Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Författningssamlingen

Författningssamlingen innehåller både föreskrifter som Länsstyrelsen har beslutat om och vissa föreskrifter som kommuner och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2 A1 Föreskrifter om naturreservatet Toriskielisenjänkkä i Gällivare kommun.pdf Pdf, 104.8 kB. 104.8 kB 2023-01-24 10.51
2 A1 Karta Toriskielisenjänkkä.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-01-24 10.52
15 A 14 föreskrifter om naturreservatet Gierisoajvve i Gällivare kommun.pdf Pdf, 120.1 kB. 120.1 kB 2023-01-24 10.57
15 A 14 Karta Gierisoajvve.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-01-24 10.57
25 FS 2023-4 A3 Föreskrifter om Skrövens naturreservat i Gällivare kommun.pdf Pdf, 165.7 kB. 165.7 kB 2023-02-23 11.13
25 FS 2023-4 A3 Karta Skrövens naturreservat.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-23 11.14
25 FS 2023-6 A5 Föreskrifter om Valkeajärvis naturreseravt i Pajala kommun .pdf Pdf, 120.1 kB. 120.1 kB 2023-02-23 11.16
25 FS 2023-6 A5 Karta Valkeajärvis naturreservat.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-02-23 11.16
25 FS 2023-8 A7 Föreskrifter om upphävande av skoterförbudsområdet Vassivagge Kiruna kommun.pdf Pdf, 90.4 kB. 90.4 kB 2023-03-06 08.55
25 FS 2023-1 Sammanställning över allmänna vägar m.m. inom Norrbottens län.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-03-29 11.26
25 FS 2023:9 A8 Föreskrifter om Veddekbäckens naturreservat i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 108.9 kB. 108.9 kB 2023-04-18 08.17
25 FS 2023:9 A8 Karta över Veddekbäckens naturreservat.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-04-18 08.24
25 FS 2023:5 A4 Föreskrifter om Lágamanvárre naturreservat i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 43 kB. 43 kB 2023-04-18 11.22
25 FS 2023:5 A4 Karta över naturreservat Lágamanvárre.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2023-04-18 11.26
25 FS 2023:10 A9 Föreskrifter om Askebergets naturreservat i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 189.3 kB. 189.3 kB 2023-05-31 10.40
25 FS 2023:12 A11 Föreskrifter om Blybergets naturreservat i Bodens kommun.pdf Pdf, 119.5 kB. 119.5 kB 2023-05-31 10.43
25FS 2023:11 A10 Föreskrifter om Temminki-Markkatieva naturreservat i Kiruna kommun.pdf Pdf, 109.6 kB. 109.6 kB 2023-06-22 09.52
25FS 2023-11 A10 Karta över Temminki-Markkatieva naturreservat.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-06-22 09.53
25FS 2023-13 A12 Föreskrifter om Bratt-Gallabergets naturreservat.pdf Pdf, 98.4 kB. 98.4 kB 2023-07-06 10.43
25FS 2023-13 A12 Karta över Bratt Gallabergets naturreservatets naturresevat.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-07-06 10.52

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar.pdf Pdf, 849 kB. 849 kB 2022-03-08 13.51
2 A1 Föreskrifter till lagen om tillsyn över hundar och katter.pdf Pdf, 293.7 kB. 293.7 kB 2022-01-27 11.35
3 A 2 om ändring av skyddsföreskrifter för Jukkasjärvis vattenskyddsområde i Kiruna kommun.pdf Pdf, 894.5 kB. 894.5 kB 2022-09-22 09.14
4 A 3 Om bildande av naturreservatet Vinkkakoski i Gällivare och Kiruna kommuner (2).pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-06-17 13.16
5 A 4 Om bildande av naturreservatet Låssbäcken i Piteå kommun.pdf Pdf, 198.2 kB. 198.2 kB 2022-06-17 14.20
6 A 5 Om bildande av naturreservatet Granselet i Arjeplogskommun.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2022-06-17 14.21
7 A 6 Om bildande av naturreservatet Stårbatjvare i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 112.8 kB. 112.8 kB 2022-06-20 09.40
7 A 6 Karta.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2022-06-20 09.41
8 A 7 Upphävande av förordnande till skydd för landskapsbilden för Lövronningen i Bodens kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-06-23 08.11
9 A 8 Om bildandet av naturreservatet Norrkullen i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 119.9 kB. 119.9 kB 2022-11-01 15.13
10 A9 om bildandet av naturreservatet Mossabäcken i Luleå kommun.pdf Pdf, 715.9 kB. 715.9 kB 2022-11-01 15.12
11 A 10 Om bildandet av naturreservat Sierre i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 112.2 kB. 112.2 kB 2022-11-01 15.13
12 A 11 om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden i Piteå kommun.pdf Pdf, 192.6 kB. 192.6 kB 2022-11-21 08.05
12 A 11 Bilaga 4 kartor zoner.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2022-11-21 08.07
13 A 12 Författning intermistiskt förbud.pdf Pdf, 91.3 kB. 91.3 kB 2022-12-12 09.46
14 A 13 Om bildandet av naturreservatet Storberget i Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 136.7 kB. 136.7 kB 2022-12-23 13.48
14 A 13 Bilaga 1 karta.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2022-12-13 19.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-03-22 15.33
2 A 1 Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala föreskrifter om deltagarbegränsning.pdf Pdf, 45.7 kB. 45.7 kB 2022-06-20 10.57
3 A 2 Säkerhetsföreskrifter Esrange.pdf Pdf, 799.6 kB. 799.6 kB 2022-06-20 10.58
4 A 3 Om bildande av naturreservatet Stor-Pållar i Gällivare kommun.pdf Pdf, 16.3 kB. 16.3 kB 2022-06-20 10.58
4 A 3 Karta.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2022-06-20 10.58
5 A 4 Lokala ordningsföreskrifter Arvidsjaur kommun enligt kommunfullmäktiges beslut.pdf Pdf, 121.2 kB. 121.2 kB 2022-06-20 10.58
6 A 5 Lokala ordningsföreskrifter Piteå kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18.pdf Pdf, 45.9 kB. 45.9 kB 2022-06-20 10.58
6 A 5 Kartbilagor.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2022-06-20 10.58
7 A 6 Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala föreskrifter.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2022-06-20 10.59
8 A 7 Lokala ordningsföreskrifter Arjeplog kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-06-28 § 48.pdf Pdf, 817.6 kB. 817.6 kB 2022-06-20 10.59
9 A 8 Om bildande av naturreservatet Låssja i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 16.7 kB. 16.7 kB 2022-06-20 11.25
9 A 8 Karta.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2022-06-20 11.25
10 A 9 Om bildande av naturreservatet Vastakielisenvuoma i Kiruna kommun.pdf Pdf, 16.2 kB. 16.2 kB 2022-06-20 11.26
10 A 9 Karta.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-06-20 12.39
11 A 10 Om bildande av naturreservatet Njietjagårsså i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 16.4 kB. 16.4 kB 2022-06-20 12.39
11 A 10 Karta.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2022-06-20 12.39
13 A 12 Om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt inkl bilaga 1-3.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2022-06-20 12.40
14 A 13 Om bildande av naturreservat Kanibäcken i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 16.4 kB. 16.4 kB 2022-06-20 12.40
14 A 13 Karta.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2022-06-20 12.40
15 A 14 Om bildande av naturreservatet Jalomaa i Pajala kommun.pdf Pdf, 15.5 kB. 15.5 kB 2022-06-20 12.41
16 A 15 Om bildande av naturreservatet Junkön i Luleå kommun.pdf Pdf, 23 kB. 23 kB 2022-06-20 12.41
17 A 16 Om bildande av naturreservatet Särkitievat i Pajala kommun.pdf Pdf, 16.4 kB. 16.4 kB 2022-06-20 12.41
17 A 16 Karta.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-06-20 12.41
18 A 17 Om bildande av naturreservatet Palolaki rengärde i Pajala kommun.pdf Pdf, 16.3 kB. 16.3 kB 2022-06-20 12.41
18 A 17 Karta.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-06-20 12.42
19 A 18 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Björklidens grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf Pdf, 12.1 kB. 12.1 kB 2022-06-20 12.42
20 A 19 Om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Katterjåkks grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 89.7 kB. 89.7 kB 2022-06-20 12.42
21 A 20 Om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Björklidens grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 92.2 kB. 92.2 kB 2022-06-20 12.42
Författningar 2021.pdf Pdf, 47 kB. 47 kB 2022-06-20 12.43
Söktips: filtrera på filer

Söktips

Du kan använda sökmotorns filtrering på filer för att lättare hitta den författning som du letar efter.


Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling, Transportsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss