Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

  • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
  • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
  • förbättra vattenkvalitén
  • kalka försurade vattendrag
  • ge bidrag
  • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
  • återintroduktion av arter som försvunnit
  • fiskevårdsplaner
  • fiskvägar.

Fiskevårdsåtgärd i Hammarskogsån

Damm i Hammarskogsån (Lindesbergs kommun) som ersatts med en fors för att återskapa möjligheter för öring att vandra för att nå sina lekområden.

Före åtgärd vid damm i Hammarskogsån (Lindesbergs kommun).

Bild tagen före åtgärd.

Efter åtgärd vid damm i Hammarskogsån (Lindesbergs kommun).

Bild tagen efter åtgärd.

Vägledning för att söka bidrag

Om du önskar att genomföra fiskevårdsåtgärder kontakta Länsstyrelsen eller din kommun så får du vägledning om vilka bidrag som finns och om möjlighet finns att söka för projektet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss