor eller trädäck
 • anlägga till exempel gräsmatta och plantera trädgårdsväxter utanför tomtplats/hemfridszon
 • schakta eller fylla ut inför byggande.

Tomtplats och hemfridszon

Tomtplats eller hemfridszon är det område där markägaren kan hävda en privat zon/trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs den av området närmast bostadshuset. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten, även om området ingår i fastigheten.

På platser med höga värden är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. På andra platser är strandskyddet borttaget, till exempel inom planlagda områden i tätorter eller vid små sjöar och vattendrag.

Strandskyddet är en aktuell fråga i Skåne eftersom vi har stora strandområden. Stränderna är attraktiva på flera olika sätt och utsatta för ett stort exploateringstryck. Att så många av Sveriges och Skånes stränder är tillgängliga för allmänheten är ovanligt i övriga Europa. Strandskyddet gäller både utmed hav, sjöar och vattendrag.

Karta över strandskyddet

I kartan kan du se var strandskyddet gäller. Öppna karttjänsten och klicka i "Strandskydd Skåne" i lagerlistan till höger i karttjänsten för att se de röda markeringarna av strandskyddet i Skåne.

Karta över strandskydd i Skåne Länk till annan webbplats.

Knubbsäl på Måkläppen. Foto: Mostphotos

Knubbsäl på Måkläppen. Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen kan i vissa enskilda fall upphäva strandskyddet. Då krävs att specifika förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis kan strandskyddet upphävas vid en liten sjö eller ett litet vattendrag. Då krävs att sjöns storlek uppgår till omkring en hektar eller mindre eller att vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Det krävs också att områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. De kan skydda både ytvatten och grundvatten och är ett viktigt verktyg för att bevara dricksvatten med bra kvalitet till framtiden.

Varje vattenskyddsområde har sina egna skyddsföreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra inom områdets gränser. Alla Sveriges vattenskyddsområden och deras föreskrifter finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Så inrättas ett vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden bildas oftast genom att en ansökan skickas in till Länsstyrelsen eller kommunen som efter handläggning fattar beslut om att bilda vattenskyddsområdet. Det är möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan komma att nyttjas som vattentäkt i framtiden.

Bromölla (Bromölla kommun)

Beslut Bromölla vattenskyddsområde Pdf, 2.6 MB.

Följebrev Bromölla vattenskyddsområde Pdf, 88.5 kB.

Tjörnarp (Höörs kommun)

Den 4 mars 2022 fattade Länsstyrelsen beslut om en ny zonindelning och nya skyddsföreskrifter för Tjörnarps vattentäkt. Beslutet har överklagats till regeringen. De nya föreskrifterna gäller även om beslutet har överklagats.

Vattenskyddsområden i Skåne

I Skåne har vi ca 150 vattenskyddsområden. Den som ansvarar för vattenförsörjningen i ett område, oftast en kommun, kan föreslå att ett område ska skyddas. Sedan är det kommunen eller Länsstyrelsen som fattar beslut om bildandet och vilka skyddsföreskrifter som ska gälla.

Vattenskyddsområden i Skåne markerade i blått i Naturvårdsverkets karta skyddad natur Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens vägledning om vattenskyddsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer kontakta Vattenenheten på vattenskydd.skane@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss