Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i Norrbottens län. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Björn O. Nilsson

Lotta Finstorp

Lotta Finstorp är landshövding i Norrbottens län sedan 1 februari 2021.

Lotta Finstorp har varit riksdagsledamot för Moderaterna och andre vice ordförande i kulturutskottet. Dessförinnan har hon bland annat varit oppositionsråd i region Sörmland, ordförande i regionstyrelsen i region Sörmland samt kommunstyrelsens ordförande i Flen.

Lotta Finstorps förordnande som landshövding varar till och med 30 november 2025.

Björn O. Nilsson

Katarina Ljunggren

Katarina Ljunggren är länsråd i Norrbottens län sedan 1 maj 2023. Katarina är nationalekonom och har varit anställd på Länsstyrelsen i Norrbotten sedan 1998. Hon utsågs till stabschef 2017 och var dessförinnan enhetschef för frågor inom hållbar samhällsutveckling med fokus på näringslivsfrågor.

Katarina Ljunggren har vikarierat som länsråd sedan februari 2022 och kommer närmast från tjänsten som chef för länsledningens stab vid Länsstyrelsen i Norrbotten. Hon tillträder den 1 maj 2023 och förordnandet gäller till och med 30 april 2028.

Partnerskap och samverkan

Kärnan i vår verksamhet är samarbete med andra. Vi arbetar tillsammans med bland annat kommuner, region, andra myndigheter, företag och organisationer såväl inom länet som utanför länets och landets gränser.

Länsresidenset

Norrbottens länsresidens är en representationsbyggnad i timrat trä som ligger centralt till i Luleå stad, mellan staden och älven. Residenset är landshövdingens privata bostad och representationsvåning.

Om länet

Norrbotten är kontrasternas län. Det är kontraster mellan vintermörker och midnattssol, högfjäll och skärgård, glesbygd och städer samt flera olika kulturer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss