Barentssamarbetet

Norrbottens län ingår i Barentssamarbetet som bedrivs på nationell, regional och lokal nivå i Sverige, Norge och Finland. Syftet med Barentssamarbetet är att främja fred och säkerhet, samt att bidra till hållbar utveckling i Barentsregionen och i Europa.

Barentssamarbetet är organiserat i ett antal råd, kommittéer och arbetsgrupper. Länsstyrelsen är representerat i Barents regionråd och Barents regionkommitté samt de arbetsgrupper som arbetar med frågor som ryms inom Länsstyrelsens verksamhetsområde.

The Barents Euro-Arctic Counsil Länk till annan webbplats.

Finansiering till Barentsprojekt kan sökas inom programmet Kolarctic CBC som har sin svenska kontaktpunkt på Länsstyrelsen.

Kolarctic CBC Länk till annan webbplats.

Ansökan om projektmedel

Rekvisition och redovisning av projektmedel

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss