Östergötlands jämställdhetspris

Östergötlands jämställdhetsråd instiftar ett jämställdhetspris för att stärka jämställdhetsarbetet i länet. Priset delas ut första gången 2025 i anslutning till internationella kvinnodagen den 8 mars.

Om priset

I januari 2024 instiftade Östergötlands jämställdhetsråd ett jämställdhetspris. Priset är en utmärkelse med syfte att uppmärksamma, hylla och sprida goda jämställdhetsinsatser i länet. Priset delas ut första gången i mars 2025 och därefter vartannat år. Tillkännagivande av pristagare och prisceremoni genomförs på Linköpings slott.

Priset kan ges till antingen avslutat eller pågående jämställdhetsarbete.

Nomineringar kan skickas in via formuläret nedan till och med den 31 december 2024. Ordförande i Östergötlands jämställdhetsråd beslutar om priset, med jämställdhetsrådet som beredande och rådgivande jury.

Bedömningskriterier

Inkomna nomineringar bedöms utifrån följande kriterier:

  • En organisation, förening, företag eller person som aktivt verkar för att främja jämställdhet i länet.
  • Ett pågående eller avslutat arbete eller insats som bidrar till att stärka jämställdhet och bidrar till ett eller flera av de jämställdhetspolitiska målen.
  • Arbete eller insatser som knyter an till de regionala fokusområdena i Östergötlands läns jämställdhetsstrategi 2024–2027 ges särskild betydelse.

Nominering till Östergötlands läns jämställdhetspris

Här kan du nominera en organisation, förening, företag eller person som bidrar eller har bidragit till ett mer jämställt Östergötland. Vi tar tacksamt emot ditt bidrag senast den 31 december 2024.

Sista anmälningsdag är den 31 december klockan 23.59.


500

Ange namn, E-post och telefonnummer


Ange ditt namn och telefonnummer

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna hantera inkomna nomineringar. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss