Internationellt samarbete

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt. Med stöd från EU medverkar Länsstyrelsen i Norrbottens län i en rad projektsamarbeten som bidrar till att utveckla vår region, för Norrbottens bästa.

Olika delar av vår verksamhet får stöd från olika EU-program och EU-fonder. Samarbete i olika former sker ibland också med länder utanför EU.

Aktuella EU-program i vårt samarbete:

Länsstyrelsen i Norrbottens län är förvaltande myndighet för EU-programmet Interreg Aurora som är ett helt nytt program i den europeiska Interreg-gemenskapen för gränsöverskridande samarbete 2021-2027. Programmet erbjuder stora möjligheter och möjliggör nya och spännande gränsöverskridande samarbete i den nordligaste delen av Europa och Sápmi. Aurora har specifika gränsöverskridande medel tillsatta för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken.

Interreg Auroras webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta Interreg Aurora:
E-post till Iiris Mäntyranta
Telefon 010-225 53 76

Länsstyrelsen i Norrbottens län är förvaltande myndighet för EU-programmet Interreg Nord som stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Interreg Nords webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta Interreg Nord:
E-post till Iiris Mäntyranta 
Telefon 010-225 53 76

Länsstyrelsen i Norrbottens län är Branch Office för gemenskapsprogrammet Kolarctic. Programmets avsikt är att främja en livskraftig ekonomi och regionens attraktionskraft, där invånare och besökare kan njuta av den arktiska naturen och där naturresurserna används på ett hållbart sätt inom Nordkalotten och nordvästra Ryssland.

Kolarctics webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Norrbottens läns kontakt för Kolarctic
E-post till Kairi Pääsuke
Telefon: 010-225 55 25

LIFE är EU:s ekonomiska stödprogram till miljö- och naturvårdsprojekt inom EU. Projekten inom LIFE bidrar till att förbättra bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer.

LIFE programme | EASME (europa.eu) Länk till annan webbplats.

  • Asylum, Migration and Integration Fond (AMIF).

Europa Direkt Norrbotten

Hos oss på Länsstyrelsen finns också Europa Direkt Norrbotten där alla invånare i länet kan få information om EU. Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och finansieras av Länsstyrelsen och EU-kommissionen. Det övergripande målet för Europa Direkt Norrbotten är att ge ökad information till Norrbottens medborgare om Europeiska unionens olika verksamheter och hur de påverkar vardags- och arbetslivet.

Europa Direkt Norrbotten

Kontakt