Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Markägare som söker djur

Förmedlingen är i första hand till för naturliga ängs- och betesmarker men har du andra arealer som går att beta och/eller skörda grovfoder på är de också välkomna.

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare, eller kontaktperson, fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig. Intresseanmälan ligger kvar på vår webbplats till och med årsskiftet varje år.

Länsstyrelsen tillhandahåller endast denna digitala plattform och förmedlar inte kontakt mellan parter. Det krävs eget initiativ för att skapa kontakt för eventuellt samarbete.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Välj kommun/kommuner * (obligatorisk)
Välj kommun/kommunerVad finns tillgängligt för betesdrift? * (obligatorisk)
Vad finns tillgängligt för betesdrift?

Om du vill ange annat än vad som finns valbart kan du använda fältet "Övriga upplysningar".


Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet betesförmedling. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas efter två år. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss