Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Algblomning

När växtplankton förekommer i stora mängder kallas det för algblomning. Vattnet blir grumligt och ändrar färg. Algerna bildar ofta ett lager på vattenytan. Lagrets tjocklek varierar beroende på hur kraftigt algerna blommar. Algerna kan vara giftig och därför bör du undvika att bada i och använda dig av vatten där algblomningen pågår.

Aktuell information

På informationscentralen för Egentliga Östersjön, som tillhandahålls av Länsstyrelsen Stockholm, finns uppdaterad information om algblomningar och råd vid algblomning. Du kan läsa om pågående algblomningar och algblomningens utveckling. Du kan även rapportera in algblomning eller om du har sett döda djur och fiskar vid kusten.

Informationscentralen för Egentliga Östersjön Länk till annan webbplats.

Information om den dagsaktuella algsituationen vid kusten på SMHI:s hemsida Länk till annan webbplats.

Information om algblomning i sjöar hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Naturligt fenomen

Algblomning är i grunden ett naturligt fenomen som uppstår när växtplankton förkommer i stora mängder. Algblomning kan finnas både i sjöar och hav. Det är en viktig del i ekosystemet då växtplankton är mat åt djurplankton, som i sin tur är mat åt fisk och fåglar.

Algblomning återkommer varje år i större eller mindre skala beroende på vilket väder vi får. Det är framförallt under juli och augusti som vi upplever algblomningar. När sommaren är varm och vindstilla får vi mer algblomning. Algblomningens utbredning kan förändras snabbt beroende på väder och vindförhållanden.

Ofta giftigt

Vissa algblomningar består av arter som kan producera gifter och som kan innebära hälsorisker för både människor och djur. Det är blågrönalger (cyanobakterier) som kan vara giftiga. Det går inte att avgöra om algerna är giftiga enbart genom att titta på dem, så för att vara på den säkra sidan är det bäst att undvika kontakt med allt vatten där algblomning pågår.

De problematiska blomningarna har ökat på grund av våra utsläpp av växtnäringsämnen från avlopp och jordbruk. Under flera decennier har bland annat det moderniserade jordbruket tillsammans med kommunala och enskilda avlopp släppt ut stora mängder näringsämnen, vilka är orsaken till de kraftiga algblomningar vi ser idag.

Hud- och ögonirritationer kan uppstå vid kontakt med blommande vatten och om man får i sig vatten kan det leda till algförgiftning illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och/eller feber, men även påverkan på lever, njurar och muskler. Barn och djur är särskilt utsatta.

  • Undvik att bada eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr.
  • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5–1 meters djup och när vattnet ser ut som beskrivet ovan.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel får, kor och hästar). Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.

Sjukvårdsinformation

Sjukvården ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Sjukdomsinformation om algförgiftning på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Symptom och råd om algförgiftning på 1177:s hemsida Länk till annan webbplats.

Information om badvatten

Det kan vara bra att undvika bad även några dagar efter algblomningen om vädret varit stilla eftersom algerna inte helt kan ha drivit iväg.

Om badvattenkvalité hos Havs och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss