Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

CLAP - Climate change communication and adaptation in Arctic protected areas

Projektet CLAP är ett gränsöverskridande samarbete mellan norra Norge, Sverige och Finland som går ut på att klimatanpassa förvaltningen av skyddad natur och att arbeta med klimatkommunikation.

Projektet pågår 1 mars 2024 till 31 december 2026 och har finansiering av EU-fonden Interreg Aurora.

Bakgrund

Projektet har uppstått ur ett gemensamt behov av att utveckla arbetet med klimatanpassning inom naturförvaltningarna i de tre länderna. Det finns också en önskan om att bilda nya nätverk mellan ländernas naturförvaltningar och mellan besökscentrum för skyddade områden i regionen. Efter att under 2023 ha arbetat fram en gemensam ansökan påbörjades projektet i mars 2024.

Projektets syfte

Huvudsyftet med CLAP är att ta fram och prova en metod för att arbeta med klimatanpassning inom förvaltningen av skyddad natur, samt att utveckla kommunikationen om klimatförändringarna och dess effekter till besökare i skyddade områden.

Aktiviteter

Några av de planerade aktiviteterna inom projektet är:

 • Kompetenshöjning om klimatscenarios och klimatanpassning.
 • Utbildning i metod för klimatanpassning av skyddade områden.
 • Klimatanpassningsplanering för Abisko nationalpark med flera pilotområden.
 • Sammanställning av handbok i klimatanpassning av skyddad natur.
 • Test av el-snöskotrar med mera inom naturförvaltningen.
 • Utbildning inom konstruktion av klimatanpassade leder.
 • Utformning av en klimat-smart rastplats, pilotprojekt i Oulanka nationalpark.
 • Kommunikation till skolelever om klimatförändringar i Arktis.
 • Kommunikation om klimat och klimatanpassning till besökare i pilotområdena.
 • Modell för framtida samverkan om klimatförändringar i norra Norge, Sverige och Finland.

Vill du följa CLAP-projektet?

Projektet kommer att ha information på varje partners webbplats och sociala medier. I Sverige kommer det även finnas information på naturum Abisko. Om ett nyhetsbrev startar om projektet kommer du att kunna prenumerera på det. Du kan också kontakta projektledare Anna Berhan, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Partners och finansiärer

Projektet finansieras av EU-fonden Interreg Aurora samt av deltagande myndigheter. Projektpartners i projektet är:

 • Sverige: Länsstyrelsen i Norrbottens län (Lead partner EU)
 • Finland: Metsähallitus
 • Norge: Reisa nationalpark (Lead partner Norge), Halti nationalparkscenter och Statsförvalteren i Troms og Finnmark.

In English

The main objective is to develop the capacities of Arctic protected areas managers in adaptation to climate change through cross-border cooperation.

Improved capacities in climate change adaptation and communication will support a sustainable long-term management of protected areas and minimize the impacts on nature, outdoor recreation and nature tourism.

For more information, please contact Lead partner project manager Anna Berhan.

Logotype for Interreg Aurora

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss