Europa Direkt Norrbotten

Hur fattar man beslut i EU? Vilka rättigheter har man som EU-medborgare? Hur påverkar EU vår vardag? Hur arbetar man i Europaparlamentet – världens största gränsöverskridande parlament?

Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och finansieras av EU-kommissionen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten. Genom Europa Direkt Norrbotten får intresserade länsbor information och svar på de frågor man har om EU i allmänhet eller som rör mer specifika områden.

EU-medlemskapet och demokrati i vardagen

Det övergripande målet för Europa Direkt Norrbotten är att ge ökad information till Norrbottens medborgare om Europeiska unionens olika verksamheter och hur de påverkar vardags- och arbetslivet. EU är en naturlig del av vår demokrati och vår beslutsprocess i Sverige sedan vi blev medlemmar i unionen 1995. Det vill vi också vara med och förklara för norrbottningarna.

Det största geografiska området

Länsstyrelsen i Norrbottens län är en av 15 svenska värdorganisationer och vi ansvarar för kontoret Europa Direkt Norrbotten som ingår i ett nätverk av lokala och regionala informationskontor som finns i hela EU. I Sverige finns Europa Direktkontor från Ystad i söder till Luleå i norr. Sammanlagt i EU:s 27 medlemsländer finns det 425 kontor. Europa Direkt Norrbotten är det nordligaste kontoret och representerar det överlägset största geografiska området. Norrbottens län är lika stort som EU-länderna Belgien, Holland, Luxemburg, Cypern, Slovenien och Malta tillsammans!

Gratis föreläsningar och workshops

Europa Direkt Norrbotten erbjuder skolor, organisationer, myndigheter och föreningar möjlighet att kostnadsfritt anlita oss för föreläsningar och workshops med EU som tema. ”Skola och unga” är en prioriterad målgrupp och sedan starten 2005 har vi hållit 700 föreläsningar och träffat ungefär 75 000 elever och lärare på länets gymnasieskolor för att informera, diskutera och debattera om EU:s historia, nutid och framtid.

Folkbildning om demokrati och EU

Den statliga utredningen "EU på hemmaplan" som presenterades för något år sedan visade på stora brister i kunskaperna om hur EU fungerar och hur EU påverkar på europeisk, nationell och regional nivå. Journalister, politiker och lärare var tre mycket viktiga målgrupper som pekades ut. Här kommer Europa Direkt Norrbotten att fortsätta göra en viktig insats som demokratiarbetare och EU-folkbildare.

Dagsaktuella frågor

Det händer oerhört mycket i EU-samarbetet och i medlemsländerna och mycket av vårt informationsarbete handlar om att vara snabba och flexibla och förklara viktiga och dagsaktuella frågor. I dag handlar mycket om EU:s sanktioner mot Ryssland och hur EU:s humanitära och ekonomiska stöd till Ukraina fungerar.

Den gröna omställningen med målsättningen att göra EU klimatneutralt till 2050 är också ett mycket högt prioriterat område där norra Sverige har fått mycket uppmärksamhet för våra viktiga strategiska industriprojekt.

EU:s asyl- och flyktingpolitik som står inför stora förändringar, regionalpolitikens utveckling och EU:s framtida inriktning efter den stora medborgardialogen ”Konferensen om Europas framtid” är annat som uppmärksammas på olika sätt inom det europeiska samarbetet.

Sveriges ordförandeskap 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Ordförandeskapet innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet. Under det svenska ordförandeskapet leder regeringen och Regeringskansliets tjänstemän flertalet av de möten som genomförs i Europeiska unionens råd, totalt handlar det om cirka 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg. Omkring 150 informella möten och konferenser kommer att arrangeras i Sverige.

Det första mötet med EU-kommissionen kommer att hållas i Kiruna i januari 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss