Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Kontinuitetshantering

Länsstyrelsen Östergötland bedriver ett arbete med att implementera och stärka kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet i länets kommuner. 

I rutan med rubriken "Framtaget material om Kontinuitetshantering", nedan finns framtaget material, en kontinuitetshandbok, mallar och presentationsmaterial.

Kontinuitetshantering

Länsstyrelsen Östergötland bedriver ett arbete med att implementera och stärka kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet i länets kommuner. 

Handbok för processledare i kommuner och verksamheter i Östergötlands län

KontinuitetshandbokPDF

Mallar, presentationer och stöd

Inför processen

Förmöte-inför kontinuitetshanteringPowerpoint

Introduktion till kontinuitetshanteringPowerpoint

Mall- inbjudan till kontinuitetshantering för verksamhet XWord

Mall- KontinuitetspolicyWord

Kriteriemodell

Mall - kriteriemodellPowerpoint

Syfte och metod- kriteriemodellPowerpoint

Riskbedömning

Mall-riskbedömning-för deltagarna att arbeta iPowerpoint

Mall-riskbedömning-för processledaren att arbete iExcel

Syfte och metod-RiskbedömningPowerpoint

Konsekvensanalys

Mall-konsekvensanalysPowerpoint

Syfte och metod-konsekvensanalysPowerpoint

Kontinuitetsplan

Mall-kontinuitetsplan-för deltagarna att arbeta iPowerpoint

Mall-kontinuitetsplan-för processledaren att arbeta iWord

Syfte och metod-kontinuitetsplanPowerpoint

 

Vid frågor om kontinuitetshantering, handboken, mallar eller presentationer vänligen maila samhbygg.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakt