Insatser inom regional tillväxt

Länsstyrelsen Östergötland stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.

Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt i hela landet. Östergötlands utveckling i form av ökad tillväxt och sysselsättning i stad och på landsbygd är en viktig fråga för oss. Därför verkar vi över hela länet för att främja näringslivet och skapa ett gynnsamt klimat för väl fungerande infrastruktur, ökat byggande, utbildning och forskning samt tillgång till kapital.    

Vi arbetar offensivt med initiativ som ska leda till utveckling. Några exempel är den återkommande Industridagen, seminarier om olika aktuella frågor och arbetet med en regional digital agenda. Vi lyfter fram regionen och länet genom internationella kontakter, ambassadörsbesök, kommunbesök, kontakter med regering och departement, med mera.

Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.  

Vi arbetar bland annat med:

  • Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet
  • Stöd till kommersiell service på landsbygd inom Landsbygdsprogrammet
  • Bredband/IT-infrastruktur
  • Landsbygdsutveckling
  • Projekt för utveckling och tillväxt i länet
  • Konkurrensfrågor

Industridag Östergötland är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, regionens industri- och teknikföretag, länets kommuner, Region Östergötland, LiU, Arbetsförmedlingen, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Industrikompetens.                        

Industridag Östergötland genomfördes första gången 2013 på initiativ av Landshövding Elisabeth Nilsson och SAAB ABs VD Håkan Buskhe. Ambitionen är att genomföra en Industridag i länet vartannat år.

Mer om industridagen Länk till annan webbplats.

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter.                         

Förutom det nationella SKAPA-priset på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom.
Juryn kan även utdela hedersom­nämnanden.

Det finns också SKAPA-priset för unga innovatörer för att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer, under 30 år, så att de kan förverkliga sina idéer. De tävlar om 250 000 kronor som kan delas på högst tre personer. VINNOVA står bakom SKAPA-priset för unga innovatörer.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Mer information, ansökningar och nomineringar på SKAPAs hemsida Länk till annan webbplats.

Landshövdingen delar årligen ut priset Årets Företagare Östergötland.

Organisationen Företagarna utser Årets Företagare runt om i länets kommuner. Syftet är att lyfta fram människan bakom och synliggöra de som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter.

Årets Företagare Östergötland delas ut till en av de företagare i länet som först utsetts i sin kommun och som utfört någon form av prestation i kommunen. Företagaren ska också fungera som förebild för andra som driver företag. Kompetenta företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas genom tillväxt, arbetstillfällen och välstånd.

Årets Företagare har delats ut i drygt 20 år på lokal och regional nivå. Sedan 2007 koras även Årets Företagare i Sverige i en final där vinnarna på regional nivå deltar. Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss