Val till riksdag, kommun, region, EU och sametinget

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

EU-valet 2024

Söndag 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

  • Den 22 maj öppnar förtidsröstningen i Sverige.
  • På valdagen 9 juni öppnar vallokalerna klockan 8.00 och stänger 21.00.
  • Den 10 juni påbörjar Länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen.

Behöver du ett nytt röstkort?

Om du inte har fått eller inte har kvar ditt röstkort kan du få ett nytt röstkort, så kallat dubblettröstkort. Du kan kontakta en kommun, Valmyndigheten, en utlandsmyndighet eller oss på Länsstyrelsen för att få ett nytt röstkort. Dubblettröstkort går att få från måndag 13 maj.

Till oss på Länsstyrelsen kan du vända dig dagtid. Vår reception på Östgötagatan 3 i Linköping är öppen måndag-fredag 8.00-16.00.

Under vecka 23, torsdagen den 6 juni, på Sveriges Nationaldag, har receptionen stängt. Fredagen den 7 juni är det öppet 8.00-12.00.

Under valhelgen gäller följande öppettider, lördagen 8 juni mellan 10.00-14.00 och på söndagen 9 juni mellan 8.00-21.00. Vid eventuella frågor på helgen går det också bra att ringa valkansliet på 010-223 57 14 under öppettiderna.

Har du skyddade uppgifter/folkbokföringssekretess och behöver ett nytt röstkort måste du vända dig till Länsstyrelsen för att få hjälp. I kontakten med oss behöver du kunna identifiera dig med id-handling.

Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige och vill förtidsrösta behöver du ett dubblettröstkort. Ditt utlandsröstkort används bara för röstning från utlandet.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Valaffischer inför 2024 års val

Länsstyrelsen har beslutat om tillstånd att sätta upp valaffischer utmed allmänna vägar inom Östergötlands län för de politiska partier som deltar i 2024 års val till Europaparlamentet. Tillståndet gäller under perioden 12 maj – 16 juni 2024. Villkor framgår av beslutet.

Tillstånd att inom Östergötlands län sätta upp valaffischer inför 2024 års val till Europaparlamentet Pdf, 180.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontaktuppgifter valet

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss