Internationellt samarbete

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt. Med stöd från EU medverkar Länsstyrelsen i Norrbottens län i en rad projektsamarbeten som bidrar till att utveckla vår region, för Norrbottens bästa.

Olika delar av vår verksamhet får stöd från olika EU-program och EU-fonder. Samarbete i olika former sker ibland också med länder utanför EU.

Aktuella EU-program i vårt samarbete:

Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för EU:s strukturfondsprogram Interreg VA Nord och är Bransch Office för gemenskapsprogrammet Kolarctic CBC 2014-2020.

Programmens avsikt är att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020.

Det övergripande målet för Interreg VA Nord är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Interreg Nords webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Norrbottens kontakt till Interreg Nord 2014-2020
E-post till Iiris Mäntyranta
Telefon: 010-225 53 76

Det övergripande målet för Kolarctic CBC 2014-2020 är att främja en livskraftig ekonomi och regionens attraktionskraft, där invånare och besökare kan njuta av den arktiska naturen och där naturresurserna används på ett hållbart sätt. Programmet stöttar samarbete mellan Nordkalotten och nordvästra Ryssland.

Länsstyrelsen Norrbottens kontakt för Kolarctic CBC 2014-2020
E-post till Marita Thelin
Telefon: 010-225 53 65

LIFE är EU:s ekonomiska stödprogram till miljö- och naturvårdsprojekt inom EU. Projekten inom LIFE bidrar till att förbättra bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer.

LIFE programme | EASME (europa.eu)länk till annan webbplats

  • Asylum, Migration and Integration Fond (AMIF).

Aktuella samarbeten inom det arktiska området

Arktiskt samarbete

Barentssamarbete

Interreg Botnia Atlanticalänk till annan webbplats på Interreg Botnia Atlanticas webbplats

Interreg Nordlänk till annan webbplats på Interreg Nords webbplats

Karelia Cross Border Cooperation (CBC)länk till annan webbplats på Karelia CBCs webbplats

Kolarcticlänk till annan webbplats på Kolarctics webbplats

Nordkalottsamarbete

Northern Periphery and Arctic Programmelänk till annan webbplats på Northern Periphery and Arctic Programmes webbplats

Europa Direkt Norrbotten

Hos oss på Länsstyrelsen finns också Europa Direkt Norrbotten där alla invånare i länet kan få information om EU. Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och finansieras av Länsstyrelsen och EU-kommissionen. Det övergripande målet för Europa Direkt Norrbotten är att ge ökad information till Norrbottens medborgare om Europeiska unionens olika verksamheter och hur de påverkar vardags- och arbetslivet.

Europa Direkt Norrbotten

Kontakt