Europa Direkt Norrbotten

Hur fattar man beslut i EU? Vilka rättigheter har man som EU-medborgare? Hur påverkar EU vår vardag? Hur kommer Brexit att påverka EU, Storbritannien, Sverige och Norrbotten? Genom Europa Direkt Norrbotten får alla intresserade länsbor information, råd, hjälp och svar på de frågor man har om EU i allmänhet eller mer specifika områden. 

Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och finansieras av Länsstyrelsen och EU-kommissionen. Det övergripande målet för Europa Direkt Norrbotten är att ge ökad information till Norrbottens medborgare om Europeiska unionens olika verksamheter och hur de påverkar vardags- och arbetslivet.

Länsstyrelsen i Norrbotten är en av 14 svenska värdorganisationer och har fått förnyat förtroende att ansvara för kontoret Europa Direkt Norrbotten för perioden 2018-2020. Europa Direkt ingår i ett nätverk av lokala och regionala informationskontor som finns i hela EU. I Sverige finns Europa Direktkontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Sammanlagt i Europas 28 medlemsländer är vi ungefär 500. Europa Direkt Norrbotten är det nordligaste av samtliga kontor och även det som representerar det överlägset största geografiska området. Norrbottens län är lika stort som EU-länderna Belgien, Holland, Luxemburg, Cypern, Slovenien och Malta tillsammans!

Europa Direkt Norrbotten erbjuder skolor, företag och organisationer möjlighet att kostnadsfritt anlita oss för föreläsningar och workshops med EU som tema. Sedan starten 2005 har vi hållit 700 föreläsningar och träffat ungefär 60 000 elever och lärare på länets gymnasieskolor för att informera, diskutera och debattera om EU:s historia, nutid och framtid.

Den statliga utredningen "EU på hemmaplan" som presenterades 2016 pekade på stora brister i kunskaperna om hur EU fungerar och hur EU påverkar på europeisk, nationell och regional nivå. Journalister, politiker och lärare var tre mycket viktiga målgrupper som pekades ut. Här kommer Europa Direkt Norrbotten att fortsätta göra en viktig insats som demokratiarbetare och EU-folkbildare.  

2020 kommer att bli ett EU-år där det händer oerhört mycket i EU-samarbetet och i medlemsländerna. I år handlar mycket av vårt informationsarbete om att förklara, debattera och diskutera viktiga och dagsaktuella frågor som effekterna av Storbritanniens utträde ur unionen, EU:s asyl- och flyktingpolitik, regionalpolitikens utveckling och EU:s framtida inriktning. Det finns en hel del att prata om, som alltid när det gäller det europeiska samarbetet!

Sedan den 1 december 2019 har vi en ny EU-kommissionlänk till annan webbplats på plats med ambitiösa mål och handlingsplaner för den kommande femårsperioden med fokus på miljö- och klimatfrågor, ett starkare EU i världen, digitalisering, ekonomi och en ny satsning på demokratin i EU.

Även Europaparlamentetlänk till annan webbplats, världens största gränsöverskridande parlament, är nytt efter EU-valet i maj 2019. Parlamentet består av 751 politiker från medlemsländerna varav 20 är från Sverige.

 Europa Direkt Norrbotten:

  • Arrangerar seminarier, debatter och föreläsningar om aktuella EU-frågor.
  • erbjuder hjälp att söka EU-information och kontaktuppgifter
  • erbjuder gratis informationsmaterial och publikationer 

Kontakt