Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Nyhetsbrevet kommer ut en gång på våren och en gång på hösten. Här informerar Länsstyrelsen om hur vi arbetar med skydd och skötsel av Skånes natur, samt med övergripande frågor som rör friluftsliv, grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Nytt i skånsk natur öppnas i nytt fönster

Prenumerera på nyhetsbrevet

Information om hur vi hanterar dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Nyhetsbrevet Nytt i skånsk natur

Ansvaret för skötseln av naturreservat och nationalparker i Skåne

Länsstyrelsen ansvarar för skötseln i de tre nationalparkerna och i de ca 270 statliga naturreservaten. De ca 40 kommunala reservaten förvaltar respektive kommun.

Länsstyrelsen har till viss del egen fältpersonal men större delen av det praktiska arbetet i de statliga reservaten utför andra. Ofta har vi överenskommelser med markägare och arrendatorer, men också med Stiftelsen skånska landskap och enskilda kommuner kring skötseln. Vi tar dessutom hjälp av Skogsstyrelsen och deras arbetslag inom Naturnära jobb (tidigare Gröna jobb) eller av upphandlade entreprenörer.

Granbarkborren i Skånes naturreservat och nationalparker leder endast till små och få angrepp på gran.

Läs mer om granbarkborren i skånska naturreservat

Mer om granbarkborren på Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granbarkborre. Foto: Mostphotos

Granbarkborre. Foto: Mostphotos

Skötselplaner och bevarandeplaner

 Varje område har en plan som beskriver hur området ska skötas.

Stora naturvårdsprojekt i Skåne

Utöver den löpande skötseln arbetar vi i Skåne med större riktade insatser. I dessa projekt samarbetar vi som regel med andra aktörer, ofta med andra län och ibland med andra länder. Ofta bidrar EU med ekonomiskt stöd, som i följande projekt:

SemiAquatic (år 2016 - 2020) - återställer och förbättrar bevarandestatusen för groddjur och kräldjur och vatteninsekter i Natura-2000-områden i Skåne, Danmark och norra Tyskland. I Skåne ingår t ex Löddeåns mynning, Revingefältet, Limhamns kalkbrott, Falsterbohalvön och Ravlunda skjutfält.

SemiaquaticLife webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BushLife (år 2014-2020) – återställer och förbättrar bevarandestatusen för de skånska träd- och buskrika gräsmarker som ingår i EUs naturvårdsnätverk Natura2000. I BushLife ingår t ex Bjärekusten, Hallands Väderö, Herrevadskloster, Kronovall Storevång och Bäckhalladalen.

BushLife - sammanfattande informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sand Life (år 2012 - 2018) - restaurering av det en gång så myllrande växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna (Skåne, Halland och Öland). Exempel från de 16 områdena i Skåne är Verkeåns dalgång, Kiviks marknadsplats, Friseboda, Bjärekusten, Ängelholms strandskog, Rinkaby, Kabusa och Sandhammaren.

SandLifes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har du synpunkter eller viktig information om ett område vi sköter eller om ett naturvårdsprojekt vi genomför.

För att kunna hantera din synpunkt behöver du i ditt mejl ha med:

  • vilket naturreservat det gäller
  • en beskrivning av vad din synpunkt eller information gäller
  • dina kontaktuppgifter (e-postadress)