Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Författningssamlingen

Författningssamlingen innehåller både föreskrifter som Länsstyrelsen har beslutat om och vissa föreskrifter som kommuner och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2 A1 Föreskrifter om naturreservatet Toriskielisenjänkkä i Gällivare kommun.pdf Pdf, 104.8 kB. 104.8 kB 2023-01-24 10.51
2 A1 Karta Toriskielisenjänkkä.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-01-24 10.52
15 A 14 föreskrifter om naturreservatet Gierisoajvve i Gällivare kommun.pdf Pdf, 120.1 kB. 120.1 kB 2023-01-24 10.57
15 A 14 Karta Gierisoajvve.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-01-24 10.57
25 FS 2023-4 A3 Föreskrifter om Skrövens naturreservat i Gällivare kommun.pdf Pdf, 165.7 kB. 165.7 kB 2023-02-23 11.13
25 FS 2023-4 A3 Karta Skrövens naturreservat.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-23 11.14
25 FS 2023-6 A5 Föreskrifter om Valkeajärvis naturreseravt i Pajala kommun .pdf Pdf, 120.1 kB. 120.1 kB 2023-02-23 11.16
25 FS 2023-6 A5 Karta Valkeajärvis naturreservat.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-02-23 11.16
25 FS 2023-8 A7 Föreskrifter om upphävande av skoterförbudsområdet Vassivagge Kiruna kommun.pdf Pdf, 90.4 kB. 90.4 kB 2023-03-06 08.55
25 FS 2023-1 Sammanställning över allmänna vägar m.m. inom Norrbottens län.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-03-29 11.26
25 FS 2023:9 A8 Föreskrifter om Veddekbäckens naturreservat i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 108.9 kB. 108.9 kB 2023-04-18 08.17
25 FS 2023:9 A8 Karta över Veddekbäckens naturreservat.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-04-18 08.24
25 FS 2023:5 A4 Föreskrifter om Lágamanvárre naturreservat i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 43 kB. 43 kB 2023-04-18 11.22
25 FS 2023:5 A4 Karta över naturreservat Lágamanvárre.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2023-04-18 11.26
25 FS 2023:10 A9 Föreskrifter om Askebergets naturreservat i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 189.3 kB. 189.3 kB 2023-05-31 10.40
25 FS 2023:12 A11 Föreskrifter om Blybergets naturreservat i Bodens kommun.pdf Pdf, 119.5 kB. 119.5 kB 2023-05-31 10.43

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar.pdf Pdf, 849 kB. 849 kB 2022-03-08 13.51
2 A1 Föreskrifter till lagen om tillsyn över hundar och katter.pdf Pdf, 293.7 kB. 293.7 kB 2022-01-27 11.35
3 A 2 om ändring av skyddsföreskrifter för Jukkasjärvis vattenskyddsområde i Kiruna kommun.pdf Pdf, 894.5 kB. 894.5 kB 2022-09-22 09.14
4 A 3 Om bildande av naturreservatet Vinkkakoski i Gällivare och Kiruna kommuner (2).pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-06-17 13.16
5 A 4 Om bildande av naturreservatet Låssbäcken i Piteå kommun.pdf Pdf, 198.2 kB. 198.2 kB 2022-06-17 14.20
6 A 5 Om bildande av naturreservatet Granselet i Arjeplogskommun.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2022-06-17 14.21
7 A 6 Om bildande av naturreservatet Stårbatjvare i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 112.8 kB. 112.8 kB 2022-06-20 09.40
7 A 6 Karta.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2022-06-20 09.41
8 A 7 Upphävande av förordnande till skydd för landskapsbilden för Lövronningen i Bodens kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-06-23 08.11
9 A 8 Om bildandet av naturreservatet Norrkullen i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 119.9 kB. 119.9 kB 2022-11-01 15.13
10 A9 om bildandet av naturreservatet Mossabäcken i Luleå kommun.pdf Pdf, 715.9 kB. 715.9 kB 2022-11-01 15.12
11 A 10 Om bildandet av naturreservat Sierre i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 112.2 kB. 112.2 kB 2022-11-01 15.13
12 A 11 om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden i Piteå kommun.pdf Pdf, 192.6 kB. 192.6 kB 2022-11-21 08.05
12 A 11 Bilaga 4 kartor zoner.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2022-11-21 08.07
13 A 12 Författning intermistiskt förbud.pdf Pdf, 91.3 kB. 91.3 kB 2022-12-12 09.46
14 A 13 Om bildandet av naturreservatet Storberget i Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 136.7 kB. 136.7 kB 2022-12-23 13.48
14 A 13 Bilaga 1 karta.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2022-12-13 19.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-03-22 15.33
2 A 1 Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala föreskrifter om deltagarbegränsning.pdf Pdf, 45.7 kB. 45.7 kB 2022-06-20 10.57
3 A 2 Säkerhetsföreskrifter Esrange.pdf Pdf, 799.6 kB. 799.6 kB 2022-06-20 10.58
4 A 3 Om bildande av naturreservatet Stor-Pållar i Gällivare kommun.pdf Pdf, 16.3 kB. 16.3 kB 2022-06-20 10.58
4 A 3 Karta.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2022-06-20 10.58
5 A 4 Lokala ordningsföreskrifter Arvidsjaur kommun enligt kommunfullmäktiges beslut.pdf Pdf, 121.2 kB. 121.2 kB 2022-06-20 10.58
6 A 5 Lokala ordningsföreskrifter Piteå kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18.pdf Pdf, 45.9 kB. 45.9 kB 2022-06-20 10.58
6 A 5 Kartbilagor.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2022-06-20 10.58
7 A 6 Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala föreskrifter.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2022-06-20 10.59
8 A 7 Lokala ordningsföreskrifter Arjeplog kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-06-28 § 48.pdf Pdf, 817.6 kB. 817.6 kB 2022-06-20 10.59
9 A 8 Om bildande av naturreservatet Låssja i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 16.7 kB. 16.7 kB 2022-06-20 11.25
9 A 8 Karta.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2022-06-20 11.25
10 A 9 Om bildande av naturreservatet Vastakielisenvuoma i Kiruna kommun.pdf Pdf, 16.2 kB. 16.2 kB 2022-06-20 11.26
10 A 9 Karta.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-06-20 12.39
11 A 10 Om bildande av naturreservatet Njietjagårsså i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 16.4 kB. 16.4 kB 2022-06-20 12.39
11 A 10 Karta.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2022-06-20 12.39
13 A 12 Om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt inkl bilaga 1-3.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2022-06-20 12.40
14 A 13 Om bildande av naturreservat Kanibäcken i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 16.4 kB. 16.4 kB 2022-06-20 12.40
14 A 13 Karta.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2022-06-20 12.40
15 A 14 Om bildande av naturreservatet Jalomaa i Pajala kommun.pdf Pdf, 15.5 kB. 15.5 kB 2022-06-20 12.41
16 A 15 Om bildande av naturreservatet Junkön i Luleå kommun.pdf Pdf, 23 kB. 23 kB 2022-06-20 12.41
17 A 16 Om bildande av naturreservatet Särkitievat i Pajala kommun.pdf Pdf, 16.4 kB. 16.4 kB 2022-06-20 12.41
17 A 16 Karta.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-06-20 12.41
18 A 17 Om bildande av naturreservatet Palolaki rengärde i Pajala kommun.pdf Pdf, 16.3 kB. 16.3 kB 2022-06-20 12.41
18 A 17 Karta.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-06-20 12.42
19 A 18 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Björklidens grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf Pdf, 12.1 kB. 12.1 kB 2022-06-20 12.42
20 A 19 Om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Katterjåkks grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 89.7 kB. 89.7 kB 2022-06-20 12.42
21 A 20 Om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Björklidens grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 92.2 kB. 92.2 kB 2022-06-20 12.42
Författningar 2021.pdf Pdf, 47 kB. 47 kB 2022-06-20 12.43

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-03-19 13.24
2 A 1 Beslut om sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Lövskärs småbåtshamn, Luleå kommun.pdf Pdf, 107.6 kB. 107.6 kB 2021-03-15 13.47
2 A 1 Karta.pdf Pdf, 151.8 kB. 151.8 kB 2020-01-23 10.04
3 A 2 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Jokkmokks vattentäkt.pdf Pdf, 141.4 kB. 141.4 kB 2020-03-31 13.55
3 A 2 Karta.pdf Pdf, 238.6 kB. 238.6 kB 2020-03-31 13.55
4 A 3 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Vuollerim.pdf Pdf, 142.9 kB. 142.9 kB 2020-03-31 13.55
4 A 3 Karta.pdf Pdf, 269.3 kB. 269.3 kB 2020-03-31 13.55
5 A 4 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Kvikkjokk.pdf Pdf, 141.4 kB. 141.4 kB 2020-03-31 13.55
5 A 4 Karta.pdf Pdf, 167.7 kB. 167.7 kB 2020-03-31 13.55
6 A 5 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Murjek.pdf Pdf, 131 kB. 131 kB 2020-03-31 13.55
6 A 5 Karta.pdf Pdf, 167.7 kB. 167.7 kB 2020-03-31 13.55
7 A 6 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Kåbdalis.pdf Pdf, 144 kB. 144 kB 2020-03-31 13.55
7 A 6 Karta.pdf Pdf, 168.8 kB. 168.8 kB 2020-03-31 13.55
8 A 7 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Persöns grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf Pdf, 21.8 kB. 21.8 kB 2020-04-29 08.19
9 A 8 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Antnäs grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf Pdf, 21.9 kB. 21.9 kB 2020-04-29 08.19
10 A 9 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Rutviks grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf Pdf, 21.8 kB. 21.8 kB 2020-04-29 08.19
11 A 10 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Ale grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf Pdf, 21.8 kB. 21.8 kB 2020-04-29 08.19
12 A 11 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Alviks grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf Pdf, 21.8 kB. 21.8 kB 2020-04-29 08.19
13 A 12 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Björsbyns grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf Pdf, 21.8 kB. 21.8 kB 2020-04-29 08.19
14 A 13 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Bälinge grundvattentäkt, Luleå kommuns.pdf Pdf, 42.9 kB. 42.9 kB 2020-04-29 08.49
15 A 14 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Ersnäs grundvattentäkt, Luleå kommuns.pdf Pdf, 42.8 kB. 42.8 kB 2020-04-29 08.49
16 A 15 Upphävande av förordnande till skydd för landskapsbilden inom del av detaljplan för etapp 3, koppling Gamla Lulevägen.pdf Pdf, 22 kB. 22 kB 2020-04-30 12.14
17 A 16 Interimistiskt förbud mot åtgärder inom ett område som är under utredning för naturreservatsbildning, Degerberget, Piteå kommun.pdf Pdf, 22 kB. 22 kB 2020-06-04 15.59
18 A 17 Karta.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-06-05 13.39
18 A 17 Om bildande av naturreservatet Ainavarto i Gällivare kommun.pdf Pdf, 86.7 kB. 86.7 kB 2020-06-05 13.39
19 A 18 Karta.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2020-06-05 13.39
19 A 18 Om utvidgning av naturreservatet Rissavaara i Pajala kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2020-06-05 13.39
20 A 19 Karta.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2020-06-05 13.39
20 A 19 Om utvidgning av naturreservatet Visttjärnliden i Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2020-06-05 13.39
21 A 20 Karta.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-06-05 13.39
21 A 20 Om bildande av naturreservatet Illok i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2020-06-05 13.39
22 A 21 Karta.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-06-05 13.39
22 A 21 Om bildande av naturreservatet Päävaara i Pajala kommun.pdf Pdf, 27.2 kB. 27.2 kB 2020-06-05 13.39
23 A 22 Karta.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-06-08 16.29
23 A 22 Om bildande av naturreservatet Storsanden i Luleå kommun.pdf Pdf, 27.9 kB. 27.9 kB 2020-06-08 16.29
24 A 23 Karta.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-06-25 08.51
24 A 23 Om bildande av naturreservatet Vathaanvaara i Kiruna kommun.pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2020-06-25 08.51
25 A 24 Karta.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2020-06-25 08.51
25 A 24 Om bildande av naturreservatet Långberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 41.3 kB. 41.3 kB 2020-06-25 08.51
26 A 25 Karta.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-06-25 08.51
26 A 25 Om bildande av naturreservatet Matala Kuusivaara i Kiruna kommun.pdf Pdf, 27 kB. 27 kB 2020-06-25 08.51
27 A 26 Karta.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-06-25 08.51
27 A 26 Om bildande av naturreservatet Kuusivaara-Penikkajärvi i.pdf Pdf, 27.6 kB. 27.6 kB 2020-06-25 08.51
28 A 27 Karta.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2020-06-25 08.51
28 A 27 Om bildande av naturreservatet Laurivaara i Kiruna kommun.pdf Pdf, 27 kB. 27 kB 2020-06-25 08.51
29 A 28 Säkerhetsföreskrifter avseende Swedish Space Corporation Esrange.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-07-07 13.22
30 A 29 Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridningen av covid.pdf Pdf, 21.9 kB. 21.9 kB 2022-06-20 10.17
31 A 30 Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridningen av covid.pdf Pdf, 21.9 kB. 21.9 kB 2022-06-20 10.17
32 A 31 Om bildande av naturreservatet Jarrebäcken i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 27 kB. 27 kB 2022-06-20 10.17
33 A 32 Om bildande av naturreservatet Mossabäcken i Luleå kommun.pdf Pdf, 41.6 kB. 41.6 kB 2022-06-20 10.18
33 A 32 Karta.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-06-20 10.18
34 A 33 Om bildande av naturreservatet Ylinen Honkanenvaara i Övertorneå kommun..pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2022-06-20 10.18
34 A 33 Karta.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2022-06-20 10.19
35 A 34 Om bildande av naturreservatet Norra Jukkasvaara i Pajala kommun.pdf Pdf, 42.8 kB. 42.8 kB 2022-06-20 10.19
35 A 34 Karta.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2022-06-20 10.19
36 A 35 Permanenta sjötrafikföreskrifter om ankringsförbud i området Bergnäset – Centrala Luleå.pdf Pdf, 112.1 kB. 112.1 kB 2022-06-20 10.19
37 A 36 Om bildande av naturreservatet Didnok i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 27 kB. 27 kB 2022-06-20 10.20
37 A 36 Karta.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-06-20 10.20
38 A 37 Om bildande av naturreservatet Sileäkielinen i Gällivare kommun. .pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2022-06-20 10.20
38 A 37 Karta.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2022-06-20 10.21
39 A 38 Om bildande av naturreservatet Parravirreheden i Jokkmokks kommun..pdf Pdf, 47.7 kB. 47.7 kB 2022-06-20 10.21
39 A 38 Karta.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2022-06-20 10.21
40 A 39 Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Parakka grundvattentäkt i Kiruna kommun .pdf Pdf, 105.5 kB. 105.5 kB 2022-06-20 10.21
40 A 39 Karta.pdf Pdf, 322.2 kB. 322.2 kB 2022-06-20 10.22
41 A 40 Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Suijavaara grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 106 kB. 106 kB 2022-06-20 10.22
41 A 40 Karta.pdf Pdf, 322 kB. 322 kB 2022-06-20 10.22
42 A 41 Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Nedre Soppero grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 105.1 kB. 105.1 kB 2022-06-20 10.22
42 A 41 Karta.pdf Pdf, 327.9 kB. 327.9 kB 2022-06-20 10.23
43 A 42 Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lannavaara grundvattentäkter i Kiruna kommun.pdf Pdf, 105.2 kB. 105.2 kB 2022-06-20 10.23
43 A 42 Karta.pdf Pdf, 397.6 kB. 397.6 kB 2022-06-20 10.23
44 A 43 Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Idivuoma grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 106.1 kB. 106.1 kB 2022-06-20 10.23
44 A 43 Karta.pdf Pdf, 358.8 kB. 358.8 kB 2022-06-20 10.24
Författningar 2020.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2022-06-20 10.26

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar 2019.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-04-25 10.06
2 A 1 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.pdf Pdf, 703.8 kB. 703.8 kB 2019-04-25 10.23
2 A 1 Bilaga.pdf Pdf, 547.5 kB. 547.5 kB 2019-04-25 10.24
3 A 2 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare och Kiruna kommun.pdf Pdf, 96.6 kB. 96.6 kB 2019-05-06 16.25
3 A 2 Bilaga 1.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2019-05-06 16.26
3 A 2 Bilaga 2.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2019-05-06 16.26
4 A 3 Beslut om bildande av naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.8 kB. 28.8 kB 2019-05-28 11.25
4 A 3 Bilaga 1 .pdf Pdf, 6.6 MB. 6.6 MB 2019-05-28 11.26
4 A 3 Bilaga 2 .pdf Pdf, 7.4 MB. 7.4 MB 2019-05-28 11.26
5 A 4 Beslut om bildande av naturreservatet Lill-Furuön i Luleå.pdf Pdf, 29.5 kB. 29.5 kB 2019-05-28 11.26
5 A 4 Bilaga 1.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-05-28 11.27
5 A 4 Bilaga 2.pdf Pdf, 540.8 kB. 540.8 kB 2019-05-28 11.27
5 A 4 Bilaga 3.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-05-28 11.27
6 A 5 Beslut om bildande av naturreservatet Pahta-Pirttivaara i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.8 kB. 28.8 kB 2019-05-28 11.28
6 A 5 Bilaga 1.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-05-28 11.28
6 A 5 Bilaga 2.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-05-28 11.29
7 A 6 Beslut om bildande av naturreservatet Norra Kölen i Luleå kommun.pdf Pdf, 28.7 kB. 28.7 kB 2019-05-28 13.44
7 A 6 Bilaga 1.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-05-28 13.44
7 A 6 Bilaga 2.pdf Pdf, 842.5 kB. 842.5 kB 2019-05-28 13.44
8 A 7 Beslut om bildande av naturreservatet Umpomyran i Luleå kommun.pdf Pdf, 28.8 kB. 28.8 kB 2019-05-28 13.44
8 A 7 Bilaga1.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2019-05-28 13.44
8 A 7 Bilaga2.pdf Pdf, 841.7 kB. 841.7 kB 2019-05-28 13.44
9 A 8 Beslut om bildande av naturreservatet Kåtamyran i Arvidsjaur kommun.pdf Pdf, 28.9 kB. 28.9 kB 2019-05-29 08.25
9 A 8 Bilaga 1.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-29 08.25
9 A 8 Bilaga 2.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-05-29 08.26
10 A 9 Beslut om bildande av naturreservatet Måkkaure i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.8 kB. 28.8 kB 2019-05-29 08.26
10 A 9 Bilaga 1.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-05-29 08.26
10 A 9 Bilaga 2.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-05-29 08.26
11 A 10 Beslut om bildande av naturreservatet Palkijaur i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.9 kB. 28.9 kB 2019-05-29 08.26
11 A 10 Bilaga1.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-05-29 08.27
11 A 10 Bilaga 2.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-05-29 08.27
12 A 11 Beslut Om bildande av naturreservatet Urstjärnbäcken i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.8 kB. 28.8 kB 2019-05-29 08.27
12 A 11 Bilaga 1.pdf Pdf, 724.7 kB. 724.7 kB 2019-05-29 08.27
12 A 11 Bilaga 2.pdf Pdf, 981.1 kB. 981.1 kB 2019-05-29 08.28
13 A 12 Beslut om bildande av naturreservatet Åsarna i Bodens kommun.pdf Pdf, 29 kB. 29 kB 2019-05-29 08.28
13 A 12 Bilaga 1.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-05-29 08.28
13 A 12 Bilaga 2.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-05-29 08.28
14 A 13 Beslut om bildande av naturreservatet Abborrtjärnbergshuvudet i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-11-26 11.28
14 A 13 Bilaga 1.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-11-26 11.28
14 A 13 Bilaga 2 .pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-11-26 11.29
15 A 14 Beslut om bildande av naturreservatet Klusåberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2019-11-26 11.29
16 A 15 Beslut om bildande av naturreservatet Kuokaravinenerna i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-11-26 11.29
17 A 16 Beslut om bildande av naturreservatet Skarjak i Arjeplog kommun..pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2019-11-26 11.30
17 A 16 Bilaga1.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-11-26 11.30
17 A 16 Bilaga2.pdf Pdf, 525.4 kB. 525.4 kB 2019-11-26 11.30
18 A 17 Beslut om bildande av naturreservatet Tuomikursun i Pajala kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-11-26 11.31
18 A 17 Bilaga 1.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-11-26 11.31
18 A 17 Bilaga 2.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-11-26 11.31
19 A 18 Beslut om bildandet av naturreservatet Vuojatnjarka i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-11-26 11.31
19 A 18 Bilaga1.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-11-26 11.31
19 A 18 Bilaga 2.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-11-26 11.32
20 A 19 Beslut om bildande av naturreservatet Bröstsockerkläppen i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-11-26 11.32
20 A 19 Bilaga 1.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-11-26 11.32
20 A 19 Bilaga 2.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-11-26 11.35
21 A 20 Beslut om bildande av naturreservatet Tervajoki i Pajala kommun.pdf Pdf, 29.3 kB. 29.3 kB 2019-11-26 11.35
21 A 20 Bilaga1.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-11-26 11.38
21 A 20 Bilaga 3.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-11-26 11.38
21 A 20 Bilaga 4.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-11-26 11.38
22 A 21 Beslut om bildandet av naturreservatet Teunok i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-11-26 11.39
22 A 21 bilaga1.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2019-11-26 11.40
23 A 22 Beslut om bildandet av naturreservatet Piatis i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-12-16 16.14
23 A 22 Bilaga1.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2019-12-16 16.14
23 A 22 Bilaga2.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-12-16 16.14
24 A 23.pdf Pdf, 118 kB. 118 kB 2019-12-17 10.31
Författningar 2019.pdf Pdf, 66.4 MB. 66.4 MB 2021-03-15 10.01

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2018.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-06-05 08.13
2 A 1 Beslut om föreskrifter som reglerar skotertrafiken Saivomuotka.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-06-04 10.45
3 A 2 Föreskrifter som reglerar skotertrafiken i Kirunafjällen.pdf Pdf, 34.9 kB. 34.9 kB 2018-06-04 10.45
4 A 3 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun (dnr 523-2349-18).pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-06-04 10.45
5 A 4 Beslut om bildande av naturreservatet Åkerby i Boden kommun (dnr 511-15974-17).pdf Pdf, 38.4 kB. 38.4 kB 2018-06-04 10.45
6 A 5 Beslut om bildande av naturreservatet Miesvaara i Gällivare och Kiruna kommuner (511-10987-16).pdf Pdf, 39 kB. 39 kB 2018-06-04 10.45
7 A 6 Beslut om bildande av naturreservatet Nenävuoma i Pajala kommun (dnr 511-14100-17).pdf Pdf, 38.8 kB. 38.8 kB 2018-06-04 10.45
8 A 7 Beslut om bildande av naturreservatet Snöberget i Luleå kommun (dnr 511-13100-17).pdf Pdf, 38.8 kB. 38.8 kB 2018-06-04 10.45
9 A 8 Beslut om bildande av naturreservatet Sörilandhuvudet i Luleå kommun (dnr 511-197-18).pdf Pdf, 38.5 kB. 38.5 kB 2018-06-04 10.45
10 A 9 Beslut om bildande av naturreservatet Tjuorre-Biessetjåhkkå i Arjeplog kommun (dnr 511-13986-17).pdf Pdf, 39 kB. 39 kB 2018-06-04 10.45
11 A 10 Beslut om reglering av skotertrafik mellan Björkliden och gränsen mot Norge i Kiruna kommun.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-04 10.45
12 A 11 Beslut om reglering av skotertrafik söder om Torneträsk i Kiruna kommun.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-06-04 10.45
13 A 12 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-04 10.45
13 A 12 Bilaga.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2018-06-04 10.45
14 A 13 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2018-06-04 10.45
15 A 14 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-06-04 10.45
16 A 15 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf Pdf, 919.2 kB. 919.2 kB 2018-06-04 10.45
17 A 16 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2018-06-04 10.45
19 A 18 karta.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-06-04 10.45
19 A 18 om reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokk kommun.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-06-04 10.45
20 A 19 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf Pdf, 770.4 kB. 770.4 kB 2018-06-04 10.45
21 A 20 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.pdf Pdf, 131.5 kB. 131.5 kB 2018-06-04 10.45
22 A 21 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom delar av Gällivare kommun.pdf Pdf, 6.2 MB. 6.2 MB 2018-06-04 10.45
22 A 21 karta område 1.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2018-06-04 10.45
22 A 21 karta område 2.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 9.1 MB. 9.1 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 karta område 1.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 karta område 2.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2018-06-04 10.45
24 A 23 Bilaga.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2018-06-04 10.45
24 A 23 Föreskrifter för reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokks kommun, Njunjes.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2018-06-04 10.45
25 A 24 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun, Råstojaure.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2018-06-04 10.45
25 A 24 karta.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2018-06-04 10.45
26 A 25 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-04 10.45
26 A 25 Karta.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2018-06-04 10.45
27 A 26 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-06-04 10.45
27 A 26 karta.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-06-04 10.45
28 A 27 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-04 10.45
28 A 27 karta.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-04 10.45
29 A 28 Tillsyn över hundar och katter.pdf Pdf, 86.2 kB. 86.2 kB 2018-12-11 11.26
31 A 30 Förlängning av interimistiskt förbudsområde på Mannöskäret, Lill-Mannöhällan, Stor-Mannöhällan samt Kunoöhällan i Luleå kommun.pdf Pdf, 21.6 kB. 21.6 kB 2018-12-11 11.48
32 A 31 Bildande av naturreservatet Korptjärnbergen i Bodens kommun.pdf Pdf, 29 kB. 29 kB 2018-12-11 11.48
33 A 32 Bildande av naturreservatet Tallinsudden i Luleå kommun.pdf Pdf, 29.2 kB. 29.2 kB 2018-12-11 11.48
34 A 33 Utökning av naturreservatet Torrbergstjärn i Piteå kommun.pdf Pdf, 26.7 kB. 26.7 kB 2018-12-11 11.49
37 A 36 Ändring i föreskrifter 25 FS 201632 kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.pdf Pdf, 739.6 kB. 739.6 kB 2018-12-11 11.55
38 A 37 Bildande av naturreservatet Granträsk i Arvidsjaur kommun.pdf Pdf, 28.7 kB. 28.7 kB 2018-12-11 11.55
38 A 37 bilaga 1.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-12-11 11.55
38 A 37 bilaga 2.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-12-11 11.55
39 A 38 Bildande av naturreservatet Karhu pakura i Kiruna kommun.pdf Pdf, 28.7 kB. 28.7 kB 2018-12-11 11.55
39 A 38 Bilaga 1.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-12-11 11.55
39 A 38 karta bilaga 2.pdf Pdf, 930.4 kB. 930.4 kB 2018-12-11 11.56
40 A 39 Bildande av naturreservatet Markkatieva i Kiruna kommun.pdf Pdf, 29.1 kB. 29.1 kB 2018-12-11 11.56
40 A 39 bilaga 1.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2018-12-11 12.36
40 A 39 karta bilaga 2.pdf Pdf, 720.7 kB. 720.7 kB 2018-12-11 12.38
41 A 40 Bildande av naturreservatet Rönsmyran i Överkalix kommun.pdf Pdf, 29.2 kB. 29.2 kB 2018-12-11 12.38
41 A 40 karta bilaga 1.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2018-12-11 12.38
41 A 40 karta bilaga 3.pdf Pdf, 602.7 kB. 602.7 kB 2018-12-11 12.38
42 A 41 Bildande av naturreservatet Storberget-Laver i Kiruna kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2018-12-11 12.39
42 A 41 karta Bilaga 1.pdf Pdf, 6.9 MB. 6.9 MB 2018-12-11 12.39
42 A 41 karta Bilaga 2.pdf Pdf, 678.8 kB. 678.8 kB 2018-12-11 12.39
43 A 42 Bildande av naturreservatet Täljstensskogen i Pajala kommun.pdf Pdf, 29.1 kB. 29.1 kB 2018-12-11 12.39
43 A 42 karta bilaga 1.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-12-11 12.40
43 A 42 karta bilaga 2.pdf Pdf, 909.2 kB. 909.2 kB 2018-12-11 12.40
44 A 43 Bildande av naturreservatet Blåsberget i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2018-12-11 12.40
44 A 43 karta bilaga 1.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-12-11 12.40
44 A 43 karta bilaga 2.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-12-11 12.40
Författningar 2018.pdf Pdf, 72.4 MB. 72.4 MB 2021-03-15 09.58

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2017.pdf Pdf, 767.8 kB. 767.8 kB 2018-05-15 09.52
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2017.pdf Pdf, 767.8 kB. 767.8 kB 2018-05-15 09.52
2 A 1 Om bildande av naturreservatet Sandöörarna i Luleå kommun.pdf Pdf, 38.6 kB. 38.6 kB 2018-05-15 09.52
3 A 2 Föreskrifter om fartbegränsning i Bondökanalen Piteå kommun.pdf Pdf, 34.3 kB. 34.3 kB 2018-05-15 09.52
4 A 3 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 34.4 kB. 34.4 kB 2018-05-15 09.52
5 A 4 Upphävande av förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 31.4 kB. 31.4 kB 2018-05-15 09.52
6 A 5 Om bildande av naturreservatet Skirvo i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 37.9 kB. 37.9 kB 2018-05-15 09.52
7 A 6 Om bildande av naturreservatet Miessaureape i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 37.3 kB. 37.3 kB 2018-05-15 09.52
8 A 7 Lokala ordningsföreskrifter Bodens kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19, § 73.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-05-15 09.52
9 A 8 Om bildande av naturreservatet Kunoöhällan i Luleå kommun.pdf Pdf, 36.7 kB. 36.7 kB 2018-05-15 09.52
10 A 9 Om bildande av naturreservatet Kallfjärden i Piteå och Luleå kommuner.pdf Pdf, 40.1 kB. 40.1 kB 2018-05-15 09.52
11 A 10 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendisktrikt.pdf Pdf, 138.2 kB. 138.2 kB 2018-05-15 09.52
12 A 11 Säkerhetsföreskrifter avseende Swedish space Corporation Esrange.pdf Pdf, 262.4 kB. 262.4 kB 2018-05-15 09.52
13 A 12 Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 34.9 kB. 34.9 kB 2018-05-15 09.52
14 A 13 Om bildande av naturreservatet Anderviksravinerna i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 38.9 kB. 38.9 kB 2018-05-15 09.52
15 A 14 Om bildande av naturreservatet Jan-Svensamössan i Arvidsjaur kommun.pdf Pdf, 38.7 kB. 38.7 kB 2018-05-15 09.52
16 A 15 Om bildande av naturreservatet Långhedberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 38.5 kB. 38.5 kB 2018-05-15 09.52
17 A 16 Om bildande av naturreservatet Puoutavare i Gällivare och Överkalix kommuner.pdf Pdf, 38.8 kB. 38.8 kB 2018-05-15 09.52
18 A 17 Om bildande av naturreservatet Räktjärvsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf Pdf, 38.8 kB. 38.8 kB 2018-05-15 09.52
19 A 18 Fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kalix och Kälsjärvs vattentäkter i Kalix kommun.pdf Pdf, 79.6 kB. 79.6 kB 2018-05-15 09.52
20 A 19 Fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Vassijaures vattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 199.7 kB. 199.7 kB 2018-05-15 09.52
21 A 20 Beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kuttainens vattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 124.8 kB. 124.8 kB 2018-05-15 09.52
Författningar 2017.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-03-15 09.55

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Författningar 2016.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-03-15 09.48
32 A 26 Bilaga 4.pdf Pdf, 60.3 kB. 60.3 kB 2021-03-02 14.38
32 A 26 Bilaga 1.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2021-03-02 12.13
32 A 26 Bilaga 2.pdf Pdf, 228.6 kB. 228.6 kB 2021-03-02 12.13
32 A 26 Bilaga 3.pdf Pdf, 195.3 kB. 195.3 kB 2021-03-02 12.13
38 A 32 Om bildande av naturreservatet Njánnjá i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 37.3 kB. 37.3 kB 2018-05-15 10.18
37 A 31 Om utvidgning av naturreservatet Lundbäckskogen i Bodens kommun.pdf Pdf, 37.6 kB. 37.6 kB 2018-05-15 10.18
36 A 30 Om utvidgning av naturreservatet Iso Linkkavaara i Gällivare och Överkalix kommuner.pdf Pdf, 38.4 kB. 38.4 kB 2018-05-15 10.18
35 A 29 Om bildande av naturreservatet Hänghuvudet i Bodens kommun.pdf Pdf, 37.7 kB. 37.7 kB 2018-05-15 10.18
34 A 28 Om bildande av naturreservatet Hemberget-Rönsjärv i Överkalix kommun.pdf Pdf, 37.9 kB. 37.9 kB 2018-05-15 10.18
33 A 27 Om bildande av naturreservatet Gássabåtkkå i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 37.4 kB. 37.4 kB 2018-05-15 10.18
32 A 26 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendisktrikt.pdf Pdf, 46.3 kB. 46.3 kB 2018-05-15 10.18
31 A 25 Om bildandet av naturreservatet Grankölen i Bodens kommun.pdf Pdf, 27.4 kB. 27.4 kB 2018-05-15 10.18
30 A 24 Om bildande av naturreservatet Asumamaa i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 36.8 kB. 36.8 kB 2018-05-15 10.18
29 A 23 Om bildandet av naturreservatet Luvos i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2018-05-15 10.18
28 A 22 Om bildande av naturreservatet Mossavikberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 27.1 kB. 27.1 kB 2018-05-15 10.18
27 A 21 Om bildande av naturreservatet Stor-Klockarträsk i Piteå kommun.pdf Pdf, 38.1 kB. 38.1 kB 2018-05-15 10.18
26 A 20 Om bildande av naturreservatet Pietartievva i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 231.8 kB. 231.8 kB 2018-05-15 10.18
25 A 19 Om bildande av naturreservatet Bellunåive i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 230.1 kB. 230.1 kB 2018-05-15 10.18
24 A 18 Om bildandet av naturreservatet Pauranki i Kiruna kommun.pdf Pdf, 27.7 kB. 27.7 kB 2018-05-15 10.18
23 A 17 Om kompletterande föreskrifter samt utvidgning av Tjålmejaure fågelskyddsområde i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 34.6 kB. 34.6 kB 2018-05-15 10.18
22 A 16 Om bildandet av naturreservatet Klöverträskbacken i Luleå kommun.pdf Pdf, 22.3 kB. 22.3 kB 2018-05-15 10.18
21 A 15 Om bildandet av naturreservatet Kilberget i Bodens kommun och Luleå kommun.pdf Pdf, 22.2 kB. 22.2 kB 2018-05-15 10.18
20 A 14 Om bildandet av naturreservatet Flakaliden i Piteå kommun.pdf Pdf, 22.3 kB. 22.3 kB 2018-05-15 10.18
19 A 13 Om bildandet av naturreservatet Bröstsockerkläppen i Bodens kommun.pdf Pdf, 22.8 kB. 22.8 kB 2018-05-15 10.18
18 A 12 Om bildandet av naturreservatet Bränseln i Luleå kommun.pdf Pdf, 22.2 kB. 22.2 kB 2018-05-15 10.18
17 A 11 Om bildandet av naturreservatet Abborrtjärnhuvudena i Bodens kommun.pdf Pdf, 22 kB. 22 kB 2018-05-15 10.18
16 A 10 Om utvidgningen av naturreservatet Yttre Storberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 22.3 kB. 22.3 kB 2018-05-15 10.18
15 A 9 Om bildandet av naturreservatet Vittjåkk-Akkanålke i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 22.6 kB. 22.6 kB 2018-05-15 10.18
14 A 8 Om utvidgning och revidering av naturreservatet Tjadnesvare i Arjeplogs kommun och Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 21.8 kB. 21.8 kB 2018-05-15 10.18
13 A 7 Om bildandet av naturreservatet Södra Storberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 22.3 kB. 22.3 kB 2018-05-15 10.18
12 A 6 Om utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun.pdf Pdf, 16.9 kB. 16.9 kB 2018-05-15 10.18
11 A 5 Om bildandet av naturreservatet Tilak i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 22.6 kB. 22.6 kB 2018-05-15 10.18
10 A 4 Om bildandet av naturreservatet Såkåive i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 22 kB. 22 kB 2018-05-15 10.18
9 A 3 Om bildandet av naturreservatet Mosterberget i Luleå kommun.pdf Pdf, 22.3 kB. 22.3 kB 2018-05-15 10.18
8 A 2 Beslut om avlysning av vattenområde.pdf Pdf, 22.7 kB. 22.7 kB 2018-05-15 10.18
7 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Gällivare kommun.pdf Pdf, 16.7 kB. 16.7 kB 2018-05-15 10.18
6 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf Pdf, 16.6 kB. 16.6 kB 2018-05-15 10.18
5 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Luleå kommun.pdf Pdf, 82.5 kB. 82.5 kB 2018-05-15 10.18
4 T 3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 16.6 kB. 16.6 kB 2018-05-15 10.18
3 A 1 Om bildande av naturreservatet Gammelstadsviken i Luleå kommun.pdf Pdf, 92.4 kB. 92.4 kB 2018-05-15 10.18
2 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Övertorneåkommun.pdf Pdf, 16.8 kB. 16.8 kB 2018-05-15 10.18
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2016.pdf Pdf, 771.5 kB. 771.5 kB 2018-05-15 10.18
39 A 33 Om bildande av naturreservatet Nymoran i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 37.4 kB. 37.4 kB 2018-05-15 10.18

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2015.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-05-15 11.07
2 A 1 Beslut om upphävande av utvidgat strandskydd i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 19 kB. 19 kB 2018-05-15 11.07
3 A 2 Beslut om upphävande av utvidgat strandskydd i Gällivare kommun.pdf Pdf, 19.1 kB. 19.1 kB 2018-05-15 11.07
4 A 3 Beslut om utvidgat strandskydd för Kalix kommun.pdf Pdf, 21.3 kB. 21.3 kB 2018-05-15 11.07
5 A 4 Beslut om utvidgat strandskydd för Bodens kommun.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2018-05-15 11.07
6 A 5 Beslut om utvidgat strandskydd för Haparanda kommun.pdf Pdf, 21.2 kB. 21.2 kB 2018-05-15 11.07
7 A 6 Beslut om utvidgat strandskydd för Kiruna kommun.pdf Pdf, 18.8 kB. 18.8 kB 2018-05-15 11.07
8 A 7 Beslut om utvidgat strandskydd för Luleå kommun.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2020-04-15 14.35
9 A 8 Beslut om utvidgat strandskydd för Pajala kommun.pdf Pdf, 21.1 kB. 21.1 kB 2018-05-15 11.07
10 A 9 Beslut om utvidgat strandskydd för Piteå kommun.pdf Pdf, 19.1 kB. 19.1 kB 2018-05-15 11.07
11 A 10 Beslut om utvidgat strandskydd för Överkalix kommun.pdf Pdf, 21.1 kB. 21.1 kB 2018-05-15 11.07
12 A 11 Beslut om utvidgat strandskydd för Övertorneå kommun.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2018-05-15 11.07
13 A 12 Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 23 kB. 23 kB 2018-05-15 11.07
14 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf Pdf, 18.2 kB. 18.2 kB 2018-05-15 11.07
15 A 13 Om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Rensjöns grundvatten i Kiruna kommun.pdf Pdf, 48.8 kB. 48.8 kB 2022-10-06 14.34
16 T 3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kiruna kommun.pdf Pdf, 18 kB. 18 kB 2018-05-15 11.07
17 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Kiruna kommun.pdf Pdf, 18 kB. 18 kB 2018-05-15 11.07
18 A 14 Om bildande av naturreservatet Kåbdajaure i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 26.6 kB. 26.6 kB 2018-05-15 11.07
19 A 15 Om bildande av naturreservatet Stor-Abborrtjärnen i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 26.7 kB. 26.7 kB 2018-05-15 11.07
20 A 16 Förbud att beträda utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 23.9 kB. 23.9 kB 2018-05-15 11.07
21 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Pajala kommun.pdf Pdf, 19.7 kB. 19.7 kB 2018-05-15 11.07
22 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf Pdf, 18.1 kB. 18.1 kB 2018-05-15 11.07
23 T 7 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 18.1 kB. 18.1 kB 2018-05-15 11.07
24 T 8 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Kalix kommun.pdf Pdf, 17.7 kB. 17.7 kB 2018-05-15 11.07
25 T 9 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Luleå kommun.pdf Pdf, 81 kB. 81 kB 2018-05-15 11.07
26 T 10 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Gällivare kommun.pdf Pdf, 18.2 kB. 18.2 kB 2018-05-15 11.07
27 T 11 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Gällivare kommun.pdf Pdf, 18 kB. 18 kB 2018-05-15 11.07
28 T 12 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Piteå kommun.pdf Pdf, 18.3 kB. 18.3 kB 2018-05-15 11.07
29 A 17 Beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 miljöbalken för Kuttainens grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 67.3 kB. 67.3 kB 2018-05-15 11.07
30 A 18 Beslut om fastställande av vattenskydd område och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 miljöbalken för Vassijaures grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 65.9 kB. 65.9 kB 2018-05-15 11.07
31 A 19 Beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Jukkasjärvis grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf Pdf, 48.5 kB. 48.5 kB 2018-05-15 11.07
32 A 20 Om bildande av naturreservatet Smulterskäret i Luleå kommun.pdf Pdf, 90.1 kB. 90.1 kB 2018-05-15 11.07
Författningar 2015.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-03-15 09.47

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2014.pdf Pdf, 555.7 kB. 555.7 kB 2018-05-15 11.08
2 A 1 Beslut om interimistiskt förbud inom planerat gemensamt vattenskyddsområde för Kalix och Kälsjärvs grundvattentäkter.pdf Pdf, 272.3 kB. 272.3 kB 2018-05-15 11.08
3 A 2 Beslut om revidering av skyddsföreskrifter för Gäddviks grundvattentäkt i Luleå kommun.pdf Pdf, 12.2 MB. 12.2 MB 2018-05-15 11.08
4 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf Pdf, 18.1 kB. 18.1 kB 2018-05-15 11.08
5 T 3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Piteå kommun.pdf Pdf, 18 kB. 18 kB 2018-05-15 11.08
6 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Pajala kommun.pdf Pdf, 18.2 kB. 18.2 kB 2018-05-15 11.08
7 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Kiruna kommun.pdf Pdf, 18 kB. 18 kB 2018-05-15 11.08
8 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Kiruna kommun.pdf Pdf, 18 kB. 18 kB 2018-05-15 11.08
9 T 7 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Gällivare kommun.pdf Pdf, 18 kB. 18 kB 2018-05-15 11.08
10 T 8 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 18 kB. 18 kB 2018-05-15 11.08
11 T 9 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Luleå kommun.pdf Pdf, 18.2 kB. 18.2 kB 2018-05-15 11.08
12 T 10 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf Pdf, 18 kB. 18 kB 2018-05-15 11.08
13 A 3 Om bildande av naturreservatet Görjeån i Bodens och Jokkmokks kommuner.pdf Pdf, 27 kB. 27 kB 2018-05-15 11.08
14 T 11 Föreskrifter om öppettider för bro över Luleälven på väg 616 i Norrbottens län.pdf Pdf, 21.3 kB. 21.3 kB 2018-05-15 11.08
15 T 12 Föreskrifter om öppettider för bro över Pitsundet på väg 506 i Norrbottens län.pdf Pdf, 19.1 kB. 19.1 kB 2018-05-15 11.08
16 T 13 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Pajala kommun.pdf Pdf, 18.2 kB. 18.2 kB 2018-05-15 11.08
17 T 14 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Kiruna och Pajala kommuner.pdf Pdf, 18.4 kB. 18.4 kB 2018-05-15 11.08
18 T 15 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Pajala och Kiruna kommuner.pdf Pdf, 20.1 kB. 20.1 kB 2018-05-15 11.08
19 T 16 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Pajala kommun.pdf Pdf, 81.1 kB. 81.1 kB 2018-05-15 11.08
20 A 4 Om bildande av naturreservatet Harsu i Pajala kommun.pdf Pdf, 23.9 kB. 23.9 kB 2018-05-15 11.08
21 A 5 Om bildande av naturreservatet Lillträskberget i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 23.6 kB. 23.6 kB 2018-05-15 11.08
22 A 6 Om bildande av naturreservatet Nybruksberget i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 24.4 kB. 24.4 kB 2018-05-15 11.08
23 A 7 Om bildande av naturreservatet Stor-Killer i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 26.9 kB. 26.9 kB 2018-05-15 11.08
24 A 8 Om bildande av naturreservatet Västra Stårbatjvare i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 24.3 kB. 24.3 kB 2018-05-15 11.08
25 A 9 Om bildande av naturreservatet Åheden i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 23.5 kB. 23.5 kB 2018-05-15 11.08
26 A 10 Om revidering av naturreservatet Kimkatjåkkå i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 24.1 kB. 24.1 kB 2018-05-15 11.08
Författningar 2014.pdf Pdf, 13.3 MB. 13.3 MB 2021-03-15 09.19

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
3 A1 Meddelande Stockholms län penningtvätt med mera.pdf Pdf, 25.4 kB. 25.4 kB 2019-04-25 09.55
4 A2 Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Ormberget-Hertsölandet.pdf Pdf, 28.7 kB. 28.7 kB 2019-04-25 09.55
5 T3 Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Haparanda kommun.pdf Pdf, 25.3 kB. 25.3 kB 2019-04-25 09.55
22 A3 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 27.1 kB. 27.1 kB 2019-04-25 09.55
37 A4 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Bodens kommun.pdf Pdf, 33.8 kB. 33.8 kB 2019-04-25 09.55
522 A5 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 27.1 kB. 27.1 kB 2019-04-25 09.55
737 A6 Upphävande av förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 25 kB. 25 kB 2019-04-25 09.55
871 A7 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 143.9 kB. 143.9 kB 2019-04-25 09.55
872 A8 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-04-25 09.55
887 A9 glest befolkade områden i länet.pdf Pdf, 26.1 kB. 26.1 kB 2019-04-25 09.55
909 A10 bildande av Naturreservatet Bergnäsudden i Kalix kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
910 A11 bildande av Naturreservatet Hällberget i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
911 A12 bildande av Naturreservatet Gårdliden Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
912 A13 bildande av Naturreservatet Inre Råberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
913 A14 bildande av Naturreservatet Iso Linkkavaara i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
914 A15 utvidgning av naturreservatet Kuusivaara i Pajala och Övertorneå kommuner.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
915 A16 bildande av naturreservatet Malungsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf Pdf, 28.7 kB. 28.7 kB 2019-04-25 09.55
916 A17 bildande av naturreservatet Norr-Björkberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
917 A18 bildande av naturreservatet Tallberget i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
918 A19 bildande av naturreservatet Visttjärnliden i Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
919 A20 bildande av naturreservatet Alpasberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
920 A21 bildande av naturreservatet Enstakaberget i Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
921 A22 bildande av naturreservatet Globerget i Jokkmokks och Älvsbyns kommuner.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
922 A23 bildande av naturreservatet Hänghuvudet i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
923 A24 bildande av naturreservatet Iskusvaara i Pajala kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
924 A25 bildande av naturreservatet Koivujupukka i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
925 A26 bildande av naturreservatet Långlandet i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
926 A27 bildande av naturreservatet Norpujoki i Pajala och Övertorneå kommuner.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
927 A28 bildande av naturreservatet Odjursberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
928 A29 bildande av naturreservatet Tällberget i Kalix kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
929 A30 bildande av naturreservatet Hippatj i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
930 A31 bildande av naturreservatet Kaipabäcken i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
931 A32 bildande av naturreservatet Myrberget i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
932 A33 bildande av naturreservatet Paulajåkkå i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
933 A34 bildande av naturreservatet Rättselberget i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
934 A35 bildande av naturreservatet Vinkkakoski i Kiruna kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
935 A36 bildande av naturreservatet Juovvavare i Bodens och Jokkmokks kommuner.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
936 A37 bildande av naturreservatet Karsberget i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
937 A38 bildande av naturreservatet Paula i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
938 A39 bildande av naturreservatet Ruttjebäcken i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
939 A40 bildande av naturreservatet Tjappesvare i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
940 A41 bildande av naturreservatet Vuotnaape i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
941 T900 fastställelse av arbetsplan på väg 545 i Piteå och Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 25.3 kB. 25.3 kB 2019-04-25 09.55
942 T901 tillkännagivande av trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Luleå kommun.pdf Pdf, 25.2 kB. 25.2 kB 2019-04-25 09.55
943 A42 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 27.1 kB. 27.1 kB 2019-04-25 09.55
944 A43 bildande av Naturreservatet Västra Gangsjajaure i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
945 A44 bildande av Naturreservatet Ahmarova i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
946 A45 bildande av Naturreservatet Ahmasaajo i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
947 A46 bildande av Naturreservatet Björkknösen i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
948 A47 utvidgning av Naturreservatet Bockön i Luleå kommun.pdf Pdf, 28.7 kB. 28.7 kB 2019-04-25 09.55
949 A48 bildande av Naturreservatet Djupträsket i Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2019-04-25 09.55
950 A49 bildande av Naturreservatet Krutbergen i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
951 A50 bildande av Naturreservatet Makkarajärvi i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
952 A51 bildande av Naturreservatet Puostijoki i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2019-04-25 09.55
953 A52 bildande av Naturreservatet Räktjärvsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.55
954 A53 utvidgning av Naturreservatet Iso-Kuusivaara i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2019-04-25 09.55
955 A54 utvidgning av Naturreservatet Pellokielas i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
956 A55 utvidgning av Naturreservatet Turpas i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
957 A56 bildande av Naturreservatet Vinterberget i Arvidsjaur och Piteå kommuner.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
958 A57 bildande av Naturreservatet Vittikkoseitterova i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
959 A58 vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.pdf Pdf, 164 kB. 164 kB 2019-04-25 09.55
Författningar 2010.pdf Pdf, 23.7 kB. 23.7 kB 2019-04-25 09.55

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2012 .pdf Pdf, 394 kB. 394 kB 2018-05-15 11.08
2 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 25 kB. 25 kB 2018-05-15 11.08
3 A 1 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 27.6 kB. 27.6 kB 2018-05-15 11.08
4 T 3 Ändring av beslut om avlysning av vattenområde vid Svartön, Luleå kommun.pdf Pdf, 109.9 kB. 109.9 kB 2018-05-15 11.08
5 A 2 Förbud enligt 3 kap 11 § ordningslagen att vistas inom haveriplats med omgivning.pdf Pdf, 272.6 kB. 272.6 kB 2018-05-15 11.08
6 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf Pdf, 25 kB. 25 kB 2018-05-15 11.08
7 A 3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Haparanda kommun.pdf Pdf, 285.7 kB. 285.7 kB 2018-05-15 11.08
8 A 4 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 284 kB. 284 kB 2018-05-15 11.08
9 A 5 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf Pdf, 207.9 kB. 207.9 kB 2018-05-15 11.09
10 A 6 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf Pdf, 636.9 kB. 636.9 kB 2018-05-15 11.09
11 A 7 Förbud enligt 3 kap 11 § ordningslagen att vistas inom haveriplats med omgivning.pdf Pdf, 118.5 kB. 118.5 kB 2018-05-15 11.09
12 A 8 Förbud enligt 3 kap 11 § ordningslagen att vistas inom haveriplats med omgivning.pdf Pdf, 188.8 kB. 188.8 kB 2018-05-15 11.09
13 A 9 Om vattenskydd skyddsföreskrifter enligt 7 kap 21 22 §§ miljöbalken Gäddviks vattentäkt i Luleå kommun.pdf Pdf, 808.5 kB. 808.5 kB 2018-05-15 11.09
14 A 10 Upphävande av strandskydd inom detaljplan för Öjebyn 33;68, Långskatan, Piteå kommun.pdf Pdf, 25.2 kB. 25.2 kB 2018-05-15 11.09
15 A 11 Bildande av Naturreservatet Vallegielas i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 24.4 kB. 24.4 kB 2018-05-15 11.09
16 A 12 Bildande av Naturreservatet Mellanlandet i Kalix kommun.pdf Pdf, 26.4 kB. 26.4 kB 2018-05-15 11.09
17 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 18.5 kB. 18.5 kB 2018-05-15 11.09
18 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Bodens kommun.pdf Pdf, 18.6 kB. 18.6 kB 2018-05-15 11.09
19 A 13 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Jukkasjärvi grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf Pdf, 889.4 kB. 889.4 kB 2018-05-15 11.09
20 A 14 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Rensjöns grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf Pdf, 675.9 kB. 675.9 kB 2018-05-15 11.09
21 A 15 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Kuttainens grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf Pdf, 910.1 kB. 910.1 kB 2018-05-15 11.09
22 A 16 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Vassijaure grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf Pdf, 923.2 kB. 923.2 kB 2018-05-15 11.09
23 A 17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Pajala kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2018-05-15 11.09
24 A 18 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun, förtäring av alkohol, utökat förbudsområde.pdf Pdf, 860.3 kB. 860.3 kB 2018-05-15 11.09
25 T 7 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kiruna kommun.pdf Pdf, 18.5 kB. 18.5 kB 2018-05-15 11.09
26 A 19 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av naturreservatet Vuollerimskogen.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2018-05-15 11.09
27 A 20 Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 22.9 kB. 22.9 kB 2018-05-15 11.09
28 A 21 Skyddsföreskrifter för Laukers vattentäkt i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 1001.9 kB. 1001.9 kB 2018-05-15 11.09
29 A 22 Skyddsföreskrifter för Auktsjaurs vattentäkt i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-05-15 11.09
30 A 23 Bildande av naturreservatet Hattbäcken i Bodens kommun.pdf Pdf, 24 kB. 24 kB 2018-05-15 11.09
31 A 24 Bildande av naturreservatet Hästkullen i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 26.6 kB. 26.6 kB 2018-05-15 11.09
32 A 25 Bildande av naturreservatet Nenävuoma i Pajala kommun.pdf Pdf, 26.6 kB. 26.6 kB 2018-05-15 11.09
33 A 26 Bildande av naturreservatet Pärlaudden i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 24.2 kB. 24.2 kB 2018-05-15 11.09
34 A 27 Bildande av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun.pdf Pdf, 26.6 kB. 26.6 kB 2018-05-15 11.09
35 A 28 Bildande av naturreservatet Rönsmyran i Överkalix kommun.pdf Pdf, 26.6 kB. 26.6 kB 2018-05-15 11.09
36 A 29 Bildande av naturreservatet Stråkanäsberget i Kalix kommun.pdf Pdf, 23.9 kB. 23.9 kB 2018-05-15 11.09
37 A 30 Om förbud mot körning med snöskoter på öarna i Norrbottens skärgård.pdf Pdf, 22.8 kB. 22.8 kB 2018-05-15 11.09
38 T 8 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Bodens kommun.pdf Pdf, 18.8 kB. 18.8 kB 2018-05-15 11.09
39 A 31 Bildande av naturreservatet Allejaure i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 23 kB. 23 kB 2018-05-15 11.08

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2 T2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Kalixkommun.doc Word, 96 kB. 96 kB 2018-05-15 11.10
2 T2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Kalix kommun.pdf Pdf, 25 kB. 25 kB 2019-04-25 09.53
3 A1 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 26.9 kB. 26.9 kB 2019-04-25 09.53
4 T3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan inom Pajala kommun.pdf Pdf, 25.3 kB. 25.3 kB 2019-04-25 09.53
5 A2 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap miljöbalken.pdf Pdf, 26.1 kB. 26.1 kB 2019-04-25 09.53
6 T4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan inom Luleå kommun.pdf Pdf, 25.1 kB. 25.1 kB 2019-04-25 09.53
7 A3 Bildande av naturreservatet Arvidsträskberget i Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.53
8 A4 Bildande av naturreservatet Ballekvare i Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.53
9 A5 Bildande av naturreservatet Kitinvaara i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.53
10 A6 Bildande av naturreservatet Kuoratjjaure i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.53
11 A7 Bildande av naturreservatet Kuusilaenpalo i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.53
12 A8 Bildande av naturreservatet Laxforsberget i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.53
13 A9 Bildande av naturreservatet Ligga i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.53
14 A10 Bildande av naturreservatet Lill-Huvberget i Piteå kommun.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.53
15 A11 Bildande av naturreservatet Långmyrskogen i Bodens kommun.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.53
16 A12 Bildande av naturreservatet Mattisberget i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.53
17 A13 Bildande av naturreservatet Paljaskero i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.53
18 A14 Bildande av naturreservatet Stinttjärn i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.53
19 A15 Bildande av naturreservatet Tuomikursun i Pajala kommun.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.53
20 A16 Bildande av naturreservatet Vittakero i Övertorneå kommun (2).pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.53
21 A17 Upphävande av naturminne Väster Lillskrattmyran på Hertsön, Luleå kommun.pdf Pdf, 25.6 kB. 25.6 kB 2019-04-25 09.53
22 A18 Piteå kommuns bildande av naturreservatet Sandängesstranden, Piteå kommun, samt föreskrifter för reservatet.pdf Pdf, 30.5 kB. 30.5 kB 2019-04-25 09.53
23 T5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Luleå och Bodens kommuner.pdf Pdf, 25 kB. 25 kB 2019-04-25 09.53
24 A19 Bildande av naturreservatet Ludenhatten i Piteå kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.53
25 A20 Bildande av naturreservatet Storhuvudet i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.53
25 FS 2011 28 A22.pdf Pdf, 26.9 kB. 26.9 kB 2019-04-25 09.53
26 T6 Tillfällig avlysning av vatten i Norra hamnen till varvet i Södra hamnen.pdf Pdf, 122.7 kB. 122.7 kB 2019-04-25 09.53
27 A21 Föreskrifter om allmänna ordningsföreskrifter i Bodens kommun.pdf Pdf, 546.4 kB. 546.4 kB 2019-04-25 09.53
29 T7 Tillfällig avlysning av vattenområde Norra hamn Luleå kommun.pdf Pdf, 589.2 kB. 589.2 kB 2019-04-25 09.53
30 A23 Bildande av Naturreservatet Vettasrova i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2019-04-25 09.53
31 A24 Bildande av Naturreservatet Björnbergsbranten i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2019-04-25 09.53
32 A25 Bildande av Naturreservatet Kattisberget i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2019-04-25 09.53
33 A26 Bildande av Naturreservatet Lombbergen i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2019-04-25 09.53
34 A27 Bildande av Naturreservatet Puolamarova i Pajala kommun.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2019-04-25 09.53
35 A28 Bildande av Naturreservatet Rappobäcken i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2019-04-25 09.53
36 A29 Bildande av Naturreservatet Ruoutevare i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2019-04-25 09.53
37 A30 Bildande av Naturreservatet Sodokberget i Piteå kommun.pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2019-04-25 09.53
38 A31 Bildande av Naturreservatet Tjuorvumkåbbå i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2019-04-25 09.53
39 A32 Naturreservat Stubbá-Stubba Gällivare utvidgning reservat samt reviderade föreskrifter.pdf Pdf, 35.7 kB. 35.7 kB 2019-04-25 09.53
40 A33 Naturreservat Sjávnja-Sjaunja Gällivare utvidgning reservat samt reviderade föreskr.pdf Pdf, 37.3 kB. 37.3 kB 2019-04-25 09.53
41 A34 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 27.1 kB. 27.1 kB 2019-04-25 09.53
42 T8 Fartbegränsningar och ankringsförbud inom Luleå kommuns hamnområde och övriga angränsande vattenområden.pdf Pdf, 27.4 kB. 27.4 kB 2019-04-25 09.53
43 T9 Fartbegränsning i Marahamn och i farledsrännan till hamnen, Kalix kommun.pdf Pdf, 25.8 kB. 25.8 kB 2019-04-25 09.53
Författningar 2011.pdf Pdf, 8.1 kB. 8.1 kB 2019-04-25 09.53

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
3 A1 Meddelande Stockholms län penningtvätt med mera.pdf Pdf, 25.4 kB. 25.4 kB 2019-04-25 09.55
4 A2 Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Ormberget-Hertsölandet.pdf Pdf, 28.7 kB. 28.7 kB 2019-04-25 09.55
5 T3 Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Haparanda kommun.pdf Pdf, 25.3 kB. 25.3 kB 2019-04-25 09.55
22 A3 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 27.1 kB. 27.1 kB 2019-04-25 09.55
37 A4 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Bodens kommun.pdf Pdf, 33.8 kB. 33.8 kB 2019-04-25 09.55
522 A5 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 27.1 kB. 27.1 kB 2019-04-25 09.55
737 A6 Upphävande av förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 25 kB. 25 kB 2019-04-25 09.55
871 A7 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 143.9 kB. 143.9 kB 2019-04-25 09.55
872 A8 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-04-25 09.55
887 A9 glest befolkade områden i länet.pdf Pdf, 26.1 kB. 26.1 kB 2019-04-25 09.55
909 A10 bildande av Naturreservatet Bergnäsudden i Kalix kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
910 A11 bildande av Naturreservatet Hällberget i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
911 A12 bildande av Naturreservatet Gårdliden Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
912 A13 bildande av Naturreservatet Inre Råberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
913 A14 bildande av Naturreservatet Iso Linkkavaara i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
914 A15 utvidgning av naturreservatet Kuusivaara i Pajala och Övertorneå kommuner.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
915 A16 bildande av naturreservatet Malungsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf Pdf, 28.7 kB. 28.7 kB 2019-04-25 09.55
916 A17 bildande av naturreservatet Norr-Björkberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
917 A18 bildande av naturreservatet Tallberget i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
918 A19 bildande av naturreservatet Visttjärnliden i Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
919 A20 bildande av naturreservatet Alpasberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
920 A21 bildande av naturreservatet Enstakaberget i Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
921 A22 bildande av naturreservatet Globerget i Jokkmokks och Älvsbyns kommuner.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
922 A23 bildande av naturreservatet Hänghuvudet i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
923 A24 bildande av naturreservatet Iskusvaara i Pajala kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
924 A25 bildande av naturreservatet Koivujupukka i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
925 A26 bildande av naturreservatet Långlandet i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
926 A27 bildande av naturreservatet Norpujoki i Pajala och Övertorneå kommuner.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
927 A28 bildande av naturreservatet Odjursberget i Bodens kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
928 A29 bildande av naturreservatet Tällberget i Kalix kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
929 A30 bildande av naturreservatet Hippatj i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
930 A31 bildande av naturreservatet Kaipabäcken i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
931 A32 bildande av naturreservatet Myrberget i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
932 A33 bildande av naturreservatet Paulajåkkå i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
933 A34 bildande av naturreservatet Rättselberget i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
934 A35 bildande av naturreservatet Vinkkakoski i Kiruna kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
935 A36 bildande av naturreservatet Juovvavare i Bodens och Jokkmokks kommuner.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
936 A37 bildande av naturreservatet Karsberget i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
937 A38 bildande av naturreservatet Paula i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
938 A39 bildande av naturreservatet Ruttjebäcken i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.6 kB. 28.6 kB 2019-04-25 09.55
939 A40 bildande av naturreservatet Tjappesvare i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
940 A41 bildande av naturreservatet Vuotnaape i Jokkmokks kommun.pdf Pdf, 28.5 kB. 28.5 kB 2019-04-25 09.55
941 T900 fastställelse av arbetsplan på väg 545 i Piteå och Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 25.3 kB. 25.3 kB 2019-04-25 09.55
942 T901 tillkännagivande av trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Luleå kommun.pdf Pdf, 25.2 kB. 25.2 kB 2019-04-25 09.55
943 A42 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf Pdf, 27.1 kB. 27.1 kB 2019-04-25 09.55
944 A43 bildande av Naturreservatet Västra Gangsjajaure i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
945 A44 bildande av Naturreservatet Ahmarova i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
946 A45 bildande av Naturreservatet Ahmasaajo i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
947 A46 bildande av Naturreservatet Björkknösen i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
948 A47 utvidgning av Naturreservatet Bockön i Luleå kommun.pdf Pdf, 28.7 kB. 28.7 kB 2019-04-25 09.55
949 A48 bildande av Naturreservatet Djupträsket i Älvsbyns kommun.pdf Pdf, 28.3 kB. 28.3 kB 2019-04-25 09.55
950 A49 bildande av Naturreservatet Krutbergen i Arvidsjaurs kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
951 A50 bildande av Naturreservatet Makkarajärvi i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
952 A51 bildande av Naturreservatet Puostijoki i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2019-04-25 09.55
953 A52 bildande av Naturreservatet Räktjärvsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf Pdf, 28 kB. 28 kB 2019-04-25 09.55
954 A53 utvidgning av Naturreservatet Iso-Kuusivaara i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2019-04-25 09.55
955 A54 utvidgning av Naturreservatet Pellokielas i Gällivare kommun.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2019-04-25 09.55
956 A55 utvidgning av Naturreservatet Turpas i Överkalix kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
957 A56 bildande av Naturreservatet Vinterberget i Arvidsjaur och Piteå kommuner.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
958 A57 bildande av Naturreservatet Vittikkoseitterova i Övertorneå kommun.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2019-04-25 09.55
959 A58 vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.pdf Pdf, 164 kB. 164 kB 2019-04-25 09.55
Författningar 2010.pdf Pdf, 23.7 kB. 23.7 kB 2019-04-25 09.55

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T1 Arjeplogs kommuns lokala trafikföreskrift om tillåten körning med terrängskoter.doc Word, 223.5 kB. 223.5 kB 2019-12-13 11.40
3 T3 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 97 i Jokkmokk.doc Word, 99 kB. 99 kB 2019-12-13 11.40
4 T4 hastighetsbegränsning på väg 94 i Vistheden.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.40
5 T5 väjningsplikt efter vägarna 836 och 837 i Furunäs.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.40
6 T6 hastighetsbegränsning på väg 94 mellan Sågfors och Korsträsk.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.40
7 T7 hastighetsbegränsning på väg 746 i Boden.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.40
8 T8 cirkulationsplats på E4 vid Björka,Haparanda.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.40
9 T9 hastighetsbegränsning på väg E10 vid avfart till Aitik mm.doc Word, 100.5 kB. 100.5 kB 2019-12-13 11.40
10 T10 hastighetsbegränsning på väg E45 i Rönnberget.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
11 T11 hastighetsbegränsning på väg 392 genom Teurajärvi.doc Word, 100.5 kB. 100.5 kB 2019-12-13 11.41
12 T12 väjningsplikt mot väg 97 i Kusträsk.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
13 T13 cirkulationsplats väg 604,605,356 i Boden.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
14 T14 hastighetsbegränsning på väg 383 i Syden.doc Word, 99.5 kB. 99.5 kB 2019-12-13 11.41
15 T15 hastighetsbegränsning på väg 95 i Arjeplogs kommun.doc Word, 103 kB. 103 kB 2019-12-13 11.41
16 T16 hastighetsbegränsning på väg 818 dammen i Messaure.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
17 T17 hastighetsbegränsning på väg 625 i Korsträsk, Arjeplogs kommun.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
18 T18 hastighetsbegränsning på väg 99 och väg 880 i Aareavaara.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.41
19 T19 hastighetsbegränsning på väg 784 i Littiäinen.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
20 T20 hastighetsbegränsning på väg 99, sträckan vid Niskanpää och forsen Kattilakoski.doc Word, 99.5 kB. 99.5 kB 2019-12-13 11.41
21 T21 hastighetsbegränsning på väg 99 och väg 981 i Övertorneå kommun.doc Word, 102.5 kB. 102.5 kB 2019-12-13 11.41
22 T22 upphävande av lokala trafikföreskrifter på väg 99 i Neistenkangas.doc Word, 96.5 kB. 96.5 kB 2019-12-13 11.41
23 T23 hastighetsbegränsning på väg 730 i Leipijärvi.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.41
24 T24 tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg E10 vid Stenbacken.doc Word, 99.5 kB. 99.5 kB 2019-12-13 11.41
25 T25 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1992 i Arjeplog.doc Word, 99 kB. 99 kB 2019-12-13 11.41
26 T26 hastighetsbegränsning på väg 599 i Brändön.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
27 T27 hastighetsbegränsning på väg 724 i Säivis.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.41
28 T28 hastighetsbegränsning på väg 383 i Börjelslandet.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
29 T29 hastighetsbegränsning på Altersundsvägen i Persön.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.41
30 T30 hastighetsbegränsning på enskild väg 13053 och väg 585 i Sunderbyn.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.41
31 T31 hastighetsbegränsning på väg 760 i Norra Prästholm.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.41
32 T32 parkeringsförbud på enskilda vägen till Katterjåkk.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
33 T33 hastighetsbegränsning på väg 878 i Kiruna.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
34 T34 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1744 i Övertorneå.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
35 T35 tillfällig hastighetsbegränsning på väg 373 förbi Vallsberget.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.41
36 T36 hastighetsbegränsning längs väg E10 i Gällivare kommun.doc Word, 100 kB. 100 kB 2019-12-13 11.41
37 T37 fastställelse av arbetsplan inom Arvidsjaurs kommun.doc Word, 96 kB. 96 kB 2019-12-13 11.41
38 T38 Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1922 i Arvidsjuar.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.41
39 T39 fastställelse av arbetsplan inom Luleå kommun.doc Word, 96.5 kB. 96.5 kB 2019-12-13 11.41
40 T40 Parkeringsförbud på den enskilda vägen till Katterjåkk, Kiruna kommun.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.41
41 T41 hastighetsbegränsning på väg 373 i Stockbäcken.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.41
42 T42 fastställelse av arbetsplan inom Kalix kommun.doc Word, 96.5 kB. 96.5 kB 2019-12-13 11.41
43 A1 Tillkännagivande om upphävande av strandskydd, Kiruna kommun.doc Word, 105.5 kB. 105.5 kB 2019-12-13 11.41
44 T43 parkeringsförbud väg 555 i Piteå.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.41
45 T44 tillfällig hastighetsbegränsning på E10 i Skrövån.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.41
46 T45 Tillfällig hastighetsbegränsning och tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 729 i Haparanda kommun.doc Word, 99 kB. 99 kB 2019-12-13 11.41
47 T46 hastighetsbegränsning på väg 616 mellan Avan och Unbyn, Luleå kommun.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.41
48 T47 fastställelse av arbetsplan inom Piteå kommun.doc Word, 96 kB. 96 kB 2019-12-13 11.41
49 A2 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.doc Word, 106 kB. 106 kB 2019-12-13 11.41
50 T48 tillfälligt förbud mot fordonstrafik 856 Juokseng.doc Word, 99 kB. 99 kB 2019-12-13 11.41
51 T49 fartbegränsning i Västra kajen (Sörfjärden) i Piteå.doc Word, 96.5 kB. 96.5 kB 2019-12-13 11.44
52 T50 förbud mot ankring vid pumpstationen i Stadsfjärden i Norra hamn i Luleå, Luleå kommun.doc Word, 97 kB. 97 kB 2019-12-13 11.44
53 A3 bildande av naturreservatet Tväråkölen i Luleå kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-13 11.44
54 T51 tillfällig hastighetsbegränsning på väg 841 i Övertorneå kommun.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.44
55 T52 tillfällig hastighetsbegränsning och tillfälligt förbud att stanna väg 506 och tillfälligt parkeringsförbud på väg 932.01 i Piteå kommun.doc Word, 101 kB. 101 kB 2019-12-13 11.44
56 A4 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Vassijaure grundvattentäkt.doc Word, 106 kB. 106 kB 2019-12-13 11.44
57 A5 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Rensjöns grundvattentäkt.doc Word, 105.5 kB. 105.5 kB 2019-12-13 11.44
58 A6 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Kuttainen grundvattentäkt.doc Word, 105.5 kB. 105.5 kB 2019-12-13 11.44
59 A7 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Jukkasjärvi grundvattentäkt.doc Word, 105.5 kB. 105.5 kB 2019-12-13 11.44
60 A8 om upphävande samt införande av strandskydd inom Gällivare kommun.doc Word, 105 kB. 105 kB 2019-12-13 11.44
61 T53 hastighetsbegränsning på väg 569 i Lakafors, Piteå kommun.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.44
62 T54 tillfälligt förbud att stanna eller parkera på väg 506 i Piteå.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.44
63 T55 Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 och 982.01 i Pajala.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.44
64 T56 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1922 och väg 95.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.44
65 T57 tillfällig hastighetsbegränsning på väg 374 i Arnemark.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.44
66 T58 tillfällig hastighetsbegränsning på väg 374 och tillfälligt förbud att parkera på väg 662.doc Word, 99 kB. 99 kB 2019-12-13 11.44
67 T59 tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg 744 i Kamlunge.doc Word, 101.5 kB. 101.5 kB 2019-12-13 11.44
68 T60 tillfälligt förbud mot fordonstrafik.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.45
69 T61 tillfälligt förbud väg 875 01 Jukkasjärvi.doc Word, 99.5 kB. 99.5 kB 2019-12-13 11.45
70 T62 tillfälligt parkeringsförbud på väg 573 i Rosfors samt enskild väg till Bjursträsk.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.45
71 T63 tillfällig hastighetsbegränsning på väg 398 i Kalix kommun.doc Word, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-12-13 11.45
72 T64 Omkörningsförbud på del av väg E10 i Svappavaara.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.45
73 T65 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 97 i Jokkmokk.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.45
74 A9 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Ätnarova i Gällivare kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-13 11.45
75 A10 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Björknäs i Arjeplogs kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-13 11.45
76 A11 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Döttrenåive i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-13 11.45
77 A12 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Fettjärn i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-13 11.45
78 A13 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Haraliden i Piteå kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-13 11.45
79 A14 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Hedvallen i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-13 11.45
80 A15 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Jerttalompolo i Gällivare kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-13 11.45
81 A16 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Kursunkangas i Pajala kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-13 11.45
82 A17 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Lillflötuberget i Piteå kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-13 11.45
83 A18 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Linalinkka i Gällivare kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-13 11.45
84 A19 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Linkkarova i Gällivare kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-13 11.45
85 A20 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-13 11.45
86 A21 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Masugnsbyn i Pajala och Kiruna kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-13 11.45
87 A22 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Muggträsk i Överkalix kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-13 11.45
88 A23 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Ruohojoki i Pajala kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-13 11.45
89 A24 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Svartberget i Överkalix kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-13 11.45
90 A25 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Svartliden i Piteå kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-13 11.45
91 T66 väjningsplikt mot väg 383 vid Brändkläppen i Boden.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.45
92 T67 hastighetsbegränsning på väg 501 i Jävre.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.45
93 T68 hastighetsbegränsning på väg 615 i Kasker.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.45
94 T69 hastighetsbegränsning på väg 543 i Lillpite.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.45
95 T70 cirkulationsplats på väg E4 i Haparanda.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.45
96 T71 cirkulationsplats på väg 95 i Arvidsjaur.doc Word, 97.5 kB. 97.5 kB 2019-12-13 11.45
97 T72 fastställelse av Vägverkets arbetsplan i Kiruna kommun.doc Word, 96.5 kB. 96.5 kB 2019-12-13 11.45
98 T73 Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Gällivare kommun.doc Word, 96.5 kB. 96.5 kB 2019-12-13 11.45
99 T74 hastighetsbegränsning på väg 543 i Lillpite.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.45
100 A26 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.doc Word, 106.5 kB. 106.5 kB 2019-12-13 11.45
101 T75 hastighetsbegränsning på väg 356 genom Boden.doc Word, 99.5 kB. 99.5 kB 2019-12-13 11.45
102 T76 hastighetsbegränsning på väg 95 vid Ytterstjärn.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.45
103 T77 hastighetsbegränsning på väg 94 genom Korsträsk.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.45
104 T78 hastighetsbegränsning på väg 374 förbi Bredsel.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.45
105 T79 hastighetsbegränsning på väg 569 i Nybyn och Lakafors.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.45
106 A27 bildande av Naturreservatet Ahmakero i Pajala kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-13 11.45
107 A28 bildande av Naturreservatet Björkselberget i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-13 11.45
108 A29 bildande av Naturreservatet Fräkentjärnarna i Arjeplogs kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-13 11.45
109 A30 bildande av naturreservatet Eliasro i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-13 11.45
110 A31 bildande av naturreservatet Guorpaliden i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-13 11.45
111 A32 bildande av naturreservatet Guortesliden i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-13 11.45
112 A33 bildande av Naturreservatet Harrejaureliden i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-13 11.45
113 A34 bildande av Naturreservatet Hirvivaara i Övertorneå kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-13 11.45
114 A35 bildande av naturreservatet Juurakkomaa i Överkalix och Övertorneå kommuner.doc Word, 107.5 kB. 107.5 kB 2019-12-13 11.45
115 A36 bildande av naturreservatet Kantaberget i Älvsbyns kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-13 11.45
116 A37 bildande av Naturreservatet Kniptjärnsliden i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-13 11.45
117 T80 hastighetsbegränsning på väg 374 förbi Bredsel.doc Word, 98 kB. 98 kB 2019-12-13 11.45
118 A38 bildande av Naturreservatet Kuokkavaara i Övertorneå kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-13 11.45
119 A39 bildande av Naturreservatet Lompolonperänvaara i Pajala kommun.doc Word, 107.5 kB. 107.5 kB 2019-12-13 11.45
120 A40 bildande av Naturreservatet Lundbäckskogen i Bodens kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-13 11.45
121 A41 bildande av Naturreservatet Märkbergen i Överkalix kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-16 16.15
122 A42 bildande av Naturreservatet Naarakero i Övertorneå kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-16 16.15
123 A43 bildande av Naturreservatet Stor-Klöverhuvudet i Bodens kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-16 16.15
124 A44 bildande av Naturreservatet Stora Ulmberget i Överkalix kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-16 16.15
125 A45 bildande av Naturreservatet Södra Jukkasvaara i Pajala kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.15
126 A46 bildande av Naturreservatet Södra Liksgielas i Arjeplogs kommun.doc Word, 107.5 kB. 107.5 kB 2019-12-16 16.15
127 A47 bildande av Naturreservatet Tabmokåive-Luossejaure i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 107.5 kB. 107.5 kB 2019-12-16 16.15
128 A48 bildande av Naturreservatet Trollberget i Piteå kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.15
129 A49 bildande av Naturreservatet Tjapsåive i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-16 16.15
130 A50 bildande av Naturreservatet Tuohilehot i Pajala kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-16 16.15
131 A51 bildande av Naturreservatet Verkmyran i Bodens kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-16 16.15
132 A52 bildande av Naturreservatet Ätnakåbbå i Jokkmokks kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.15
133 A53 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Jokkmokks kommun.doc Word, 636.5 kB. 636.5 kB 2019-12-16 16.15
134 T81 fastställelse av arbetsplan inom Luleå kommun.doc Word, 96 kB. 96 kB 2019-12-16 16.15
135 T82 Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrift om tillåten körning med terrängskoter på kommunens gator och vägar.pdf Pdf, 764 kB. 764 kB 2019-12-16 16.16
136 T83 Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrift om undantag från förbud mot trafik med motordrivet fordon i terräng inom förbudsområde.doc Word, 546 kB. 546 kB 2019-12-16 16.16
137 A54 bildande av Naturreservatet Anokangas i Pajala kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
138 A55 bildande av Naturreservatet Bergmyrberget i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
139 A56 bildande av Naturreservatet Blisterberget i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
140 A57 utvidgning av naturreservatet Blåkölen i Bodens kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
141 A58 bildande av Naturreservatet Brändknösarna i Överkalix kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
142 A59 bildande av Naturreservatet Brännberget i Bodens kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
143 A60 bildande av Naturreservatet Gaddaberget i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
144 A61 bildande av Naturreservatet Granbergen i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
145 A62 bildande av Naturreservatet Granbergsbranten i Bodens kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
146 A63 bildande av Naturreservatet Gärdforsberget i Överkalix kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-16 16.16
147 A64 bildande av Naturreservatet Gardevare i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
148 A65 utvidgning av naturreservatet Granberget i Överkalix kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
149 A66 bildande av Naturreservatet Grundträskån i Kalix och Överkalix kommuner.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
150 A67 bildande av Naturreservatet Haaravaara i Pajala kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-16 16.16
151 A68 utvidgning av naturreservatet Jylkkyvaara i Pajala kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
152 A69 bildande av Naturreservatet Kiuhtisvaara i Pajala kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
153 A70 bildande av Naturreservatet Korgen-Stormyran i Bodens kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
154 A71 bildande av Naturreservatet Kurkkiorova i Pajala kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
155 A72 bildande av Naturreservatet Kåtamyrbäcken i Jokkmokks kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
156 A73 bildande av Naturreservatet Marjamaa i Pajala kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
157 A74 bildande av Naturreservatet Naakaoja i Pajala kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
158 A75 bildande av Naturreservatet Norra Vaijavuoma i Pajala kommun.doc Word, 111 kB. 111 kB 2019-12-16 16.16
159 A76 utvidgning av naturreservatet Norrdal i Piteå kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
160 A77 bildande av Naturreservatet Nilasjåkk i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
161 A78 bildande av Naturreservatet Nuortajeggei Gällivare och Jokkmokk kommuner.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
162 A79 bildande av Naturreservatet Puoutavaare i Överkalix kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
163 A80 bildande av Naturreservatet Rissavaara i Pajala kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
164 A81 bildande av Naturreservatet Rokliden i Piteå kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
165 A82 bildande av Naturreservatet Rävabacken i Älvsbyns kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
166 A83 bildande av Naturreservatet Seitterovantaustanjänkkä i Övertorneå kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-16 16.16
167 A84 bildande av Naturreservatet Storberget-Renberget i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
168 A85 bildande av Naturreservatet Svanahuvudet i Bodens kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
169 A86 bildande av Naturreservatet Såkevarebergen i Arvidsjaurs kommun.doc Word, 108 kB. 108 kB 2019-12-16 16.16
170 A87 bildande av Naturreservatet Södra Blåkölen i Bodens kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
171 A88 bildande av Naturreservatet Såckosberget i Bodens kommun.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
172 A89 utvidgning av naturreservatet Storberget i Älvsbyns kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-16 16.16
173 A90 bildande av Naturreservatet Vitberget i Jokkmokks och Älvsbyns kommuner.doc Word, 108.5 kB. 108.5 kB 2019-12-16 16.16
174 A91 utvidgning av naturreservatet Vuotnaaberget i Jokkmokks kommun.doc Word, 109 kB. 109 kB 2019-12-16 16.16
175 A92 bildande av Naturreservatet Yttre Storberget i Bodens kommun.doc Word, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-12-16 16.16
176 A93 Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikts beslut om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.doc Word, 125 kB. 125 kB 2019-12-16 16.16
177 T84 Fastställelse av arbetsplan inom Bodens och Överkalix kommuner.doc Word, 96.5 kB. 96.5 kB 2019-12-16 16.16
178 T85 Fastställelse av arbetsplan inom Arvidsjaurs kommun.doc Word, 96.5 kB. 96.5 kB 2019-12-16 16.16
179 T86 upphävande av stopplikt från väg 968 mot väg 97.doc Word, 96.5 kB. 96.5 kB 2019-12-16 16.16
180 A94 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kalix kommun kartbilaga.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-12-16 16.16

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2018.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-06-05 08.13
2 A 1 Beslut om föreskrifter som reglerar skotertrafiken Saivomuotka.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-06-04 10.45
3 A 2 Föreskrifter som reglerar skotertrafiken i Kirunafjällen.pdf Pdf, 34.9 kB. 34.9 kB 2018-06-04 10.45
4 A 3 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun (dnr 523-2349-18).pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-06-04 10.45
5 A 4 Beslut om bildande av naturreservatet Åkerby i Boden kommun (dnr 511-15974-17).pdf Pdf, 38.4 kB. 38.4 kB 2018-06-04 10.45
6 A 5 Beslut om bildande av naturreservatet Miesvaara i Gällivare och Kiruna kommuner (511-10987-16).pdf Pdf, 39 kB. 39 kB 2018-06-04 10.45
7 A 6 Beslut om bildande av naturreservatet Nenävuoma i Pajala kommun (dnr 511-14100-17).pdf Pdf, 38.8 kB. 38.8 kB 2018-06-04 10.45
8 A 7 Beslut om bildande av naturreservatet Snöberget i Luleå kommun (dnr 511-13100-17).pdf Pdf, 38.8 kB. 38.8 kB 2018-06-04 10.45
9 A 8 Beslut om bildande av naturreservatet Sörilandhuvudet i Luleå kommun (dnr 511-197-18).pdf Pdf, 38.5 kB. 38.5 kB 2018-06-04 10.45
10 A 9 Beslut om bildande av naturreservatet Tjuorre-Biessetjåhkkå i Arjeplog kommun (dnr 511-13986-17).pdf Pdf, 39 kB. 39 kB 2018-06-04 10.45
11 A 10 Beslut om reglering av skotertrafik mellan Björkliden och gränsen mot Norge i Kiruna kommun.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-04 10.45
12 A 11 Beslut om reglering av skotertrafik söder om Torneträsk i Kiruna kommun.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-06-04 10.45
13 A 12 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-04 10.45
13 A 12 Bilaga.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB