Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Samverkansprocesser

Pågående samverkan i Östergötlands län:


Länsstyrelsen i Östergötland deltar även i:

  • Motala ström, Vätten södra 67_5 (Tidpunkt för ansökan 1 feb 2026) (Länsstyrelsen i Jönköpings län har samordningsansvaret

Avslutade samverkansprocesser:

  • Kilaån 66_1 (Tidpunkt för ansökan 1 feb 2022) (Länsstyrelsen i Södermanlands län har samordningsansvaret)
  • Söderköpingsån 68_1 (Tidpunkt för ansökan 1 juni 2024)
  • Vindån 69_1 (Tidpunkt för ansökan 1 juni 2024)
  • Kustområde mellan Söderköpingsån och Vindån 68/69_1 (Tidpunkt för ansökan 1 juni 2024)
  • Kustområde Norr Bråviken 66/67_1 (Tidpunkt för ansökan 1 april 2024)
  • Nyköpingsån 65_1 (Tidpunkt för ansökan 1 juni 2024) (Länsstyrelsen i Södermanlands län har samordningsansvaret)

Kontakta oss

Har du frågor angående samverkansprocessen, kontakta gärna oss:

Mathias Ibbe: Mathias.Ibbe@lansstyrelsen.se

Weronica Klasson: weronica.klasson@lansstyrelsen.se

Justerad tidplan för omprövning av vattenkraften, NAP

I december 2023 justerade regeringen tidplanen, så att de anläggningar som tidigare hade 1 februari 2024 som deadline för ansökan om miljöprövning nu har till och med den 1 april 2024 på sig. Beslutet innebär ingen ändring för övriga anläggningar.

Länsstyrelsens arbete med NAP fortsätter enligt den nya tidplanen och i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

Den nya tidplanen i sin helhet finns i SFS 2023:4, Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

I september 2023 slutrapporterade Svenska kraftnät den kartläggning "Konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften medför" som de gjort tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten på regeringens uppdrag. Rapporten finns att ladda ned på Svenska kraftnäts hemsida, sök på datumet 2023-09-27 på sidan Rapporter och remissvar.

Förordning om ändring i tidplanen, december 2023 (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska kraftnät, Rapporter och remissvar (Att kartlägga de konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften medför med mera, 2023-09-27) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens remiss ”Paus av omprövning för moderna miljövillkor” samt svaren som kom in (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument för prövningsgrupperna

Här hittar du dokument som rör samverkan i prövningsgrupperna. Dokumenten innehåller:

  • Beskrivningar av vattendragen.
  • Behov av miljöanpassningar för vattendragen.
  • Övrig information som är relevant för samverkan.

Listan fylls på efterhand, allt eftersom dokumenten i prövningsgrupperna blir klara.

Här hittar du dokument för prövningsgruppen Vindån 69_1

Samverkansprocessen för prövningsgruppen avslutades 17 juni 2022, diarienummer 531-1137-2021

Förslag på miljöanpassning av vattenkraften i prövningsgrupp Vindån Pdf, 269 kB, öppnas i nytt fönster.

Nulägesbeskrivningen vindån Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss