Landshövding och länsledning

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i Norrbottens län. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Björn O. Nilsson

Björn O. Nilsson

Björn O. Nilsson är landshövding i Norrbottens län sedan 1 juni 2018.

Han är biokemist och företagsledare och har haft uppdrag inom bland annat Kungliga Vetenskapsakademien, Ångpanneföreningen och Swedish Young Academy Foundation. Han är också hedersdoktor vid Umeå universitet.

Björns förordnande som landshövding varar till och med 31 januari 2021.

Länsråd

Tillsammans med landshövdingen ingår länsrådet i länsledningen. Länsråd Johan Antti leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare. Länsrådet utses av regeringen efter ett rekryteringsförfarande.

Johan antti

Johan Antti

Johan Antti är länsråd sedan 2009. Han har bland annat varit kommunchef i Övertorneå kommun och regionchef på Skatteverket. Johan är utbildad jurist.

Partnerskap och samverkan

Kärnan i vår verksamhet är samarbete med andra. Vi arbetar tillsammans med bland annat kommuner, region, andra myndigheter, företag och organisationer såväl inom länet som utanför länets och landets gränser.

Internationella projekt

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen Norrbotten innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler. Samarbete i olika former sker också med länder utanför EU.           

På landshövdingens agenda

Här kan du ta del av en sammanfattning av vad landshövding Björn O. Nilsson har på agendan ett par veckor framåt och bakåt i tiden.

Länsresidenset

Norrbottens länsresidens är en representationsbyggnad i timrat trä som ligger centralt till i Luleå stad, mellan staden och älven. Residenset är landshövdingens privata bostad och representationsvåning.

Om länet

Norrbotten är kontrasternas län. Det är kontraster mellan vintermörker och midnattssol, högfjäll och skärgård, glesbygd och städer samt flera olika kulturer.

Kontakt