Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång: 3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 1 929 391kr.

Kommande ansökningsomgång

Preliminärt 1 april 2023 – 31 juli 2023.

Kommande utlysningar

Finns inga planerade.

Regionala prioriteringar

Tabellen visar urvalskriterierna för stödet samt deras respektive poäng.

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

200

Lönsamt företag

90

Lönsam investering

180

Behov av stöd

180

Ökad sysselsättning

270

Nystartat företag

50

Ökad digitalisering

30

Summa

1000

 

Minimipoäng för stöd

500 poäng.
Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt