En vecka fri från våld 2021

Under "En vecka fri från våld 2021" genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet och länet. Länsstyrelsen Östergötland vill detta år särskilt uppmärksamma kunskap om hur våld kan förebyggas och hur vi enskilt och tillsammans kan bidra till en förändring för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och ett av de allvarligaste uttrycken för ett samhälle som inte är jämställt. En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och är en årligen återkommande vecka som sätter fokus på mäns våld mot kvinnor.

Våld hindrar kvinnor, män och barn från att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och orsakar ett stort lidande för utsatta. Mäns våld mot kvinnor innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på internet, på läktaren och ute på våra gator och torg. Det går ut över barn, unga, vuxna och äldre och kan vara i form av fysiskt- psykiskt- sexuellt eller ekonomiskt våld. Sammantaget är dock att män generellt är överrepresenterade i våldsstatistiken och mer specifikt som våldsutövare gällande våld i nära relation. Vi vet att våldet får allvarliga konsekvenser och kostar för både individen som för samhället i stort. Forskning visar att vi genom tidiga, strukturerade och förebyggande insatser kan minska såväl lidande som samhälleliga ekonomiska utgifter.

Nedan hittar du information om initiativ som Länsstyrelsen Östergötland deltar i eller sprider under aktuell period samt länkar med information och var du kan engagera dig. Du kan även läsa mer om Länsstyrelsen Östergötland våldsförebyggande arbete tillsammans med flera av länets aktörer på vår webbplats.

En kommun fri från våld

Var med och var en del av lösningen!

En tillvaro fri från våld

Filmen en tillvaro fri från våld ger exempel på vad du och vi kan göra för att bidra till en förändring. I filmen beskrivs bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer.

I slutet av filmen finns instruktioner om materialet "En kortlek fri från våld" Filmen och materialet är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Borås stad.

Inget att vänta på – Handbok i våldsförebyggande arbete

Handboken ”Inget att vänta på” samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. Handboken vänder sig primärt till yrkesverksamma inom såväl offentlig som privat och ideell sektor. Där kan du få konkret vägledning för hur ett systematiskt och våldsförebyggande arbete kan genomföras utifrån fem steg.

Handboken berör främst frågorna om hur ett våldsförebyggande arbete kan integreras i befintliga strukturer med mandat och resurser för ett långsiktigt hållbart utvecklingsområde. Den tar upp hur våld kan beskrivas och behov identifieras så att det motiverar till förebyggande satsningar, blir möjligt att avgöra avvägda prioriteringar och att utvärdera om önskvärda resultat uppnåtts.

Ladda ner handboken "Inget att vänta på" hos Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Östergötland deltar som en av huvudavsändarna i kampanjen ”Ta snacket” som är ett initiativ som startades av Linköpings kommun 2019. Genom årliga kampanjer vill vi öka kunskapen om och förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill även förändra de normer som skapar förutsättningar för våld. Under 2021 står hedersrelaterat våld och barns rättigheter i fokus.

Årets kampanj är ett samarbete mellan: Linköpings kommun, Mjölby kommun, Vadstena kommun, Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Försäkringskassan, Stångåstaden, Kvinnojouren Ellinor och tjejjouren Beata i Linköping, Föreningen MÄN, Novahuset, Svenska kyrkan och Linköpings Stadsmission.

Ta del av årets kampanj och se tidigare kampanjer på tasnacket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tre miljoner flickor riskerar könsstympning varje år. Könsstympning förekommer på många håll i världen. Enligt Unicef handlar det om sammanlagt cirka 200 miljoner kvinnor och flickor som är könsstympade varav 44 miljoner är flickor under 14 år. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 38 000 flickor och kvinnor boende i Sverige är könsstympade. Av dessa är cirka 7 000 flickor under 18 år.

Länsstyrelsen har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning och konsekvenser av könsstympning.

Könsstympningspass på 13 språk Länk till annan webbplats.

För andra året går kampanjen Tillsammans mot våld, med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. Bakom kampanjen står Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

I år pågår kampanjen en månad under perioden 15 november till 15 december. Kampanjen riktar sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare med information om var man kan vända sig för att få stöd. Kampanjen sprids genom skärmar på flera butiker runt om i landet samt genom lokala initiativ på läns, kommun och verksamhetsnivå. Det finns material framtaget att använda sig av inom den egna verksamheten. I Östergötland sprids den via skärmar på Ica-butiker i Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Norrköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög.

Information och material hittar du på Jämställdhetsmyndighetens hemsida.

Kampanjmaterial – Tillsammans mot våld – Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Är du utsatt för våld eller har ett våldsamt beteende?

Länsstyrelsen och Region Östergötland har tagit fram en broschyr med information och kontaktuppgifter där du kan söka stöd och hjälp.

Vid pågående brott eller en akut situation ring 112.

Broschyr: Är du eller någon du känner utsatt i hemmet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland