SeaMoreEco

Med hjälp av vattenkikare noterar projektet vilka arter som växer på grunda bottnar.

Projektet SeaMoreEco kartlägger hotade arter, habitat och främmande invasiva arter i våra kustvatten.

Kartlägger och bevarar värdefulla havsmiljöer

Grunda havsområden i norra Bottniska viken präglas av en hög biologisk mångfald och många arter lever delar av sin livscykel i dessa områden. Samtidigt ökar hoten mot de grunda områdena genom mänsklig aktivitet och effekter av klimatförändringen. En av utmaningarna för dagens förvaltning är att det saknas information om var de olika arter finns, hur de kan övervakas och hur bestånden av de hotade arterna kan återställas. Interregprojektet SeaMoreEco har startats för att snabbt kunna sätta in åtgärder i syfte att kartlägga och bevara dessa värdefulla miljöer.

Här lyfter en drönare som ska flyga över vattnet och fota på ett antal punkter. Med hjälp av dessa bilder går det sedan att till exempel räkna ut hur stor yta en art växer på.

Kartlägger grunda kustvikar

Hotade arter och habitat samt invasiva främmande arter står i fokus i projektet. Länsstyrelsen i Norrbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten har påbörjat kartläggningen av grunda kustvatten längs båda länen. Karteringen görs bland annat genom drönarflygning och snorkling. Vid kartläggningen undersöks vilken undervattensvegetation, hotade habitat, hotade arter och invasiva främmande arter som finns i området.

Utvecklar metoder för uppföljning och återställning

Senare i projektet kommer det med hjälp av samlade data göras en satellitsbildanalys av undervattensvegetation för att skapa heltäckande kartor över de värdefulla grunda havsområden i hela projektområdet. En målsättning med projektet är att utveckla metoder för uppföljning av hotade och invasiva främmande arter samt metoder för återställning av inhemska växtbestånd.

Restaurering för hotade arter och borttagning av främmande invasiva arter

I Norrbottens län pågår bland annat restaurering av hotade arterna hänggräs och småsvalting och i Västerbotten görs försök att ta bort den invasiva främmande arten vattenpest. Sveriges geologiska undersökning, SGU, deltar i arbetet i Norrbottens län. De gör kartering med hydroakustisk mätning samt sedimentprofiler och bottensedimentprovtagning utanför Piteå.

SeaMoreEco pågår till och med 2025

SeaMoreEco är ett Interreg Aurora-projekt som pågår mellan 1 januari 2023 till 31 december 2025.

Finansiering och samarbetspartners

Projektet finansieras av EU genom Interreg Aurora. Medfinansiärer är Havs-och vattenmyndigheten samt finska Lapin Liitto (Lapplands förbund).

Projektet genomförs i samarbete mellan:

  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Länsstyrelsen i Västerbottens län
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
  • Finska NTM-centralerna i Södra och Norra Österbotten
  • Finska Geologiska forskningscentralen (GTK).

Kontakt

Mary Agrér

Projektledare för hela projektet SeaMoreEco och Norrbotten

Anniina Saarinen

Projektledare för SeaMoreEco Västerbotten

Pichaya Zerne

Projektledare för SeaMoreEco, SGU

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss