Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om dispens vattenskyddsföreskrifter

Här ansöker du om tillstånd enligt vattenföreskrifter.

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. Det framgår i skyddsföreskrifterna om din anmälan eller ansökan ska lämnas till kommunen eller till Länsstyrelsen.

Gör din ansökan om dispens

  1. Fyll i formuläret nedan och skicka in.
  2. Betala ansökningsavgiften.
1. Sökande
2. Ombud för sökande
Fälten nedan fylls i om det är aktuellt.
3. Fastighet
Ange vilken fastighet verksamheten eller åtgärden kommer att genomföras på.


4. Fastighetsägare
Fylls i om fastighetsägaren är annan än sökande.
5. Vattenskyddsområdet

Dispensansökan avser * (obligatorisk)
Dispensansökan avser
Föreskrifterna för länets vattenskyddsområden finns på den här sidan. Om du är osäker, kontakta din kommun för vägledning och bedömning om dispens krävs.
6. Koordinater för verksamheten/åtgärden
Om du inte har möjlighet att ta fram koordinater, så behöver du inte fylla i den här uppgiften. Bifoga i så fall en karta där platsen är utmarkerad. Ange koordinater i SWEREF 99 TM.


7. Verksamheten/åtgärden8. Platsbeskrivning

Hydrologi och geohydrologi


9. Motivera varför arbetet ska utföras10. BilagorFöljande bilagor bifogas
Följande bilagor bifogas

Är ansökningsavgiften betald? * (obligatorisk)
Är ansökningsavgiften betald?


En ansökningsavgift på 4 600 kr ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, bankgiro 5050-3689. Ange vem som ansöker och fastighetsbeteckning.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens diarieföringssystem Platina och användas för ändamålet att kunna hantera dispensansökningar. Uppgifterna lagras inom EU/EES och raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e.) dataskyddsförordningen.

Bifoga bilagor

Skicka med följande bilagor när du gör din ansökan:

  • Översiktskarta med angiven skala med norrpil
  • Detaljerad karta med norrpil
  • Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen)
  • Fotografier över området
  • Pål/spontplan, resultat från provborrningar (om det är relevant för ansökan)
  • Varuinformationsblad för kemikalier (om det är relevant för ansökan)

Betala ansökningsavgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 4 600 kronor. 

Betala avgiften till bankgiro 5050-3689. Ange:

  • Vem som ansöker
  • Fastighetsbeteckning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss