Anmäl bristande djurhållning

Om du ser att djur far illa kan du kontakta Länsstyrelsen genom att ringa eller mejla till oss. Du har rätt att vara anonym. 

Rådgör om du är osäker

Länsstyrelsen får ofta in anmälningar där det visar sig att djuren mår bra. Ring därför och rådgör med en djurskyddshandläggare om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att göra en anmälan.

Anmälan ska gälla djur i länet

Din anmälan ska gälla djur i Örebro län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Gör en anmälan om bristande djurhållning

Under veckorna 28–29 (8 juli–19 juli) är djurskyddstelefonen stängd. Vi hänvisar dig istället till att skicka e-post med din anmälan, se nedan för mer information.

Du kan anmäla bristande djurhållning genom att ringa till oss måndag, onsdag och fredag klockan 9–11 eller genom att mejla. Innan du lämnar en anmälan är det bra om du förbereder information om:

  • vem som har hand om djuret (gärna namn och kontaktuppgifter)
  • var djuret finns (adress)
  • vilket slags djur gäller anmälan
  • hur många djur
  • de uppfattade bristerna i djurhållningen.

Ring 010-224 81 60 för att göra en anmälan. Ange inte ditt namn och skydda ditt telefonnummer om du vill vara anonym.

Det går även bra att mejla din anmälan genom att skicka e-post till djurskyddshandläggare. Observera att du inte är anonym när du mejlar till oss.

Frågor från press och media hänvisas till presskommunikatör Victoria Holmgren.

Det är inte alltid Länsstyrelsen som hanterar frågor om djur. Här kan du se om ditt ärende ska anmälas till Länsstyrelsen eller om du ska vända dig till kommunen eller polisen.

Ansvarig i olika typer av djurärenden

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Tillstånd för giftiga ormar och ödlor

Kommunen

Gödselspridning

Kommunen

Lösspringande djur som inte är vanvårdade

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade tama döda djur

Polisen

Upphittade vilda döda djur

Polisen

Farliga hundar (akut)

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Akuta djurskyddsproblem (utanför Länsstyrelsens kontorstid)

Polisen

Omhändertagande av djur

Länsstyrelsen


Är anmälan akut?

Gäller din anmälan någonting allvarligt och/eller akut kan du ringa till Länsstyrelsens växel, 010-224 80 00. Berätta vad din anmälan handlar om. Därefter kan du bli kopplad till en djurskyddshandläggare. Under den tid som Länsstyrelsen har stängt kan du ringa till Polisen. Telefonnumret är 114 14. Gäller det pågående djurplågeri ringer du 112.

Så behandlas din anmälan

Din anmälan diarieförs och får ett diarienummer. Anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut. Beroende på hur allvarligt informationen i anmälan är kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren. Djurhållaren kan komma att få ta del av anmälan.

Anmäl bristande tillsyn av hund

Att vara hund- eller kattägare innebär ett stort ansvar. Den som äger en hund eller katt ansvarar för att förebygga att djuret inte orsakar skada och avsevärd olägenhet. Med skada menas personskada eller sakskada, så som skada på annat djur. Med avsevärd olägenhet menas olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen.

Läs mer om tillsyn över hundar och katter Öppnas i nytt fönster.

Du kan lämna en anmälan om bristande tillsyn av hund och katt via vår djurskyddstelefon eller via mejl.

Kontakt

Djurskydd

Telefon 010 224 81 60 (öppet måndag, onsdag, fredag 9-11)

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss