Ansökan om tillstånd

Här ansöker du om tillstånd enligt vattenföreskrifter.

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. Det framgår i skyddsföreskrifterna om din anmälan eller ansökan ska lämnas till kommunen eller till Länsstyrelsen.


Bekräftelse skickas till denna e-post.Uppgifter om ansökanFastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är utmarkerad ska bifogas.
Fastighetskarta bifogas
Fastighetskarta bifogas


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter" som referens.

Ladda upp fastighetskartaBeskriv utförligt den ansökta hanteringen/arbetet/åtgärden.

(För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden).

För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden.

Beskrivning av petroleumprodukter och kemiska produkterSäkerhetsblad ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.
Säkerhetsblad ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter" som referens.


Till exempel tankning, oljeavskiljare, golvbrunnar i förvaringsutrymme etcetera.
Beskrivning av schaktningsarbete och borrningar

För borrning av dricksvattenbrunn, uppge:
För borrning av dricksvattenbrunn, uppge:
Karta med befintliga avloppsanläggningar och andra vattentäkter utmärkta ska bifogas. Ange hur du skickar in den.
Karta med befintliga avloppsanläggningar och andra vattentäkter utmärkta ska bifogas. Ange hur du skickar in den.


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter" som referens.
Beskrivning av husbehovstäkt

Sand, morän eller annat.


Bäck, dike, sjö etcetera.Karta med planterat uttag utmärkt ska bifogas. Ange hur du skickar in den.
Karta med planterat uttag utmärkt ska bifogas. Ange hur du skickar in den.


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter".

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens diarieföringssystem Platina och användas för ändamålet att kunna hantera tillståndsansökningar. Uppgifterna lagras inom EU/EES och raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e.) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss