Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Samverkansprocesser

Pågående samverkan i Östergötlands län:

  • Kustområde mellan Söderköpingsån och Vindån 68/69_1 (Tidpunkt för ansökan 1 feb 2024)
  • Kustområde Norr Bråviken 66/67_1 (Tidpunkt för ansökan 1 feb 2024)

Länsstyrelsen i Östergötland deltar även i:

  • Nyköpingsån 65_1 (Tidpunkt för ansökan 1 feb 2024) (Länsstyrelsen i Södermanlands län har samordningsansvaret)
  • Motala ström, Vätten södra 67_5 (Tidpunkt för ansökan 1 feb 2026) (Länsstyrelsen i Jönköpings län har samordningsansvaret

Avslutade samverkansprocesser:

  • Kilaån 66_1 (Tidpunkt för ansökan 1 feb 2022) (Länsstyrelsen i Södermanlands län har samordningsansvaret)
  • Söderköpingsån 68_1 (Tidpunkt för ansökan 1 feb 2024)
  • Vindån 69_1 (Tidpunkt för ansökan 1 feb 2024)

Kontakta oss

Har du frågor angående samverkansprocessen, kontakta gärna oss:

Mathias Ibbe: Mathias.Ibbe@lansstyrelsen.se

Weronica Klasson: weronica.klasson@lansstyrelsen.se

Dokument för prövningsgrupperna

Här hittar du dokument som rör samverkan i prövningsgrupperna. Dokumenten innehåller:

  • Beskrivningar av vattendragen.
  • Behov av miljöanpassningar för vattendragen.
  • Övrig information som är relevant för samverkan.

Listan fylls på efterhand, allt eftersom dokumenten i prövningsgrupperna blir klara.

Här hittar du dokument för prövningsgruppen Vindån 69_1

Samverkansprocessen för prövningsgruppen avslutades 17 juni 2022, diarienummer 531-1137-2021

Förslag på miljöanpassning av vattenkraften i prövningsgrupp Vindån Pdf, 269 kB, öppnas i nytt fönster.

Nulägesbeskrivningen vindån Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du dokument för prövningsgruppen Kustområde mellan Söderköpingsån och Vindån 68/69_1.

Här hittar du dokument för prövningsgruppen Kustområde Norr Bråviken 66/67_1.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss