Landshövding och länsledning

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i Norrbottens län. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Björn O. Nilsson

Lotta Finstorp

Lotta Finstorp är landshövding i Norrbottens län sedan 1 februari 2021.

Hon är född 1958. Hon har varit riksdagsledamot för Moderaterna och andre vice ordförande i kulturutskottet. Dessförinnan har Finstorp bland annat varit oppositionsråd i region Sörmland, ordförande i regionstyrelsen i region Sörmland samt kommunstyrelsens ordförande i Flen.

Lottas förordnande som landshövding varar till och med 30 november 2025.

Länsråd

Tillsammans med landshövdingen ingår länsrådet i länsledningen. Länsråd Johan Antti leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare. Länsrådet utses av regeringen efter ett rekryteringsförfarande.

Johan antti

Johan Antti

Johan Antti är länsråd sedan 2009. Han har bland annat varit kommunchef i Övertorneå kommun och regionchef på Skatteverket. Johan är utbildad jurist.

Partnerskap och samverkan

Kärnan i vår verksamhet är samarbete med andra. Vi arbetar tillsammans med bland annat kommuner, region, andra myndigheter, företag och organisationer såväl inom länet som utanför länets och landets gränser.

Länsresidenset

Norrbottens länsresidens är en representationsbyggnad i timrat trä som ligger centralt till i Luleå stad, mellan staden och älven. Residenset är landshövdingens privata bostad och representationsvåning.

Om länet

Norrbotten är kontrasternas län. Det är kontraster mellan vintermörker och midnattssol, högfjäll och skärgård, glesbygd och städer samt flera olika kulturer.

Kontakt