Internationellt samarbete

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt. Med stöd från EU medverkar Länsstyrelsen i Norrbottens län i en rad projektsamarbeten som bidrar till att utveckla vår region, för Norrbottens bästa.

Olika delar av vår verksamhet får stöd från olika EU-program och EU-fonder. Samarbete i olika former sker ibland också med länder utanför EU.

Aktuella EU-program i vårt samarbete:

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för EU:s strukturfondsprogram Interreg Nord och Interreg Aurora. Programmens avsikt är att förstärka konkurrenskraft och attraktivitet i norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Interreg Nords webbplats Länk till annan webbplats.

Interreg Auroras webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Norrbottens kontakt till Interreg Nord och Aurora
E-post till Iiris Mäntyranta
Telefon: 010-225 53 76

Länsstyrelsen i Norrbottens län är Branch Office för gemenskapsprogrammet Kolarctic. Programmets avsikt är att främja en livskraftig ekonomi och regionens attraktionskraft, där invånare och besökare kan njuta av den arktiska naturen och där naturresurserna används på ett hållbart sätt inom Nordkalotten och nordvästra Ryssland.

Kolarctics webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Norrbottens läns kontakt för Kolarctic
E-post till Kairi Pääsuke
Telefon: 010-225 55 25

LIFE är EU:s ekonomiska stödprogram till miljö- och naturvårdsprojekt inom EU. Projekten inom LIFE bidrar till att förbättra bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer.

LIFE programme | EASME (europa.eu) Länk till annan webbplats.

  • Asylum, Migration and Integration Fond (AMIF).

Aktuella samarbeten inom det arktiska området

Arktiskt samarbete

Barentssamarbete

Interreg Botnia Atlantica Länk till annan webbplats. på Interreg Botnia Atlanticas webbplats

Interreg Nord Länk till annan webbplats. på Interreg Nords webbplats

Karelia Cross Border Cooperation (CBC) Länk till annan webbplats. på Karelia CBCs webbplats

Kolarctic Länk till annan webbplats. på Kolarctics webbplats

Nordkalottsamarbete

Northern Periphery and Arctic Programme Länk till annan webbplats. på Northern Periphery and Arctic Programmes webbplats

Europa Direkt Norrbotten

Hos oss på Länsstyrelsen finns också Europa Direkt Norrbotten där alla invånare i länet kan få information om EU. Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och finansieras av Länsstyrelsen och EU-kommissionen. Det övergripande målet för Europa Direkt Norrbotten är att ge ökad information till Norrbottens medborgare om Europeiska unionens olika verksamheter och hur de påverkar vardags- och arbetslivet.

Europa Direkt Norrbotten

Kontakt