Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden regleras vissa åtgärder. Du kan därför behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för att få utföra ett visst arbete. Vissa åtgärder är till och med förbjudna. Då finns möjligheten att ansöka om dispens från förbudet.

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och regler kring hur till exempel kemiska produkter och avfall får hanteras. Ett vattenskydds­område kan ha olika skyddszoner där reglerna skiljer sig åt i de olika zonerna.

Ta reda på om du behöver dispens, anmäla eller ansöka om tillstånd

I områdets föreskrifter står det vilka åtgärder som är förbjudna. För dessa behöver du ansöka om dispens. Du kan bara få dispens när det finns särskilda skäl och syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas. Andra åtgärder behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för att utföra.

I områdets föreskrifter står var du ska lämna in din anmälan eller ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du vattenskyddsområden och föreskrifter för respektive område.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen, om tillsynen inte är överlåten till kommunen. Kommunen har tillsynsansvar för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Det framgår av föreskrifterna för respektive vattenskyddsområde om du ansöker om dispens via kommunen eller oss på Länsstyrelsen. Du får inte påbörja verksamheten eller åtgärden innan du har blivit meddelad om eventuell dispens.

Förklara i din ansökan vilka särskilda skäl som finns för att meddela dispens, och om din åtgärd är förenlig med förbudets syfte. Du behöver också beskriva vilken åtgärd du planerar, vilka risker som finns för vattentäkten samt vilka skyddsåtgärder du föreslår.

För att få dispens från vattenskyddsföreskrifter behövs särskilda skäl och det måste även vara förenligt med förbudets syfte. Särskilda skäl är något utöver det vanliga. En vilja att utföra en åtgärd är inte tillräckligt för att få dispens utan det måste vara tydligt att sökandes enskilda intressen väger tyngre än allmänhetens intresse av att skydda vattentäkten. I en ansökan om dispens ska särskilda skäl motiveras och anges.

När du ska ansöka om dispens behöver du betala in en ansökningsavgift på 4 600 kronor till Länsstyrelsen för att vi ska kunna behandla ansökan.

Ansökan om dispens enligt vattenföreskrifter

Ansök om tillstånd för åtgärd

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. Det framgår i skyddsföreskrifterna om din anmälan eller ansökan ska lämnas till kommunen eller till Länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter

Anmäl åtgärd

I skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde står det om du behöver anmäla åtgärder. I Östergötlands län kan det vara Länsstyrelsen som tar emot anmälningar enligt skyddsföreskrifterna men det kan också vara kommunen. Vem man vänder sig till framgår i respektive vattenskyddsföreskrifter.

När anmälan ska göras till Länsstyrelsen kan du använda formuläret för ansökan om tillstånd. Ange i formuläret att det är en anmälan du vill göra.

Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen Östergötland har i den regionala vattenförsörjningsplanen pekat ut regionalt viktiga vattenförekomster som kan försörja en stor del av länets befolkning med dricksvatten. Genom utpekandet så kan kommunerna och Länsstyrelsen ta hänsyn till dessa vid planeringsarbeten och markanvändning för att det ska finnas god tillgång på dricksvatten av bra kvalitet även för kommande generationer.

Regional vattenförsörjningsplan Östergötlands län Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss