Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Kontinuitetshantering

Länsstyrelsen Östergötland bedriver ett arbete med att implementera och stärka kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet i länets kommuner. 

I rutan nedan finns framtaget material, en kontinuitetshandbok, mallar och presentationsmaterial.

Kontinuitetshantering

Länsstyrelsen Östergötland bedriver ett arbete med att implementera och stärka kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet i länets kommuner. 

Handbok  för processledare i kommuner och verksamheter i Östergötlands län

KontinuitetshandbokPDF

Mallar, presentationer och stöd

Inför processen

Förmöte-inför kontinuitetshanteringPowerpoint

Introduktion till kontinuitetshanteringPowerpoint

Mall- inbjudan till kontinuitetshantering för verksamhet XWord

Mall- KontinuitetspolicyWord

Kriteriemodell

Mall - kriteriemodellPowerpoint

Syfte och metod- kriteriemodellPowerpoint

Riskbedömning

Mall-riskbedömning-för deltagarna att arbeta iPowerpoint

Mall-riskbedömning-för processledaren att arbete iExcel

Syfte och metod-RiskbedömningPowerpoint

Konsekvensanalys

Mall-konsekvensanalysPowerpoint

Syfte och metod-konsekvensanalysPowerpoint

Kontinuitetsplan

Mall-kontinuitetsplan-för deltagarna att arbeta iPowerpoint

Mall-kontinuitetsplan-för processledaren att arbeta iWord

Syfte och metod-kontinuitetsplanPowerpoint


Vid frågor om kontinuitetshantering, handboken, mallar eller presentationer vänligen maila samhbygg.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakt