Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Jämställdhetsstrategi Östergötland 2024-2027

Länsstyrelsen Östergötland erbjuder aktörer i länet att ansluta sig till Östergötlands jämställdhetsstrategi i syfte att tillsammans verka för ett mer jämställt län. På den här sidan hittar du mer information om strategin, anslutningsmöjligheten samt en mall för anslutning.

Syftet med strategin

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna och stötta länets jämställdhetsarbete. Syftet med strategin är att Länsstyrelsen Östergötland och aktörer i länet genom sina verksamheter och i samverkan arbetar för att lösa ojämställdhets­problem och bidrar till de jämställdhetspolitiska målen.

Strategin innehåller beskrivningar och ambitioner kring Länsstyrelsens arbete med jämställdhet i länet under 2024–2027. Detta beskrivs via regionala fokusområden samt effektkedjor där insatser som Länsstyrelsen kommer att arbeta med beskrivs.

Jämställdhetsstrategi Östergötland 2024-2027 Pdf, 953.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Anslutning till strategin

För att få genomslag i jämställhetsarbetet i länet behöver en bred uppsättning av aktörer arbeta med frågan gemensamt och därför erbjuder Länsstyrelsen Östergötland länets aktörer möjligheten att ansluta sig till strategin. Alla kan och behöver bidra.

Att ansluta till strategin innebär att ta ställning för ett jämställt Östergötland. Varje organisation får sedan själva formulera sina jämställdhetsproblem och jämställdhetssatsningar utefter egna förutsättningar. Det kan innebära att vidareutveckla redan befintligt arbete men också att utveckla något helt nytt. Jämställdhetssatsningarna kan vara formulerade i ett redan befintligt program, strategi eller plan, eller formuleras särskilt för anslutningen.

Strategin riktar sig till myndigheter, kommuner, regionen, föreningar, stiftelser, företag och lärosäten i Östergötland.

Tillsammans skapar vi ett jämställt Östergötland!

Bildningsförbundet Östergötland

Polismyndigheten, Polisområde Östergötland

Siemens Energy AB

Hur gör man för att ansluta sig?

Att ansluta sig till Östergötlands jämställdhetsstrategi är både en viljeyttring samt ett åtagande till fortsatt handling. För att ansluta sig och tillsammans med aktörer i länet verka för ett jämställt län behöver din organisation fatta ett beslut om anslutning. Anslutna organisationer får själva formulera sitt tänkta jämställdhetsarbete.

Att ansluta sig innebär att din organisation:

  • Visar att ni vill bidra till ett jämställt Östergötland och fattar ett beslut om anslutning.
  • Beskriver ert kommande jämställdhetsarbete för perioden 2024–2027, gärna med koppling till något eller några av de regionala fokusområdena. Här kan man även hänvisa till ett dokument eller redan antagna och verksamhetsspecifika mål.
  • Utser en ansvarig kontaktperson för dialog och samverkan med Länsstyrelsen.
  • Utifrån organisationens förutsättningar deltar i gemensamma uppföljningar av jämställdhetsarbetet och bidrar till erfarenhetsbyte med andra aktörer.

Länsstyrelsen kommer att erbjuda stöd till de organisationer som ansluter sig, exempelvis genom de insatser som beskrivs i strategin.

Den organisation som vill ansluta sig fyller i och skickar in ansöka nedan till Länsstyrelsen. Organisationen kommer sedan att kontaktats av Länsstyrelsen.

Anslut din organisation

En bekräftelse på att ansökan har inkommit skickas till din e-postadress. Kontakta Länsstyrelsen om du inte fått någon.


Om ni har ett dokument att hänvisa till så kan ni bifoga det längre ner i formuläret.

Om ni har ett dokument att hänvisa till så kan ni bifoga det längre ner i formuläret.Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna hantera inkomna ansökningar. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss