Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2021-2026.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Statistik och miljödata på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Information om algblomning

Algblomningarna utgörs av växtplankton, vilka är mikroskopiskt små alger som finns i så stora mängder att de grumlar vattnet. Dessa blomningar är en naturlig och viktig del av ekosystemen i sjöar och hav. Växtplankton är föda åt små vattenlevande djur (djurplankton), vilka i sin tur äts upp av större djur som exempelvis fiskar.

Faktablad om algblomning Pdf, 126.6 kB.

Information om den dagsaktuella algsituationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om algblomningens utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Badvattenkvalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Algtoxinförgiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt