Djurstallar

Ska du bygga eller bygga om ett stall? Du kan behöva ansöka om förprövning. Länsstyrelsen granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.

Ska du bygga eller bygga om ett djurstall?

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan det behöva godkännas innan arbetet påbörjas. Detta kallas förprövning. Förprövningen ser till att byggplanerna uppfyller kraven för hur djur får förvaras.

Du kan behöva ansöka om förprövning om du ska:

 • bygga, bygga om eller bygga till ett stall eller annat förvaringsutrymme för djur
 • använda ett utrymme till djurhållning som tidigare använts till något annat
 • sätta upp ett hägn.

Du ska ansöka om förprövning om antalet djur på fastigheten efter byggnationen uppnår minst:

 • 20 nötkreatur
 • 15 vuxna grisar
 • 150 växande grisar
 • 20 vuxna får
 • 40 lamm
 • 500 fjäderfän utom strutsfåglar
 • 5 hästar
 • 20 vuxna minkar
 • 150 växande minkar.

Fler djur och undantag finns i föreskrifterna på Jordbruksverkets webbplats.

Föreskrifter och allmänna råd om förprövning Länk till annan webbplats.

Vad innebär förprövning?

Länsstyrelsen granskar din planerade byggnation utifrån djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning. Förprövningen är en viktig del i djurskydds- och djurhälsoarbetet i Sverige och ska se till att utrymmen för djur byggs på ett bra sätt.

Vi granskar bland annat:

 • mått och utrymmen
 • inredning, liggytor och utgödslingssystem
 • anordningar för utfodring och dricksvatten
 • klimat, klimatreglering och luftkvalitet
 • brandskydd
 • dagsljusinsläpp och belysning
 • smittskydd.

Ansök om förprövning

Du ansöker genom att fylla i Jordbruksverkets blankett för förprövning och skickar den sedan till Länsstyrelsen.

Skicka blanketten till

Länsstyrelsen
Djurskyddsenheten
701 86 Örebro

Ritningar

Du ska bifoga följande ritningar när du gör en förprövningsansökan:

 • Situationsplan
  Situationsplanen ska visa var djurstallet ligger i förhållande till andra byggnader, vägar med mera. Ange avstånden mellan byggnaderna och vad byggnaderna används/ska användas till.
 • Planritning
  Planritningen ska visa djurstallet från ovan med mått på boxar, gångar, dörrar, fönster med mera.
 • Sektionsritning
  Sektionsritningen ska visa djurstallet i genomskärning med olika nivåer som takhöjd, fönstermått med mera.

Se till att ritningarna är tydliga och detaljerade. Var noga med att sätta ut mått, speciellt om ritningarna inte är skalenliga. Skicka in två exemplar av varje ritning.

Beskrivningar av inredning, ventilation med mera

Det kan vara svårt att förklara alla uppgifter i en ansökningsblankett. Skicka därför gärna med bilagor som beskriver:

 • inredningen (tex hästboxar, fodergrindar)
 • ventilationssystemen (fläktar mm)
 • utfodringen och utgödslingen.

Det går även bra att skicka med broschyrer, fotografier och funktionsbeskrivningar.

Du ska enbart göra en ansökan om förprövning om byggnadsåtgärderna är avsedda för hästar eller djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar.

Tänk på att vara ute i god tid med din förprövningsansökan. Handläggningstiden är i genomsnitt några månader men varierar beroende på det totala antalet inkomna ansökningar.

Vi handlägger ärendet först när ansökan är komplett och alla handlingar har kommit in till oss på Länsstyrelsen. Ju bättre handlingar desto färre kompletteringar. Det i sin tur minskar risken för förlängd handläggningstid.

Vad händer efter din ansökan om förprövning?

Efter att ansökan har kommit in till Länsstyrelsen får du en bekräftelse att ansökan är mottagen. I samband med detta krävs också eventuella kompletterande uppgifter in. Om inte ansökan blir komplett kan vi avslå ärendet.

Efter att din ansökan är komplett får du ett beslut av Länsstyrelsen inom åtta veckor. Om din ansökan blivit godkänd får du då börja bygga. Byggnadsåtgärden ska vara klar senast tre år efter att ansökan blivit godkänd.

Anmäl slutbesiktning

När du är klar med byggnationen ska du anmäla det till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen besiktar och kontrollerar att du har följt förprövningsbeslutet.

När kan du göra en förhandsanmälan?

I vissa fall behöver du inte ansökan om förprövning, utan det räcker med en förhandsanmälan. En förhandsanmälan kan användas vid två tillfällen:

 • Om du ska göra en mindre till- eller ombyggnation i ett stall som redan förprövats, eller
 • Om du ska göra en åtgärd som är nödvändig för att följa Jordbruksverkets beslut vid utbrott av smittsam djursjukdom.

Du gör en förhandsanmälan genom att fylla i Jordbruksverkets blankett och skicka den till Länsstyrelsen.

Om du är osäker på om du har rätt att göra en förhandsanmälan så kan du kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Kriterier för en förhandsanmälan vid mindre till- eller ombyggnationer:

 • Den aktuella stallavdelningen som åtgärden ska göras i måste vara förprövad och godkänd sedan tidigare av Länsstyrelsen.
 • Den stallavdelning som finns nu får inte ha ändrats efter det senaste beslutet vid förprövning.
 • Den nya byggnationen får bara beröra den djurkategori som redan finns i stallavdelningen.
 • Antalet nya djurplatser får bara motsvara högst 20 procent av det totala antalet platser i stallavdelningen.
 • Inredningssystemet ska vara samma som i den stallavdelningen som redan finns.

Jordbruksverkets blankett för förhandsanmälan för mindre ombyggnation (D173C) Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets blankett för förhandsanmälan med anledning av utbrott av smittsam djursjukdom (D173D) Länk till annan webbplats.

Vad händer efter din ansökan om förhandsanmälan?

Om din förhandsanmälan är komplett får du en bekräftelse av Länsstyrelsen och kan då börja bygga direkt.

Länsstyrelsen gör ingen besiktning vid förhandsanmälan, så du får börja använda djurutrymmet så fort det är klart. Det innebär att du har ett ansvar för att utrymmet följer de bestämmelser som finns för djurskydd.

Om utrymmet inte följer bestämmelserna kan vi kräva att du åtgärdar bristerna eller förbjuda djurhållning i utrymmet.

Vad händer om du bygger utan förprövning?

Om du bygger ett stall som kräver förprövning utan att ha ansökt om detta förbjuder Länsstyrelsen dig att ha djur i utrymmet. Du kan även behöva betala en avgift på 12 000 kronor om det är en mindre åtgärd eller 24 000 kronor om det är en större åtgärd.

Om stallet ändå uppfyller kraven kan det godkännas i efterhand genom en efterhandsprövning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss