Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Den här checklistan hjälper dig att få svar på om du behöver särskilt tillstånd för din planerade åtgärd/verksamhet med hänsyn till Natura 2000.

 • Strider åtgärden/verksamheten mot syftet/målet för Natura 2000-området?
 • Är åtgärden/verksamheten permanent (längre än 1 år)?
 • Är åtgärden/verksamheten i ett Natura 2000-område?
 • Är åtgärden/verksamheten i direkt anslutning till ett Natura 2000-område?
 • Är åtgärden/verksamheten uppströms ett Natura 2000-område?
 • Är åtgärden/verksamheten ovanför (topografiskt) ett Natura 2000-område, och där höjdläget har förbindelse med det lägre Natura 2000-området?
 • Är åtgärden/verksamheten i samma typ av natur som finns i Natura 2000-området?
 • Är åtgärden/verksamheten inom ett avrinningsområde där ett eller flera Natura 2000-områden finns?
 • Är åtgärden/verksamheten omöjlig att flytta geografiskt?
 • Är åtgärden/verksamheten omöjlig att flytta i tiden?

Om du svarat ”JA” på flera av frågorna ovan så är det större sannolikhet att åtgärden/verksamheten kan kräva tillstånd (kan = innebär inte att det alltid kommer att krävas!). Ett första samråd avgör om tillstånd behövs.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Har området enbart Natura 2000-skydd, ansök genom blanketten som finns längst ner på sidan.

Bevarandeplaner finns hos Naturvårdsverket och nås via kartverktyget Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du antingen zooma in till området på kartan eller söka på områdets namn och sedan klicka dig vidare till bevarandeplanen.

För skogsbruksåtgärder tar du kontakt med Skogsstyrelsen Östergötlands distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland - Enheten för naturskydd

Telefontider: Tisdag - fredag mellan 13.00 - 14.00

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss