Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur.  Du kan göra anmälan via webbformulär eller genom att ringa. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Vi får många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Anmäl enbart djur i länet

En anmälan ska gälla djur och djurhållare i Örebro län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Anmäl bristande djurhållning

Gör din anmälan om misskötsel av tama djur via webbformuläret nedan.

Obs! Uppgifterna som skickas in via webbformuläret diarieförs. Det går därför inte att vara anonym eftersom uppgifterna därmed blir allmän handling.

Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.

Tänk på att en ofullständig anmälan som är anonym riskerar att resultera i att ärendet avslutas. Vid ofullständig anmälan via webbformuläret kan vi behöva komma att kontakta dig för mer information. Ring därför till vår telefon om du vill vara anonym, så kan vi ställa kompletterande frågor på en gång.


Ange en adress eller vägbeskrivning
I vilken kommun finns djuret/djuren? * (obligatorisk)
I vilken kommun finns djuret/djuren?


Djurslag och signalement

Beskriv hur många djur din anmälan gäller och om det finns fler djur hos djurhållaren

Ge gärna information om tillgång till foder och vatten, hull, skaderisker, allmäntillstånd, om djuret har fått veterinärvård. Var tydlig i om det gäller en eller flera brister. Tänk på att vara utförlig i din beskrivning så att ärendet kan prioriteras på rätt sätt.

Om ja, beskriv hur nära du har varit djuret.


Beskriv hur länge bristerna har pågått och om du har sett dem vid flera tillfällen?

Exempelvis när brukar djurhållaren vara hemma, aggressiv djurägare, om portkod behövs

Ange för- och efternamnBifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Anmäl via telefon

Nya telefontider från och med den 25 april 2022.

Ring 010-224 81 60 måndag, onsdag och fredag klockan 9-11 för att anmäla misskötsel av tama djur. Övrig tid kan du göra en anmälan via vårt webbformulär, se ovan.

Gäller din anmälan någonting allvarligt och/eller akut kan du ringa till Länsstyrelsens växel, 010-224 80 00, och be att bli kopplad till djurskyddshandläggare. Under den tid som Länsstyrelsen har stängt kan du ringa till Polisen. Telefonnumret är 114 14. Gäller det pågående djurplågeri ringer du 112.

OBS!! Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.


Anmäl bristande tillsyn av hund

Gör en anmälan om en hund- eller kattägare har bristande tillsyn av sitt djur. Att vara hund- eller kattägare innebär ett stort ansvar. Den som äger en hund eller katt ansvarar för att förebygga att djuret inte orsakar skador och avsevärd olägenhet. Med skada menas personskada eller sakskada, så som skada på annat djur. Med avsevärd olägenhet menas olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen.

Läs mer om tillsyn över hundar och katter Öppnas i nytt fönster.

Du lämnar en anmälan via webbformuläret eller via telefon, se ovan.

Så behandlas din anmälan

Anmälan diarieförs och får ett diarienummer. Din anmälan blir därmed en offentlig handling som kan begäras ut. Ange inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Djurhållaren kan komma att få ta del av anmälan.

Hit kan du vända dig i olika typer av djurärenden

Ansvarig i olika typer av djurärenden

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Tillstånd för giftiga ormar och ödlor

Kommunen

Gödselspridning

Kommunen

Lösspringande djur som inte är vanvårdade

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade tama döda djur

Polisen

Upphittade vilda döda djur

Polisen

Farliga hundar (akut)

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Akuta djurskyddsproblem (utanför Länsstyrelsens kontorstid)

Polisen

Omhändertagande av djur

Länsstyrelsen

 

Kontakt

Djurskydd

Telefon 010 224 81 60 (öppet måndag, onsdag, fredag 9-11)