Återrapportering av utsättning av fisk och kräftor

Uppgifter om organisationen


Datum för beslut * (obligatorisk)
Datum för beslut
Datum * (obligatorisk)
DatumDatum
DatumDatum * (obligatorisk)
Datum

Ange namn och eventuellt sjö-nummer

Ange koordinater


Alternativ till odlare/transportör om utsättningsmaterialet tagits från naturvatten


Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss