Hantering av översvämningsrisker i Norrköping

Riskhanteringsplan Norrköping

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med Norrköpings kommun tagit fram en riskhanteringsplan för översvämning i Norrköping. Planen innehåller mål och åtgärder som ska lindra eller hindra att negativa konsekvenser från översvämningar uppstår.

Norrköping har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekats ut som ett av 25 områden i landet med störst översvämningsrisk. Ett förslag till riskhanteringsplan i enlighet med förordningen om översvämningsrisker har tagits fram som ska gälla för åren 2022 - 2027.

En översvämning kan påverka stora delar av samhället och det medför att många aktörer på olika nivåer blir berörda. Ett stort antal människor påverkas genom att bostäder och arbetsplatser drabbas.

Riskhanteringsplanen behandlar översvämningspåverkan från Bråviken, Motala ström och från extrema regn. Pågående klimatförändring förstärker översvämningsrisken. Riskhanteringsplanen har därför en lång framåtblick samtidigt som åtgärderna är fokuserade på vad som behöver göras under de närmaste åren.

Riskhanteringsplan översvämning Norrköping Pdf, 1.9 MB.

Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning riskhanteringsplan Norrköping Pdf, 2.3 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss