Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock regler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Ansök om att bli förordnad fisketillsynsperson

Fyll i formuläret och skicka in för att göra en ansökan om att bli förordnad fisketillsynsperson.

Ansökan ska göras av dig som avser bli förordnad som fisketillsynsperson. Du skickar din ansökan till Länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd. Bekräftelse på ansökan skickas till den e-postadress du anger under "Uppgifter om sökande".

Medgivarintyg från uppdragsgivaren ska fyllas i och kopia av detta ska laddas upp i ansökan.

Medgivarintyg - Bilaga till ansökan om att bli förordnad fisketillsynsperson Pdf, 154.7 kB.

UPPGIFT OM SÖKANDExxxx-xx-xx-xxxx

VAD ANSÖKAN AVSERUTBILDNING
Grundutbildning


xxxx-xx-xx


Fortbildning


xxxx-xx-xx


Utbildningsbevis ska bifogas ansökan. Detsamma gäller för genomgången fortbildning.


UPPGIFT OM FISKETILLSYNSOMRÅDE

UPPGIFTER OM UPPDRAGSGIVARE
Vid flera uppdragsgivare ska samtliga kontaktpersoners uppgifter fyllas i.

Uppdragsgivare 1
Uppdragsgivare 2
Uppdragsgivare 3

BILAGOR
Utbildningsbevis är bifogat: * (obligatorisk)
Utbildningsbevis är bifogat:


Tjänstebrickor är skickade med post alt. lämnade till Länsstyrelsen. (Utgånget tjänstekort ska ej skickas tillbaka) * (obligatorisk)
Tjänstebrickor är skickade med post alt. lämnade till Länsstyrelsen. (Utgånget tjänstekort ska ej skickas tillbaka)


Medgivarintyg från uppdragsgivaren är bifogat * (obligatorisk)
Medgivarintyg från uppdragsgivaren är bifogat


Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Uppdraget som fisketillsynsperson

Fisketillsynspersonen har tillsyn över fiske utifrån fiskelagstiftningen och lokala fiskebestämmelser. Lokala bestämmelser är de som fastställts av berörda fiskerättsägare, det vill säga fiskevårdsområde eller fiskearrendator.

Gå utbildning för att bli fisketillsynsperson

I utbildningen i fisketillsyn får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynspersons befogenheter. Kursen avslutas med ett prov.

Utbildningen genomförs normalt i form av en studiecirkel. Önskar ni genomföra kursen i cirkelform i din fiskeklubb eller i ditt fiskevårdsområde, kontakta Studiefrämjandet så hjälper de till. Länsstyrelsen rekommenderar att du tillägnar dig kunskapen genom att delta i en studiecirkel.

Kurslitteratur

Kurslitteratur som ska användas vid utbildningen är boken Fisketillsyn, en handledning för fisketillsynsmän, författare Gunnar Dyhre. Handledningen är utgiven av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Fiskeriverket. Boken kan beställas från Sportfiskarna tel. 0703-732900 eller webb butiken www.sportfiskarna.se.

För dig som gått kursen för mycket länge sedan kan det vara idé att skaffa en uppdaterad handledning och fräscha upp kunskaperna.

Fisketillsynspersoner i länet

För tillsyn av fisket i länet finns cirka 300 fisketillsynspersoner som förordnats av Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss