Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Vill du bidra till en aktiv fritid på landsbygden? Du kan få stöd för att utveckla idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika aktiviteter.

Beslut om stöd till idrotts- och fritidsanläggningar

Måndagen den 28 februari beviljades åtta föreningar cirka 3 570 000 kr i projektstöd, i syfte att utveckla den skånska landsbygden. Ansökningarna hade kommit in inom ramen för den utlysning som var öppen mellan den 7 juni och 30 september 2021, där närmare 80 föreningar hade valt att skicka in en ansökan.
Följande föreningar beviljades stöd:

 • Growhub ek.för, Röstånga – Anpassning av aktivitetshus, 303 885 kr
 • Frisksportarklubben Tor, Stehag – Klättervägg, skateramp, basketplan, utegym, 600 000 kr
 • Österlen FF – Upprustning av idrottsanläggningar, 600 000 kr
 • Jonstorps IF Fotboll – Utegym, crossfit, military fitnessbana och boulebana, 600 000 kr
 • Kvistofta Scoutkår – Utbyggnad av lägergård, 600 000 kr
 • Glimåkra Utvecklingsgrupp – Frisbeegolfbana, 107 573 kr
 • Svensköps IF – Multisportarena, 600 000 kr
 • Unga Örnar Klippan – Tillbyggnad av tillgänglighetsanpassad entré, 153 000 kr

Utlysningar i Skåne - STÄNGD

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. För närvarande har vi ingen utlysning, om vi öppnar en kommer vi att informera om det på den här sidan. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås.

Detta gällde för utlysningen:

Länsstyrelsen Skåne utlyste 3 570 000 kronor för att stimulera investeringar med koppling till fritids- och idrottsaktiviteter på landsbygden. Denna utlysning riktade sig endast till föreningar och projekten skulle bidra till att utveckla den skånska landsbygden. Stödet gick att söka mellan den 7 juni och den 30 september.

Stöd ges till 90 procent av projektets stödberättigande utgifter, dock max 600 000 kronor. Inom utlysningen finns inget krav på offentlig medfinansiering.

Du kan få stöd för följande kostnader, kopplade till investeringar i anläggningar och samlingslokaler för idrotts- och fritidssysselsättning:

 • inköp av nytt material, och ny eller begagnad fast inredning
 • köp av tjänst för om-, ny och tillbyggnad samt större reparationer
 • inköp av programvara eller till köp av tjänst för utveckling av programvara kopplat till investeringen
 • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Samtliga utgifter ska redovisas under kostnadsslaget ”Investeringar” i ansökansbudgeten.

Ett projekt kan pågå som längst t.o.m. 31 maj 2023, då ska projektet vara slutredovisat.

Viktigt att veta

 • Stöd kan ges till projekt som genomförs på landsbygden eller i orter med upp till 3 000 invånare.
 • Kostnader och aktiviteter som uppkommer innan ansökan skickas in, kan aldrig bli berättigade till stöd.
 • Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås.
 • Ansökan måste vara komplett i e-tjänsten när utlysningen stängs, annars kommer den att avslås. För att kontrollera om din ansökan är komplett: Tryck på knappen ”Kontrollera ansökan” i ansökansformuläret innan du skickar in din ansökan.
 • Ansökningar inskickade av andra än föreningar kommer att avslås.
 • Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt som finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
 • De satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål, kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och för att kunna jämföra dem med varandra, används urvalskriterier. För att underlätta för dig som sökande har vi sammanställt urvalskriterierna i ”Ansökanshjälpen”. Pdf, 154.4 kB.
 • För tillfället är det bara möjligt att söka inom utlysningen och enligt de begränsningar som gäller för den. Inom utlysningen finns inget krav på offentlig medfinansiering.

Vi fattade beslutet den 28 februari.

Hör av dig till oss om du är osäker på vad som gäller, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammets stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden (delåtgärd 7.4 fokusområde 6 b, idrott och fritid).

Ett utegym byggt i trä. Foto:MostPhotos

Projektstödet för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar finns till för att kunna skapa och behålla sådana anläggningar på landsbygden. Du kan få stöd för att till exempel köpa in nytt material eller bygga om anläggningen. Du kan även få stöd till samlingslokaler för olika aktiviteter.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

Om du är en privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv.

I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt