New North — Transport, Logistics and Security of Supply

lastbilar på regnig landsväg

Projektets övergripande mål är att stärka det gränsöverskridande samarbetet mellan regioner och att skapa en plattform för kontinuerligt och systematiskt samarbete för att bidra till väl fungerande, säkra, funktionella och hållbara gränsöverskridande transportkedjor och tillgänglighet.

Samverkan om transportfrågor inom norra Finland, Sverige och Norge

Den nuvarande geopolitiska situationen och den snabbt växande och föränderliga industriella strukturen i de nordliga regionerna ställer krav på utvecklade logistik- och transportkorridorer. Detta samtidigt som den gröna omställningen pågår och våra länder och EU förbundit sig till högt ställda och nödvändiga koldioxidneutralitetsmål som ställer krav på hållbara och energieffektiva multimodala transportlösningar. Projektet kommer huvudsakligen att bedrivas genom fyra arbetspaket med olika inriktningar enligt följande:

  • Seamless freight transport chains of the future
  • Security of supply
  • Electric aviation
  • Green transport corridors.

Projektet pågår till och med augusti 2026.

En del av Barentssamarbetet

Barentssamarbetet inom den så kallade Barentsregionen (Norra Norge, Sverige, Finland och norvästra Ryssland) har pågått sedan mitten av 90-talet. Det övergripande målet för Barentssamarbetet handlar om en hållbar utveckling. Samarbetet sker inom flera olika arbetsgrupper såsom exempelvis miljö, turism, kultur och transport/logistik. Sedan Rysslands invasion i Ukraina sker samarbetet utan Rysslands deltagande.

Barentssamarbetet

Finansiering genom Interreg Aurora

Länsstyrelsen i Norrbottens län är förvaltande myndighet för EU-programmet Interreg Aurora, ett nytt program i den europeiska Interreg-gemenskapen för gränsöverskridande samarbete 2021—2027.

Programmet erbjuder stora möjligheter och möjliggör nya och spännande gränsöverskridande samarbete i den nordligaste delen av Europa och Sápmi. Aurora har specifika gränsöverskridande medel tillsatta för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken.

Inom gruppen för Transport och Logistik är huvudsyftet att stärka det gränsöverskridande samarbetet för att skapa ett effektivt transportsystem i Barentsregionen som integrerar alla transportslag. Som en del i detta samarbete så bedrivs under några år projektet New North – Transport, logistic and security of supply som finansieras via EU fonden Interreg Aurora.

Interreg Aurora Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss