Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur.  Du kan göra anmälan via webbformulär eller genom att ringa. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddsinspektör om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Vi får många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Läs mer om tillsyn över hundar och katter

Anmäl enbart djur i länet

En anmälan ska gälla djur och djurhållare i Örebro län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Gör en anmälan

Gör din anmälan om misskötsel av tama djur via webbformuläret nedan.

Obs! Du kan endast anmäla anonymt genom att anmäla via telefon.

Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.

Webbanmälan


Ange en adress eller vägbeskrivning
I vilken kommun finns djuret/djuren? * (obligatorisk)
I vilken kommun finns djuret/djuren?


Djurslag och signalement

Beskriv hur många djur din anmälan gäller och om det finns fler djur hos djurhållaren

Ge gärna information om tillgång till foder och vatten, hull, skaderisker, allmäntillstånd, om djuret har fått veterinärvård. Var tydlig i om det gäller en eller flera brister. Tänk på att vara utförlig i din beskrivning så att ärendet kan prioriteras på rätt sätt.

Om ja, beskriv hur nära du har varit djuret.


Beskriv hur länge bristerna har pågått och om du har sett dem vid flera tillfällen?

Exempelvis när brukar djurhållaren vara hemma, aggressiv djurägare, om portkod behövs

Ange för- och efternamnBifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Bifoga gärna bilder som visar bristen/bristerna

Om dina bifogade filer är större än 9 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Anmäl via telefon

Ring 010-224 81 60 vardagar klockan 9-11 för att anmäla misskötsel av tama djur. Övrig tid ringer du till Polisen om det är allvarligt och/eller akut. Telefonnumret är 114 14. Gäller det djurplågeri ringer du 112. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Fredagen den 11 september är djurskyddstelefonen stängd.

Kontakta polisen vid akuta ärenden

Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontakta polisen för anmälan om djurplågeri. Ring 112.

Så behandlas din anmälan

Anmälan diarieförs och får ett diarienummer. Din anmälan blir därmed en offentlig handling som kan begäras ut. Ange inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddsinspektör kontrollerar djuren.

Djurhållaren kan komma att få ta del av anmälan.

Hit kan du vända dig i olika typer av djurärenden

Ansvarig i olika typer av djurärenden

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Tillstånd för giftiga ormar och ödlor

Kommunen

Gödselspridning

Kommunen

Lösspringande djur som inte är vanvårdade

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade tama döda djur

Polisen

Upphittade vilda döda djur

Polisen

Farliga hundar (akut)

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Akuta djurskyddsproblem (utanför Länsstyrelsens kontorstid)

Polisen

Omhändertagande av djur

Länsstyrelsen

 

Kontakt