Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Information om algblomning

Algblomningarna utgörs av växtplankton, vilka är mikroskopiskt små alger som finns i så stora mängder att de grumlar vattnet. Dessa blomningar är en naturlig och viktig del av ekosystemen i sjöar och hav. Växtplankton är föda åt små vattenlevande djur (djurplankton), vilka i sin tur äts upp av större djur som exempelvis fiskar.

Faktablad om algblomningPDF

Information om den dagsaktuella algsituationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om algblomningens utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Badvattenkvalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Algtoxinförgiftninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt